công thức vật lí

Mỗi chương cơ vật lý đều sở hữu thật nhiều công thức yên cầu những em nên ghi ghi nhớ mới mẻ rất có thể thực hiện được bài bác. tường được trở ngại này, VUIHOC đã hỗ trợ những em tổ hợp những công thức cơ vật lý 10 cả phần 1 và phần 2 tổng số là 7 chương. Các em hãy nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết này nhé!

1. Công thức cơ vật lý 10 Phần 1 – Cơ học

Bạn đang xem: công thức vật lí

Phần trước tiên VUIHOC được xem là tổ hợp những công thức cơ vật lý 10 học tập kì 1 tuy nhiên những em đang được học tập.  

Công thức cơ vật lý lớp 10

1.1. Công thức cơ vật lý 10 chương 1 – Động học tập hóa học điểm

Ở chương một là động học tập hóa học điểm thì nhập sách với 4 bài học kinh nghiệm cần thiết. Trong từng bài học kinh nghiệm tiếp tục chứa chấp thật nhiều công thức tương quan cho tới bài học kinh nghiệm cơ. Các em hãy tìm hiểu thêm công thức cơ vật lý chương 1 sau đây nhé:

a) Bài 2: Chuyển động trực tiếp đều

- Công thức tính vận tốc nhất là véc tơ vận tốc tức thời khoảng :

Công thức cơ vật lý lớp 10 tính vận tốc nhất là véc tơ vận tốc tức thời trung bình

Trong đó: 

 • s màn trình diễn quãng lối đi được (tính vì như thế m)

 • t màn trình diễn thời hạn cút được (tính vì như thế s)

 • ($v_1$; $v_1$); ($v_2$; $t_2$) … là vận tốc và thời hạn của từng đoạn tương ứng

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời nhập quy trình vận động trực tiếp đều: v = st = hằng số

Trong cơ véc tơ vận tốc tức thời là một trong những đại lượng vector: v ko đổi

- Công thức xác lập quãng đàng dịch chuyển được: $s=v_{tb}.t=vt$

- Công thức màn trình diễn phương trình vận động trực tiếp đều: $x=x_o+s=x_o+vt$

b) Bài 3: Chuyển động trực tiếp chuyển đổi đều

 • Công thức xác lập tốc độ của một fake động:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập tốc độ của một fake động

Trong đó:

 • $v_0$: véc tơ vận tốc tức thời đầu (m/s) bên trên thời khắc t0

 • v: véc tơ vận tốc tức thời bên trên thời khắc t (m/s)

- Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời:

Công thức cơ vật lý lớp 10 tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời

Trong đó:

 • s biểu thị phỏng dời của hóa học điểm nhập một khoảng tầm thời hạn kí hiệu là t (m)

 • t biểu thị khoảng tầm thời hạn rất rất nhỏ, ngay gần tiến bộ cho tới 0 (s)

- Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời bên trên một thời điểm: $v=v_o+at$

- Công thức xác lập quãng đàng dịch chuyển của vật: s = v_{ot} +\frac{at^{2}}{2}

 • Công thức màn trình diễn nguyệt lão contact thân thiện a,v và s :
  v^{2} + v_{0}^{2} = 2as \Rightarrow |v| = \sqrt{v_{0}^{2} + 2as} ; a = \frac{v^{2} - v_{0}^{2}}{2s}; s = \frac{v^{2} - v_{0}^{2}}{2a}

 • Công thức màn trình diễn phương trình vận động trực tiếp chuyển đổi đều:
  x = x_{0} + v_{0}(t - t_{0}) + \frac{a(t - t_{0})^{2}}{2}  

  Nếu tớ lấy t0 = 0 thì
  x = x_{0} + v_{0}t + \frac{at^{2}}{2}

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu ôn luyện kiến thức và kỹ năng và tổ hợp cách thức giải từng dạng bài bác luyện nhập đề thi đua Vật Lý trung học phổ thông Quốc gia

c) Bài 4: Sự rơi tự động do

 • Công thức xác lập tốc độ của việc rơi tự tại được màn trình diễn như sau: $a=g=9,8m/s^2(\approx 10m/s^2)$

 • Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời rơi tự tại của một vật : $v=g.t$

 • Công thức xác lập quãng đàng rơi tự tại của một vật: $s=\frac{gt^2}{2}$

 • Công thức xác lập thời hạn rơi tự tại của một vật: $t_r=\sqrt{\frac{2h}{g}}$

 • Công thức xác lập vận tốc của vật rơi khi chạm đất: $v=g.t_r=\sqrt{2gh}$

 • Công thức xác lập quãng đàng dịch chuyển được nhập n giây và nhập giây loại n là:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập quãng đàng dịch chuyển được nhập n giây và nhập giây loại n

 • Công thức xác lập quãng lối đi được nhập n giây cuối cùng: $\Delta S_n=h-\frac{1}{2}g(t_r-n)^2$

d) Bài 5: Chuyển động tròn xoe đều

 • Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời vận động tròn xoe đều:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập véc tơ vận tốc tức thời vận động tròn xoe đều

 • Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời góc:
  \omega = \frac{a}{T} = \frac{v}{r} = \frac{2\pi }{T} = 2\pi .f (rad/s)

 • Công thức xác lập tần số của vận động tròn xoe đều:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập tần số của vận động tròn xoe đều

 • Công thức xác lập kích cỡ của tốc độ phía tâm:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập kích cỡ của tốc độ phía tâm

