công thức tính hiệu suất vật lý 10

Hiệu suất là một trong phần kỹ năng vô nằm trong cần thiết so với công tác trung học phổ thông. Bởi vậy, VUIHOC tiếp tục viết lách nội dung bài viết này nhằm những em hoàn toàn có thể học tập đơn giản dễ dàng rộng lớn với phần kỹ năng này. Các em hãy nằm trong theo đuổi dõi nội dung và thực hiện những dạng bài xích tập dượt thông dụng về hiệu suất nhé!

1. Hiệu suất là gì?

1.1. Năng lượng tiện ích và tích điện hao phí

Bạn đang xem: công thức tính hiệu suất vật lý 10

Khi năng lượng được chuyển từ dạng này thanh lịch dạng khác hoặc từ vật này thanh lịch vật khác thì luôn luôn có một phần bị hao phí.

Phân tích một số trong những ví dụ cụ thể:

 • Máy đánh trứng chuyển điện năng trở nên động năng của phới (năng lượng có ích) và năng lượng tiếng động, năng lượng nhiệt (năng lượng hao phí)

ví dụ hiệu suất của sản phẩm tiến công trứng - công thức tính hiệu suất lý 10

 • Máy sấy tóc đổi thành điện năng trở nên nhiệt năng (năng lượng có ích) và năng lượng tiếng động (năng lượng hao phí)

 ví dụ hiệu suất của sản phẩm sấy tóc - công thức tính hiệu suất  

 • Trong các động cơ nhiệt thông thường, có khoảng 60% - 70% năng lượng bị hao phí. Còn so với các động cơ điện, năng lượng hao phí thấp rộng lớn, khoảng 10%.

ví dụ hiệu suất trong số mô tơ năng lượng điện - tính hiệu suất

 • Trong pin Mặt trời thì ngược lại, phần đông là tích điện tổn hao, chỉ có khoảng 10% năng lượng của ánh sáng Mặt trời được chuyển hóa thành điện năng

ví dụ hiệu suất của pin mặt mũi trời

1.2. Khái niệm hiệu suất

Hiệu suất là tỉ lệ giữa năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.

1.3. Công thức tính hiệu suất

Hiệu suất = $\frac{năng lượng đem ích}{năng lượng toàn phần}$

H = $\frac{W_{ci}}{W_{tp}}$. 100% hoặc H = $\frac{P_{ci}}{P_{tp}}$. 100% 

Trong đó:

 • $P_{ci}$ là hiệu suất đem ích
 • $P_{tp}$ là hiệu suất toàn phần. 

Hiệu suất của động cơ nhiệt được viết dưới dạng: H = $\frac{A}{Q}$. 100%

Trong đó: 

 • A là công cơ học tập tuy nhiên mô tơ triển khai được
 • Q là sức nóng lượng tuy nhiên mô tơ sẽ có được kể từ nhiên liệu bị nhen nhóm cháy. 

Hiệu suất của một số thiết bị điện như máy khá nước, tuabin nước, máy phát điện,… được cho tới nhập bảng tham lam khảo dưới trên đây.

Hiệu suất của một số thiết bị điện - tính hiệu suất cơ vật lý 10

2. Bài tập dượt ôn luyện kỹ năng về hiệu suất

2.1. Bài tập dượt tự động luận

Bài 1: Một em nhỏ bé nặng trĩu đôi mươi kilogam đùa cầu trượt kể từ hiện trạng đứng yên lặng bên trên đỉnh cầu trượt nhiều năm 4 m, nghiêng một góc $40^{\circ}$ đối với phương ở ngang. Khi cho tới chân cầu trượt, vận tốc của em nhỏ bé này đạt 3,2 m/s; với tốc độ trọng ngôi trường là 10 m/s.

bài 1 - hiệu suất

a) Tính khuôn khổ lực quái sát tính năng nhập em nhỏ bé đó

b)Tính hiệu suất của quy trình gửi thế năng trở nên động năng của em nhỏ bé này.

