công thức tính chu vi hình vuông lớp 3

Dạng toán lớp 3 chu vi hình vuông vắn những em được học tập công thức, dạng bài xích tập dượt mới nhất. Sau trên đây mamnonvietduc.edu.vn cung ứng những cách thức nhằm giải những dạng bài xích tập dượt này

1. Giới thiệu bài học kinh nghiệm chu vi hình vuông

1.1 Chu vi là gì?

Bạn đang xem: công thức tính chu vi hình vuông lớp 3

Định nghĩa chu vi

1.2 Hình vuông là gì?

Hình vuông là hình sở hữu 4 góc vuông và 4 cạnh đều bằng nhau.

1.3 Chu vi hình vuông vắn là gì?

Định nghĩa chu vi hình vuông

Ví dụ: Cho hình vuông vắn ABCD có tính lâu năm những cạnh đều vị 5 centimet. Tính chu vi hình vuông?

Ví dụ hình vuông vắn ABCD

Chu vi hình vuông vắn lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân 4 nên: 5 x 4 = đôi mươi cm

2. Phân biệt công thức tính chu vi hình vuông vắn và hình chữ nhật

Phân biệt chu vi hình vuông vắn và hình chữ nhật

3. Các dạng bài xích tập dượt toán về chu vi hình vuông vắn.

3.1. Dạng 1: Tính chu vi của hình vuông vắn.

3.1.1. Phương pháp làm: 

Áp dụng công thức tính chu vi: chu vi hình vuông vắn vị một cạnh nhân 4.

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Tính chu vi hình vuông vắn biết phỏng lâu năm của một cạnh

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

         

3.1.3. Đáp án

Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông vắn tao có:

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

7 x 4 = 28cm

18 x 4 =

72cm

34 x 4 =

136cm

45 x 4 =

Xem thêm: tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu á

180cm

72 x 4 =

288cm

3.2. Dạng 2: Tìm một cạnh lúc biết chu vi của hình vuông

3.2.1. Phương pháp làm:

Bước 1: Liệt kê tài liệu bài xích cho

Bước 2: Muốn lần phỏng lâu năm của một cạnh tao lấy chu vi tiếp tục biết phân chia cho tới 4.

3.2.2. Bài tập

Bài 1: Một cái bàn hình vuông vắn sở hữu chu vi là 82 centimet. Hỏi phỏng lâu năm của một cạnh đồng hồ đeo tay cơ vị bao nhiêu?

Bài 2: Một kiểu mẫu sảnh bóng hình vuông vắn sở hữu chu vi vị 24m, người tao không ngừng mở rộng về phía trái 2m và về ở bên phải 3m. Hỏi sau thời điểm không ngừng mở rộng thì những cạnh của sảnh vị từng nào và chu vi mới nhất vị bao nhiêu?

3.2.3. Đáp án

Bài 1

Muốn lần phỏng lâu năm một cạnh tao lấy chu vi tiếp tục biết phân chia cho tới 4.

Chu vi cái bàn hình vuông vắn là 82 centimet.

Vậy phỏng lâu năm của một cạnh của cái bàn là 82 : 4 = 21 centimet.

Bài 2

Bước 1: Tính phỏng lâu năm 1 cạnh của sảnh bóng.

Bước 2: Xác tấp tểnh phỏng lâu năm khi không ngừng mở rộng sảnh.

Bước 3: Tính chu vi mới nhất của sảnh (chu vi hình chữ nhật: (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2).

Chu vi sảnh bóng là 24m nên phỏng lâu năm một kế sân là 24 : 4 = 6m

Người tao không ngừng mở rộng về phía trái 2m và về ở bên phải 3m, tức là không ngừng mở rộng chiều lâu năm sảnh, nên chiều lâu năm sảnh mới nhất được xem là 6 + 2 + 3 = 11m.

Chiều rộng lớn của sảnh vẫn không bao giờ thay đổi vị 6m.

Chu vi mới nhất của sảnh là: (11+ 6) x 2 = 34 m

Vậy sau thời điểm không ngừng mở rộng thì chiều lâu năm sảnh là 11m, chiều rộng lớn sảnh là 6m, chu vi mới nhất của sảnh là 34m.

3.3. Dạng 3: Tính tổng chu vi của hình ghép lúc biết chiều lâu năm của một cạnh

3.3.1. Phương pháp làm:

Tính theo đòi chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được xem là chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn toàn bộ nhân với 2.

C = (a + b) x 2

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Tính chu vi của hình chữ nhật ghép vị 3 hình vuông biết từng viên gạch men hình vuông vắn sở hữu cạnh vị 15cm (hình vẽ dưới)

Tính chu vi của những hình

3.3.3. Đáp án

 Tính chiều lâu năm của hình chữ nhật, tiếp sau đó tính chu vi của hình chữ nhật

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 15 x 3 = 45cm

Chu vi của hình chữ nhật là: (45 + 15) x 2 = 120cm

Vậy chu vi hình chữ nhật là 120cm

Để học tập tốt toán lớp 3 chu vi hình vuông, học viên cần thiết nằm trong công thức tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông vắn nhằm mục đích vận dụng so với những câu hỏi cơ phiên bản và không ngừng mở rộng nó.

Xem thêm: cơ cấu ngành kinh tế gồm các bộ phận nào sau đây