công thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều

Công thức Lực kể từ ứng dụng lên đoạn chão năng lượng điện nhập kể từ ngôi trường vật lí lớp 11 chủ thể kể từ ngôi trường, chạm màn hình kể từ chỉ vận dụng được cho tới đoạn chão năng lượng điện đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều.

Bạn đang xem: công thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều

Thí nghiệm tế bào phỏng lực kể từ ứng dụng liên đoạn chão năng lượng điện đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều

$F = BI\ell.\sin\alpha$

Trong đó:

  • F: lực kể từ ứng dụng lên đoạn chão năng lượng điện (N): nơi đặt bên trên trung điểm của đoạn chão điện
  • I: Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện (A)
  • B: chạm màn hình kể từ (T)
  • $\ell$: chiều nhiều năm đoạn chão năng lượng điện (m)
  • α = $(\vec{B},\vec{I})$

Công thức tính lực kể từ nằm trong lịch trình vật lí lớp 11 chủ thể kể từ trường

Cách xác lập lực từ

  • Điểm đặt: đặt điều nhập trung điểm của đoạn chão điện
  • Phương chiều tuân theo gót quy tắc bàn tay trái ngược 1

Hình hình họa quy tắc bàn tay trái ngược 1

Fleming's Left Hand Rule and Fleming's Right Hand Rule

Lưu ý: những véc tơ $\vec{F}; \vec{B}; \vec{I}$ phù hợp với nhau tạo nên quy tắc tam diện thuận (cái này còn có trước) đó là yếu tố thuộc sở hữu ngẫu nhiên sinh đi ra nó đang được thế, nhằm tiện dùng và thân mật và gần gũi người tớ mới nhất nghĩ về đi ra quy tắc tay trái ngược 1 (cái này còn có sau) nhằm xác lập chiều của những véc tơ $\vec{F}; \vec{B}; \vec{I}$ chính vì vậy tránh việc hiểu theo gót chân thành và ý nghĩa ngược lại là $\vec{F}; \vec{B}; \vec{I}$ tuân theo gót quy tắc tay trái ngược 1 (coi quy tắc đem trước).

Bài luyện vận dụng công thức lực kể từ ứng dụng lên đoạn chão năng lượng điện nhập kể từ ngôi trường đều

Bài luyện 1: Một chão dẫn đem chiều nhiều năm 10m đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều B=5.10-2T. Cho dòng sản phẩm năng lượng điện độ mạnh 10A chạy qua loa chão dẫn.

a/ xác lập lực kể từ ứng dụng lên chão dẫn Lúc chão dẫn đặt điều vuông góc với \[\vec{B}\]

b/ Nếu lực kể từ ứng dụng có tính rộng lớn bởi vì \[2,5\sqrt{3}\] N. Xác ấn định góc thân thuộc \[\vec{B}\] và chiều dòng sản phẩm năng lượng điện.

Hướng dẫn

Bài luyện vận dụng công thức lực kể từ ứng dụng lên đoạn chão điện

a/ F=B.I.l.sin90o=5N

b/ F=B.I.l.sinα =\[2,5\sqrt{3}\] => α=60o.

[collapse]

Bài luyện 2: Dòng năng lượng điện độ mạnh 10A chạy qua loa khuông chão dẫn tam giác vuông MNP theo hướng MNPM như hình vẽ. lõi MN=30cm, NP=40cm. Từ ngôi trường đều B=0,01T vuông góc với mặt mũi phẳng phiu khuông chão. Tính lực kể từ ứng dụng lên những cạnh của khuông chão, vẽ hình minh họa.

Công thức Lực kể từ ứng dụng lên đoạn chão năng lượng điện, vật lí 11 15

Hướng dẫn

Bài luyện vận dụng công thức lực kể từ ứng dụng lên đoạn chão điện

Công thức Lực kể từ ứng dụng lên đoạn chão năng lượng điện, vật lí 11 17

Xem thêm: sách tiếng anh 10 global success

F$_{MN}$ =B.I.MN.sin90o=0,03N

F$_{NP}$=B.I.NP.sin90o=0,04N

MP=\[\sqrt{MN^{2}+ NP^{2}}\]

F$_{MP}$ = B.I.MP.sin90o=0,05N

[collapse]

Bài luyện 3: Treo chão MN = 5cm lượng 5g bởi vì nhị chão ko giãn lượng ko đáng chú ý. Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ 0,5T phương vuông góc với đoạn chão, chiều kể từ bên trên xuống (như hình vẽ). Tính góc nghiêng của chão treo đối với phương trực tiếp đứng Lúc đoạn chão MN ở thăng bằng biết độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa đoạn chão MN là 2A, lấy g=10m/s2.

Công thức Lực kể từ ứng dụng lên đoạn chão năng lượng điện, vật lí 11 19

Hướng dẫn

Bài luyện vận dụng công thức lực kể từ ứng dụng lên đoạn chão điện

Bài luyện lực kể từ ứng dụng lên đoạn chão điện

F=BI.MN.sin90o; P=m.g

tan α=\[\dfrac{F}{P}\] => α=45o

[collapse]

Bài luyện 4: Dòng năng lượng điện 6A chạy qua loa đoạn chão dẫn nhiều năm 5m đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều phải sở hữu B=3.10-2T. Tính lực kể từ ứng dụng lên chão dẫn trong số tình huống sau:

a/ Dây dẫn đặt điều vuông góc với những đàng mức độ kể từ.

b/ Dây dẫn đặt điều tuy vậy song với những đàng mức độ kể từ.

c/ Dây dẫn phù hợp với những đàng mức độ từ là một góc 45o

Hướng dẫn

Bài luyện vận dụng công thức lực kể từ ứng dụng lên đoạn chão điện

a/ F=B.I.l.sin90o=0,9N

b/ F=B.I.l.sin0o=0

c/ F=B.I.l.sin45o=0,64N

[collapse]

Xem thêm: toán 8 tập 2 trang 47