công thức tính điện thế


Điện thế. Khái niệm năng lượng điện thế.

ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ

Bạn đang xem: công thức tính điện thế

1. Điện thế 

a) Khái niệm năng lượng điện thế.

 Điện thế bên trên một điểm đặc thù mang đến năng lượng điện ngôi trường về mặt mũi tạo nên thế năng của năng lượng điện q. Ta gọi nó là năng lượng điện thế bên trên M :

\(V_{M}=\dfrac{W_{M}}{q}=\dfrac{A_{M\infty }}{q}\)         (5.1)

b) Định nghĩa

Điện thế bên trên một điểm M nhập năng lượng điện ngôi trường là đại lượng đặc thù riêng rẽ mang đến năng lượng điện ngôi trường về tài năng sinh công khi để nó bên trên một năng lượng điện q. Nó được xác lập vì chưng thương số của công của lực năng lượng điện ứng dụng lên q khi q dịch rời kể từ M đi ra vô đặc biệt và kích thước của q :

\(V_{M}=\dfrac{A_{M\infty }}{q}\)

c) Đơn vị  điện thế.

Đơn vị năng lượng điện thế là Vôn, kí hiệu là V.

Trong công thức (5.1), nếu như q = 1 C, AM∞  = 1 J thì V = 1 V.        

d) Đặc điểm của năng lượng điện thế.

- Điện thế là đại lượng số. Trong công thức \(V_{M}=\dfrac{A_{M\infty }}{q}\)  vì q  > 0 nên nếu như AM∞  >0 thì V > 0. Nếu AM∞ < 0 thì VM < 0.

- Điện thế của khu đất và của một điểm ở vô đặc biệt thông thường lấy vì chưng 0. (Vđất = 0).

- Điện thế bên trên điểm M tạo ra vì chưng năng lượng điện q: \({V_M} = k\frac{q}{r}\)

- Điện thế bên trên một điểm bởi nhiều năng lượng điện tạo ra ra: \(V = {V_1} + {V_2} + ... + {V_M}\)

2. Hiệu năng lượng điện thế

a) Hiệu năng lượng điện thế thân ái nhị điểm M và N là hiệu năng lượng điện thế thân ái V và VN. (Hình 5.1)

UMN = VM – VN.              (5.2)

b) Định nghĩa 

Từ công thức (5.2) tớ suy đi ra :

\(U_{MN}=\dfrac{A_{M\infty }}{q}-\dfrac{A_{N\infty }}{q}=\dfrac{A_{M\infty }-A_{N\infty }}{q}\)

Mặt không giống tớ rất có thể ghi chép AM∞ =AMN + AN∞ 

Kết ngược nhận được :\(U_{MN}=\dfrac{A_{MN}}{q}\)      (5.3)

Vậy hiệu năng lượng điện thế thân ái nhị điểm M và N nhập năng lượng điện ngôi trường đặc thù mang đến tài năng sinh công của lực năng lượng điện nhập sự dịch rời của năng lượng điện kể từ M cho tới N. Nó được xác lập vì chưng thương số công của lực năng lượng điện ứng dụng lên năng lượng điện q nhập sự dịch rời của M và N và kích thước của q.

Đơn vị hiệu năng lượng điện thế cũng chính là Vôn (V).

Vôn là hiệu năng lượng điện thế thân ái nhị điểm tuy nhiên nếu như dịch rời năng lượng điện q = 1 C kể từ điểm nọ tới điểm ê thì lực năng lượng điện sinh công là một trong những J.

c) Đo hiệu năng lượng điện thế

Người tớ đo hiệu năng lượng điện thế tĩnh năng lượng điện vì chưng tĩnh năng lượng điện tiếp.

Xem thêm: phân tích nhân vật huấn cao trong tác phẩm chữ người tử tù

d)Hệ thức thân ái hiệu năng lượng điện thế và độ mạnh năng lượng điện trường 

\(U_{MN}=\dfrac{A_{MN}}{q}=Ed\) hoặc \(E=\dfrac{U_{MN}}{d}=\dfrac{U}{d}\)   (5.4)

Công thức này đã cho chúng ta biết tại vì sao tớ lại sử dụng đơn vị chức năng của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là Vôn bên trên mét (V/m).

Sơ đồ dùng suy nghĩ về năng lượng điện thế. Hiệu năng lượng điện thế


Bình luận

Chia sẻ

 • Câu C1 trang 26 SGK Vật lý 11

  Giải Câu C1 trang 26 SGK Vật lý 11

 • Bài 1 trang 28 SGK Vật lí 11

  Giải bài xích 1 trang 28 SGK Vật lí 11. Điện thế bên trên một điểm nhập năng lượng điện ngôi trường là gì ? Nó được xác lập ra làm sao ?

 • Bài 2 trang 28 SGK Vật lí 11

  Giải bài xích 2 trang 28 SGK Vật lí 11. Hiệu năng lượng điện thế thân ái nhị điểm nhập năng lượng điện ngôi trường là gì ?

 • Bài 3 trang 28 SGK Vật lí 11

  Giải bài xích 3 trang 28 SGK Vật lí 11. Viết hệ thức contact hiệu năng lượng điện thế thân ái nhị điểm với công bởi lực năng lượng điện sinh đi ra khi sở hữu một năng lượng điện điểm q dịch rời thân ái nhị điểm ê ?

 • Bài 4 trang 28 SGK Vật lí 11

  Giải bài xích 4 trang 28 SGK Vật lí 11. Viết hệ thức thân ái hiệu năng lượng điện thế và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường, nêu rõ ràng ĐK vận dụng hệ thức ê.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

2k7 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết chung học viên lớp 11 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: sách tiếng anh 10 global success