Hướng dẫn giải

a) Độ rộng lớn của lực quái sát

 • Độ cao của đỉnh cầu trượt đối với mặt mũi khu đất là: h = l.$sin\alpha  $= 4.sin$40^{\circ}$ = 2.57 m

 • Do đem quái sát nên những khi trượt, 1 phần thế năng của em nhỏ bé này được gửi hoá trở nên động năng, 1 phần thành công xuất sắc cản A của lực quái sát:

 m.g.h - $\frac{m.v^{2}}{2}$ = A

 • Độ rộng lớn công cản của lực quái sát: m.g.h - $\frac{m.v^{2}}{2}$ = 411,6 J

 • Từ biểu thức tính công: A = F.s.cos$\alpha  $

 • Ta có tính rộng lớn lực quái sát: F = $\frac{A}{l}$ = 102,9 N

b) Hiệu suất

 • Năng lượng toàn phần Bởi vậy năng của em nhỏ bé cơ Khi ở đỉnh cầu trượt: 

$W_{tp}$ = m.g.h = 514 J

 • Năng lượng tổn hao vì như thế khuôn khổ công của lực quái sát nên tích điện tiện ích là: $W_{ci}$ = $W_{tp}$ - A = 102,4 J

 • Hiệu suất của quy trình đổi khác thế năng trở nên động năng là: H = $W_{ci}W_{tp}$. 100%  = 102,4514, 100% 20%

Bài 2: Một xe hơi vận động với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/h hoàn toàn có thể cút được quãng đàng nhiều năm từng nào Khi nó dung nạp không còn 60 lít xăng? lõi mô tơ của xe hơi đem hiệu suất 45 kW, hiệu suất là 25%; 1 kilogam xăng nhen nhóm cháy trọn vẹn sẽ tạo nên đi ra sức nóng lượng vì như thế 46.106 J/kg và lượng riêng rẽ của xăng là 700 kg/m3

Hướng dẫn giải

Đổi 54 km/h = 15 m/s

Ta có: v = 15 m/s; V = 60 lít = 60.10-3 m3; Phường = 45 kW = 45.103 W; H = 25%; Q = 46.106 L/kg; = 700 kg/m3.

Khối lượng xăng cần thiết nhen nhóm cháy là: m = $\rho $. V = 700.60.10-3 = 42 kilogam.

Ta có một kilogam xăng Khi nhen nhóm cháy trọn vẹn toả đi ra sức nóng lượng vì như thế 46.106 J/kg

→ 42 kilogam xăng được nhen nhóm cháy trọn vẹn tiếp tục toả đi ra sức nóng lượng là: Q = 42.46.106 = 1932.106 J/kg

Công cần thiết triển khai là A = H. Q’ = 25%.1932.106 = 4,83.108 J

Thời gian giảo cần thiết nhằm triển khai công là: t = $\frac{A}{P}$ = $\frac{4,83.10^{8}}{45.10^{3}}$ = $\frac{32200}{3}$ (s)

Quãng đàng vật cút được là: s = v.t = 15. $\frac{32200}{3}$ = 161000 (m) = 161 (km)

Bài 3: Để mang trong mình một vật đem nặng trĩu 250 kilogam lên phỏng cao 10 m người tớ dùng một khối hệ thống bao gồm một ròng rã rọc cố định và thắt chặt và một ròng rã rọc động. Lúc này lực cần thiết dùng để làm kéo chão nâng vật lên là F1 = 1500N. Hiệu suất của khối hệ thống là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Công tiện ích nhằm nâng vật lên phỏng cao 10m là:  

$A_1$ = 10.m.h = 10.250.10 = 25000 (J)

Khi sử dụng khối hệ thống ròng rã rọc bên trên thì nhằm vật lên được phỏng cao h thì nên kéo chão một quãng S = 2h. Do cơ công dùng để làm kéo vật là:

A = $F_1$. S = $F_1$. 2h = 1500.2.10 = 30000 (J)

Hiệu suất của khối hệ thống là:

H = $\frac{A_1}{A}$.100% = $\frac{25000}{30000}$. 100% = 83,33%

Bài 4: Người tớ sử dụng một phía phẳng lì nghiêng đem chiều nhiều năm 5 m nhằm kéo một vật đem lượng 300 kilogam với lực kéo là 1200 N . lõi hiệu suất của mặt mũi phẳng lì nghiêng là 80%. Tính độ cao của mặt mũi phẳng lì nghiêng?

