công thức tính lực ma sát

Công thức tính lực ma mãnh sát rất đầy đủ, cụ thể nhất

Với loạt bài xích Công thức tính lực ma mãnh sát rất đầy đủ, cụ thể nhất Vật Lí lớp 10 sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ công thức, từ cơ kế hoạch ôn tập dượt hiệu suất cao nhằm đạt sản phẩm cao trong những bài xích đua môn Vật Lí 10.

Bài ghi chép Công thức tính lực ma mãnh sát rất đầy đủ, cụ thể nhất bao gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức không ngừng mở rộng và Ví dụ minh họa vận dụng công thức vô bài xích với điều giải cụ thể canh ty học viên dễ dàng học tập, dễ dàng lưu giữ Công thức tính lực ma mãnh sát rất đầy đủ, cụ thể nhất Vật Lí 10.

Bạn đang xem: công thức tính lực ma sát

1. Khái niệm

Lực ma mãnh sát là lực xuất hiện nay thân thuộc mặt phẳng xúc tiếp của nhì vật và ngăn trở vận động của vật. Độ rộng lớn lực ma mãnh sát tùy theo mặt phẳng xúc tiếp và sự cân đối của áp lực; ko tùy theo diện tích S xúc tiếp và vận tốc vật.

2. Công thức

a. Lực ma mãnh sát trượt

- Lực ma mãnh sát trượt là lực ma mãnh sát xuất hiện nay ở mặt mày xúc tiếp của vật đang được trượt bên trên một mặt phẳng, được đặt theo hướng ngược với vị trí hướng của véc tơ vận tốc tức thời, có tính rộng lớn tỉ trọng với sự cân đối của áp lực đè nén.

Fmst = μt.N  

Trong đó:

+ μt là thông số ma mãnh sát trượt

+ N là sự cân đối phản lực (N)

- Hệ số tỉ trọng thân thuộc sự cân đối của lực ma mãnh sát trượt và sự cân đối của áp lực đè nén gọi là thông số ma mãnh sát trượt. Hệ số ma mãnh sát trượt tùy theo vật tư và biểu hiện của nhì mặt mày xúc tiếp.

Ví dụ: Lực ma mãnh sát trượt xuất hiện nay Lúc một vật bị kéo trượt bên trên sàn mái ấm.

Công thức tính lực ma mãnh sát

b. Lực ma mãnh sát lăn

- Lực ma mãnh sát vòng xuất hiện nay tại đoạn xúc tiếp của vật với mặt phẳng tuy nhiên vật vòng bên trên cơ nhằm ngăn trở vận động vòng.

- Độ rộng lớn của lực ma mãnh sát vòng rất rất nhỏ đối với lực ma mãnh sát trượt.

Fmsl = μl.N  

Trong đó:

+ μl là thông số ma mãnh sát lăn

+ N là sự cân đối phản lực (N)

Ví dụ: Lực ma mãnh sát vòng xuất hiện nay Lúc một vật vòng bên trên sàn mái ấm.

Công thức tính lực ma mãnh sát

c. Lực ma mãnh sát nghỉ

- Lực ma mãnh sát nghỉ xuất hiện nay ở mặt xúc tiếp của vật với mặt phẳng để lưu lại mang lại vật đứng yên ổn bên trên mặt phẳng cơ Lúc vật bị một lực thuộc tính tuy nhiên song với mặt mày xúc tiếp.

- Lực ma mãnh sát ngủ có tính rộng lớn cực lớn to hơn lực ma mãnh sát trượt.

Fmsn max = μn.N(μ> μt

Trong đó:

+ μn là thông số ma mãnh sát nghỉ

+ N là sự cân đối phản lực (N)

Ví dụ: Lực ma mãnh sát ngủ xuất hiện nay lưu giữ mang lại vật đứng yên ổn Lúc với cùng một lực thuộc tính vô vật.

Công thức tính lực ma mãnh sát

                               Công thức tính lực ma mãnh sát

3. Kiến thức há rộng

- Hệ số ma mãnh sát trượt tùy theo vật tư và biểu hiện của nhì mặt mày tiếp xúc:

Công thức tính lực ma mãnh sát 

- Trong tình huống vật phía trên mặt mày bằng phẳng ngang lực kéo thuộc tính vô vật tuy nhiên song với quãng đàng vận động, tao có: N = P

Công thức tính lực ma mãnh sát

- Trong tình huống vật phía trên mặt mày bằng phẳng ngang lực kéo thuộc tính vô vật phù hợp với phương ngang một góc, tao phân tách lực trở nên nhì bộ phận bám theo quy tắc hình bình hành như hình vẽ. Ta có: Công thức tính lực ma mãnh sát 

Xem thêm: there has been a hot debate

Chọn chiều dương như hình vẽ, tao tìm kiếm ra chừng lớn: N = P.. - Fk.sinα 

Công thức tính lực ma mãnh sát

- Trong ngôi trường hơp vật phía trên mặt mày bằng phẳng nghiêng như hình vẽ, tao có: N = Py = Pcosα

Công thức tính lực ma mãnh sát 

4. Ví dụ minh họa

Câu 1: Cho một vật với lượng 10kg bịa bên trên một sàn mái ấm. Một người thuộc tính một lực là 30N kéo vật bám theo phương ngang, thông số ma mãnh sát thân thuộc vật và sàn mái ấm là μ = 0,2. Cho g = 10m/s2. Tính vận tốc của vật.

Lời giải:

 Công thức tính lực ma mãnh sát

Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ, chiều dương (+) Ox là chiều gửi động 

Áp dụng ấn định luật II Newton 

Ta với Công thức tính lực ma mãnh sát 

Chiếu lên trục Ox: F - fms = ma

Chiếu lên trục Oy: 

N - P.. = 0 => N = mg = 10.10 = 100N

=> fms = μ.N = 0,2.100 = 20N            

Thay vô (1) tao có: 30 - đôi mươi = 10a => a = 1(m/s2

Câu 2: Cho một vật với lượng m đang được vận động với véc tơ vận tốc tức thời 25m/s bên trên mặt mày bằng phẳng ở ngang thì trượt lên dốc. sành dốc lâu năm 50m, cao 14m và thông số ma mãnh sát thân thuộc vật và dốc là μ = 0,25. Lấy g=10m/s2. Xác định gia tốc của vật Lúc lên dốc?

Lời giải:

Công thức tính lực ma mãnh sát 

Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ, chiều dương là chiều gửi động

Vật Chịu đựng thuộc tính của những lực Công thức tính lực ma mãnh sát 

Theo ấn định luật II newton tao có: Công thức tính lực ma mãnh sát 

Chiếu Ox tao có:

-Px - fms = ma mãnh => -Psinα - μN = ma mãnh     (1)  

Chiếu Oy: N = Py = Pcosα           (2)

 Thay (2) vô (1):

=> -Psinα - μPcosα = ma mãnh => a = -gsinα - μgcosα  

Công thức tính lực ma mãnh sát 

Công thức tính lực ma mãnh sát

                               Công thức tính lực ma mãnh sát 

Xem thêm thắt những Công thức Vật Lí lớp 10 cần thiết hoặc khác:

Ngân sản phẩm trắc nghiệm không tính tiền ôn đua trung học phổ thông Quốc Gia bên trên khoahoc.mamnonvietduc.edu.vn

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán với đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa với đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý với đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh với đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng phù hợp những đoạn Clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo rất tốt - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.mamnonvietduc.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85