công thức tính lực tác dụng

Tải về bạn dạng PDF

Bạn đang xem: công thức tính lực tác dụng

Tải về bạn dạng PDF

Lực hiệu quả F là mức độ “kéo” hoặc “đẩy” lên một vật nhằm dịch chuyển nó hoặc thực hiện nó hoạt động thời gian nhanh rộng lớn. Định luật II Newton về hoạt động vẫn tế bào mô tả nguyệt lão tương quan thân thiết lực, lượng và vận tốc, và quan hệ này được vận dụng nhằm tính lực. Khối lượng của vật càng rộng lớn, lực cần thiết hiệu quả vô nhằm thực hiện nó hoạt động càng rộng lớn.

 1. 1

  Nhân lượng của vật với vận tốc. Một lực (F) cần thiết hiệu quả nhằm dịch chuyển vật thể sở hữu lượng (m) với vận tốc (a) được tính vị công thức F= m x a. Hay lực = lượng nhân với vận tốc.[1]

 2. 2

  Đổi đơn vị chức năng thanh lịch hệ SI. SI là ghi chép tắt của International System of Units (Hệ đơn vị chức năng giám sát quốc tế), đơn vị chức năng SI của lượng là kilogram và của vận tốc là m/s2 (Mét bên trên giây bình phương). Khi lượng và vận tốc đem đơn vị chức năng SI, đơn vị chức năng của lực cũng cần theo dõi hệ này là N (Newton).

  • Ví dụ, nếu như lượng của vật là 3 pound, bạn phải gửi trở thành đơn vị chức năng kilogram. 3 pound vị 1,36 kilogam, vậy tao sở hữu lượng của vật là một,36 kilogam.[2]
 3. 3

  Hãy lưu giữ rằng vô vật lý cơ, lượng và trọng lượng là 2 định nghĩa trọn vẹn không giống nhau. Nếu đề mang lại vô lượng của vật (đơn vị N), hãy phân chia độ quý hiếm cơ mang lại 9,8 nhằm lấy độ quý hiếm lượng ứng. Ví dụ, một vật sở hữu trọng lượng 10 N sẽ sở hữu được lượng 10/9,8 = 1,02 kilogam.

  Quảng cáo

 1. 1

  Tìm lực đầy đủ nhằm dịch chuyển một con xe nặng trĩu 1000 kilogam với vận tốc 5 m/s2.

  • Kiểm tra những đơn vị chức năng vẫn đích chuẩn chỉnh của hệ SI hoặc chưa
  • Nhân độ quý hiếm lượng (1000 kg) với 5 m/s2 nhằm dò la độ quý hiếm lực tác động
 2. 2

  Tính độ quý hiếm lực đầy đủ nhằm dịch chuyển con xe ngựa nặng trĩu 8 pound với vận tốc 7 m/s2.

  • Trước không còn, thay đổi toàn bộ đơn vị chức năng thanh lịch hệ SI. 1 pound tương tự 0,453 kilogam, nhân độ quý hiếm này với 8 pound nhằm xác lập lượng.
  • Nhân độ quý hiếm lượng mới nhất (3,62 kg) với vận tốc (7 m/s2).
 3. 3

  Tìm kích cỡ của lực hiệu quả lên một xe pháo trườn trọng lượng 100 N với vận tốc 2,5 m/s2.

  • Nên nhớ: 9,8 N vị 1 kilogam. Vì vậy, hãy gửi kể từ đơn vị chức năng Newton thanh lịch kilogam bằng phương pháp phân chia mang lại 9,8, và các bạn sẽ giá tốt trị 10,2 kilogam.
  • Nhân độ quý hiếm lượng mới nhất (10,2 kg) với vận tốc (2,5 m/s2).

  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Luôn luôn luôn phát âm thắc mắc cảnh giác nhằm coi đề mang lại trọng lượng hoặc lượng.
 • Cách ghi chép đơn vị chức năng không giống của Newton, đơn vị chức năng đo lực chuẩn chỉnh, là N = kilogam * m/s^2.
 • Kiểm tra nhằm chắc hẳn rằng rằng từng độ quý hiếm đều được gửi không còn về kilogram và m/s^2.

Về bài xích wikiHow này

Trang này đã và đang được phát âm 259.933 phiên.

Xem thêm: chuyên đề địa lí 10 cánh diều

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích mang lại bạn?