Hướng dẫn giải

Công của lực kéo vật là:

A = F.l = 1200.5 = 6000 (J)

Công tiện ích là:

$A_1$ = A.H = 6000.80% = 4800 (J) (1)

Mặt không giống tớ lại có:

$A_1$ = Phường.h = 10.m.h = 3000h (J) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 3000h = 4800 ⇒ h = 1,6 (m)

Đáp số: 1,6m

Bài 5: Người tớ lăn chiêng 1 thùng dầu kể từ mặt mũi khu đất lên sàn xe vận tải vì như thế một tấm ván mộc nghiêng. Sàn xe vận tải cao 1,2 mét, tấm ván nhiều năm 3m. Thùng đem tổng lượng là 100kg và lực đẩy thùng là 420N.

bài 5 - hiệu suất

a) Tính lực quái sát đằm thắm tấm ván và thùng.

b) Tính hiệu suất của mặt mũi phẳng lì nghiêng.

Hướng dẫn giải

a) 

 • Trọng lượng thùng là: Phường = 10.m = 10.100 = 1000 (N)

 • Nếu không tồn tại quái sát thì lực đẩy thùng là:

F’ = $\frac{P.h}{l}$ = $\frac{1000.1,2}{3}$ = 400 (N)

 • Mà thực tiễn nên đẩy thùng với cùng 1 lực là 420 N 

→ lực quái sát đằm thắm tấm ván và thùng là: 

$F_{ms}$ = F - F’ = 420 - 400 = đôi mươi (N)

b) 

 • Công tiện ích để lấy vật lên là: $A_i$ = Phường. h = 1000. 1,2 = 1200(J)

- Công toàn phần để lấy vật lên là: A = F. S = 420.3 = 1260 (J)

- Hiệu suất mặt mũi phẳng lì nghiêng là: H = $\frac{A_1}{A}$ . 100% = $\frac{1200}{1260}$. 100% = 95,2%

Đáp số: a) 20N; b) 95,2%

2.2  Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1: Một mô tơ đem hiệu suất dung nạp vì như thế 5 kW kéo một vật đem trọng lượng 12kN lên phỏng cao 30 m theo đuổi phương trực tiếp đứng nhập thời hạn 90 s với 1 véc tơ vận tốc tức thời ko thay đổi. Hiệu suất của mô tơ bằng

A. 100%.

B. 80%.

C. 60%.

D. 40%.

Đáp án đích là: B

Công tiện ích nhằm nâng vật lên là: $A_{ci}$ = Phường.h = 12000.30 = 360000 J

Công toàn phần bởi mô tơ sinh đi ra là: $A_{tp}$ = Phường.t - 5000.90 = 450000 J

Hiệu suất của mô tơ là: H = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$ = $\frac{360000}{450000}$ .100% = 80%

Câu 2: Một máy bơm nước đem hiệu suất 1,5 kW với hiệu suất 70%. Lấy g = 10 m/s2. lõi lượng riêng rẽ của nước là D = 103(kg/m3). Dùng máy bơm này nhằm bơm nước lên phỏng cao 10 m, sau nửa giờ máy bơm lên bể một lượng nước bằng

A. 18,9 m3

B. 15,8 m3

C. 94,5 m3

D. 24,2 m3

Xem thêm: phản xạ đơn giản thường là

Đáp án đích là: A

Công toàn phần của sản phẩm bơm là: $A_{tp}$- Phường.t

Ta có: H = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$ ⇒ $A_{ci}$ = $A_{tp}$. H = Phường.t.H

Mặt không giống, tớ có: $A_{ci}$ = D.V.g.h

→ Phường.t.H = D.V.g.h ⇒ V = $\frac{P.t.H}{D.g.h}$

Lượng nước tuy nhiên máy bơm lên được sau nửa giờ là:

V = $\frac{P.t.H}{D.g.h}$ = 18,9 m3

Câu 3: Một máy bơm nước đem hiệu suất 1,5 kW với hiệu suất 80%. Lấy g = 10 m/s2. lõi lượng riêng rẽ của nước là D = 103(kg/m3). Người tớ sử dụng máy bơm này nhằm bơm nước ở bên dưới mặt mũi khu đất lên một chiếc hồ bơi đem độ cao thấp theo thứ tự là: chiều nhiều năm 50 m, rộng lớn 25 m và độ cao 2 m. lõi hồ bơi kiến thiết phía trên tầng 2 có tính cao đối với mặt mũi khu đất là h = 10 m. Để bơm ăm ắp bể thì thời hạn quan trọng tuy nhiên máy bơm nên hoạt động và sinh hoạt là

A. 57,87h.

B. 2 ngày.

C. 2,5 ngày.

D. 2,4 ngày.

Đáp án đích là: D

Công toàn phần của sản phẩm bơm là: $A_{tp}$ = Phường.t

Ta có: H = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$ ⇒ $A_{ci}$ = $A_{tp}$. H = Phường.t.H

Mặt không giống, tớ có: $A_{ci}$ = D.V.g.h

→ Phường.t.H = D.V.g.h ⇒ t = $\frac{DVgh}{PH}$

Thời gian giảo nhằm bơm ăm ắp bể nước bằng:

t = $\frac{DVgh}{PH}$ = 208333,33s = 2,4 ngày

Câu 4: Một động cơ điện kích cỡ nhỏ được sử dụng để nâng một vật có trọng lượng 2,0N lên rất cao 80 centimet trong tầm 4,0 s. Hiệu suất của động cơ là 20%. Công suất điện cấp cho tới động cơ bằng

A. 0,080 W.

B. 2,0 W.

C. 0,80 W.

D. 200 W.

Đáp án đích là: B

Công tiện ích nhằm nâng vật lên là: $A_{ci}$ = Phường.h = 2. 0,8 = 1,6 J

Công toàn phần bởi mô tơ sinh đi ra bằng: $A_{tp}$ = Phường.t

HIệu suất của động cơ: H = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$ ⇔ Phường.h = H.P.t ⇒ Phường = $\frac{P.h}{H.t}$ =  $\frac{2.0,8}{0,2.4}$ = 2W

Câu 5: Một vật đem lượng 10 kilogam Chịu tính năng của một lực kéo 80 N đem phương phù hợp với phỏng dời bên trên mặt mũi phẳng lì ở ngang 300. Hệ số quái sát trượt đằm thắm vật với mặt mũi phẳng lì ở ngang là k = 0,2, với g = 10 m/s2. Hiệu suất của vận động Khi vật cút được một quãng đàng 20m là:

A. 71%

B. 68%

C. 85%

D. 80%

Đáp án đích là: A

Công bởi lực tính năng bằng: $A_{tp}$ = F.s.cos$\alpha $ = 80.20.cos 30 = 1385,64 J

Công của lực quái sát bằng: $A_{ms}$ = $F_{mst}$.s = kNs = kmgs = 0,2.10.10.đôi mươi = 400

Phần công tiện ích nhằm thực hiện vật dịch rời là: $A_{ci}$ = $A_{tp}$ - $A_{ms}$ = 1385,64 - 400 = 985,64 J

Hiệu suất của vận động bằng: H = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$ = $\frac{985,64}{1385,64}$. 100% = 71%

Câu 6: Để mang trong mình một vật đem lượng 250 kilogam lên phỏng cao 10 m người tớ sử dụng một khối hệ thống bao gồm một ròng rã rọc cố định và thắt chặt và một ròng rã rọc động. Lúc này lực kéo chão nhằm nâng vật lên là F = 1500 N, với g = 10 m/s2. Hiệu suất của khối hệ thống là:

A. 80%.

B. 83,3%.

C. 86,7%.

D. 88,3%.

Đáp án đích là: B

Công tiện ích để lấy vật lên là: $A_{ci}$ = Phường.h = m.g.h = 250.10.10 = 25000 J

Do dùng ròng rã rọc động nên quãng đàng tiếp tục tạo thêm gấp rất nhiều lần.

Công toàn phần bởi lực tính năng thực hiện: $A_{tp}$= F.2s = 1500.2.10 = 30000J

Hiệu suất của khối hệ thống bằng: H = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$  = $\frac{25000}{30000}$. 100% = 83,3%

Câu 7: Một máy bơm nước từng giây hoàn toàn có thể bơm 15 lít nước lên bên trên bể ở phỏng cao 10 m. Coi tổn hao ko đáng chú ý. Lấy g = 10 m/s2. Công suất của sản phẩm bơm bằng:

A. 150 W.

B. 3000 W.

C. 1500 W.

D. 2000 W.

Đáp án đích là: C

Đổi 15 lít = 15 kg

Công để lấy 15l nước lên phỏng cao 10m là: $A_{ci}$ = mgh = 15.10.10 = 1500J

Coi tổn hao ko đáng chú ý nên công của sản phẩm bơm vì như thế công đem ích

Suy đi ra $A_{tp}$ = $A_{ci}$ = 1500J

Công suất của sản phẩm bơm bằng: Phường = $\frac{A_{tp}}{t}$ = $\frac{1500}{1}$ = 1500 W 

Câu 8: Một xe hơi chạy 100 km với 1 lực kéo ko thay đổi là 700 N thì dung nạp không còn 6 lít xăng. Hiệu suất của mô tơ xe hơi này đó là bao nhiêu? lõi năng suất lan sức nóng của xăng là 4,6.107 J/kg và lượng riêng rẽ của xăng là 700 kg/m3.

A. 86%

B. 52%

C. 40%

D. 36,23%

Đáp án đích là: D

Công tiện ích nhằm kéo xe pháo dịch rời bằng: $A_{ci}$ = F.s = 700.100.1000 = 70000000 J

Công toàn phần bởi nhen nhóm cháy sức nóng liệu xăng: $A_{tp}$ = mL = DVL = 700.$\frac{6}{1000}$.4,5.107 = 193200000 J

Hiệu suất mô tơ là: H = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$ = $\frac{70000000}{193200000}$. 100% = 36,23%

Câu 9: Thác nước cao 45m, từng giây sập xuống 180 mnước. Người tớ sử dụng thác nước thực hiện trạm thủy năng lượng điện với hiệu suất là 85%. lõi lượng riêng rẽ của nước là D = 103(kg/m3). Công suất của trạm thủy năng lượng điện bằng

A. 68,85 MW.

B. 81,00 MW.

C. 95,29 MW.

D. 76,83 MW.

Đáp án đích là: A

Khối lượng nước sập xuống từng giây là: m = D.V = 103.180 = 180000 kg

Công sinh đi ra Khi nước sập xuống cho tới chân thác trong những giây là:

$A_{tp}$ = m.g.h = 18000. 10. 45 = 81000000 J

Gọi $A_{ci}$ là phần công tiện ích nhằm trừng trị năng lượng điện trong những giây

Ta có: Phường = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$ ⇒ $A_{ci}$ = H. $A_{tp}$ = 0,85. 81000000 = 68850000 J

Suy đi ra hiệu suất máy trừng trị năng lượng điện là: Phường = $\frac{A_{ci}}{t}$ = 68850000 W = 68,85 MW

Câu 10: Một máy bơm nước từng giây hoàn toàn có thể bơm được 15 lít nước lên bể ở phỏng cao 10 m. Hiệu suất của sản phẩm bơm là 70%, với g = 10 m/s2. lõi lượng riêng rẽ của nước là D = 103(kg/m3). Sau nửa giờ máy bơm tiếp tục triển khai một công bằng

A. 1500 kJ.

B. 3875 kJ.

C. 1890 kJ.

D. 7714 kJ.

Đáp án đích là: B

Công tiện ích để lấy 15l nước lên phỏng cao 10 m trong những giây là:

A = mgh = DVgh = 103.$\frac{15}{10^{3}}$. 10. 10 = 1500 J

Công toàn phần máy bơm sinh đi ra trong những giây là:

$A_{tp}$ = $\frac{A_{ci}}{P}$ = $\frac{1500}{0,7}$ = 2142,86 J

Công tuy nhiên máy bơm triển khai được sau nửa giờ:

A = Phường.t = 2142,86.0,5.3600 = 3857148 J

Phần kỹ năng hiệu suất nằm trong công tác Vật Lý 10 là một trong phần kỹ năng vô nằm trong cần thiết bởi vì nó xuất hiện tại nhập thật nhiều bài xích thi đua. Tuy nhiên, phần kỹ năng này sẽ không hề giản dị, yên cầu những em học viên nên bắt thiệt dĩ nhiên kỹ năng nhằm vận dụng nhập bài xích tập dượt. Vì thế tuy nhiên VUIHOC tiếp tục viết lách nội dung bài viết này nhằm những em ôn tập dượt được chất lượng tốt rộng lớn. Muốn học tập thêm thắt nhiều kỹ năng của môn Vật lý cũng tựa như những môn học tập không giống thì những em hãy truy vấn mamnonvietduc.edu.vn hoặc ĐK khoá học tập với những thầy cô VUIHOC tức thì lúc này nhé!

Xem thêm: anh 9 unit 1 skills 2