1.2. Công thức cơ vật lý 10 chương 2 – Động lực học tập hóa học điểm

Về chương 2 thì với 4 bài bác cần thiết nên nhớ bao gồm:

a) Tổng ăn ý và phân tách lực

 • Công thức xác lập 2 lực đều bằng nhau tạo ra cùng nhau 1 góc: $F=2.F_1.cos\frac{1}{2}$

 • Công thức xác lập 2 lực ko đều bằng nhau tạo ra cùng nhau 1 góc:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập 2 lực ko đều bằng nhau tạo ra cùng nhau 1 góc

 • Điều khiếu nại khi một hóa học điểm cân nặng bằng:

Điều khiếu nại khi một hóa học điểm cân đối - công thức cơ vật lý lớp 10

b) 3 quyết định luật hấp dẫn

 • Công thức quyết định luật II Newton: 

Công thức cơ vật lý lớp 10 quyết định luật II Newton

 • Công thức quyết định luật III Newton:

Công thức cơ vật lý lớp 10 quyết định luật III Newton

c) Định luật vạn vật hấp dẫn

- Công thức xác lập lực hấp dẫn:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập lực hấp dẫn

Trong đó: 

 • G = 6,67 . 10-11 N.m2kg2

 • m1, mét vuông màn trình diễn lượng của 2 vật

 • R màn trình diễn khoảng cách thân thiện 2 vật đó

- Công thức xác lập tốc độ trọng ngôi trường :

Công thức cơ vật lý lớp 10 tốc độ trọng trường

Trong đó:

 • M = 6.1024 đó là lượng của trái khoáy đất
 • R = 6400km = 6400000m đó là nửa đường kính của trái khoáy đất
 • h màn trình diễn phỏng cao của vật đối với mặt mày đất

d) Lực đàn hồi của lốc xoáy và quyết định luật Húc:

- Công thức quyết định luật Húc :

Công thức cơ vật lý lớp 10 quyết định luật Húc

Trong đó: 

 • k thể hiện tại phỏng cứng của lò xo
 • |l| màn trình diễn phỏng biến dị của lò xo

- Công thức xác lập lực đàn hồi của lò xo:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập lực đàn hồi của lò xo

1.3. Công thức về Lực quái sát

- Công thức tính lực quái sát:

Công thức cơ vật lý lớp 10 tính lực quái sát

Trong đó:

 • biểu biểu diễn thông số quái sát
 • N màn trình diễn áp lực đè nén (chính là lực nén của vật này lên vật kia)

- Công thức tính lực quái sát khi vật ở ngang :

Công thức cơ vật lý lớp 10 tính lực quái sát khi vật ở ngang

Về phỏng lớn:

 • F = Fkéo - Fms
 • Fkéo = m.a
 • Fms = .m.g

=> Khi vật dịch chuyển theo đuổi quán tính chủ quan thì Fkéo = 0 

- Công thức xác lập lực quái sát khi một vật ở ngang với cùng 1 lực kéo:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập lực quái sát khi một vật ở ngang với cùng 1 lực kéo

 • Công thức xác lập lực khi một vật Chịu đựng thuộc tính của 3 lực :

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập lực khi một vật Chịu đựng thuộc tính của 3 lực

Với: 

 • N = Pcos 
 • F = Psin

Theo khái niệm tớ có: 

Fms = .N =  .P.cos

Suy ra: Fhl = F - Fms = Phường sin - .P.cos

Theo quyết định luật II Newton:

 • Fhl = ma
 • P = mg

=> quái = mgsin - .mgcos

⇔ a = g(sin - .cos)

1.4. Công thức cơ vật lý chương 3 – Cân vì như thế và vận động của hóa học rắn

- Chương 3 bao gồm 2 bài bác với những công thức cần thiết như sau :

 • Công thức cân đối của vật rắn khi nên Chịu đựng thuộc tính của 2 lực ko tuy nhiên song :

Công thức Vật lý lớp 10 cân đối của vật rắn khi nên Chịu đựng thuộc tính của 2 lực ko tuy nhiên song

Điều kiện: 

 • Cùng giá

 • Cùng phỏng lớn

 • Cùng thuộc tính nhập 1 vật 

 • Ngược chiều

- Công thức cân đối của một vật rắn khi nên Chịu đựng thuộc tính của tất cả 3 lực ko tuy nhiên song:

Công thức Vật lý lớp 10 cân đối của một vật rắn khi nên Chịu đựng thuộc tính của tất cả 3 lực ko tuy nhiên song

Điều kiện: 

 • Ba lực đồng phẳng

 • Ba lực đồng quy 

 • Hợp lực của cả hai lực nên cân đối đối với lực loại 3

- Công thức tính vật cân nặng bằng: M = F.d (Momen lực)

Trong đó: 

 • F - Lực thực hiện vật quay
 • d - cánh tay đòn (biểu biểu diễn khoảng cách xác lập kể từ vật cho tới trục quay)

- Công thức xác lập lực tổ hợp lực tuy nhiên song nằm trong chiều:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập lực tổ hợp lực tuy nhiên song nằm trong chiều

1.5. Công thức cơ vật lý 10 chương 4 – Các quyết định luật bảo toàn

 Chương 4 với 5 bài học kinh nghiệm cần thiết, VUIHOC đang được tổ hợp công thức cơ vật lý 10 chương 4 nên nhớ như sau:

- Công thức xác lập xung động và xung của lực:

 • Xung động: 

Công thức cơ vật lý lớp 10 tính xung động của vật

 • Xung của lực: đó là phỏng thay đổi thiên động lượng nhập một khoảng tầm thời hạn t

Xung của lực - công thức cơ vật lý lớp 10

- Công thức xác lập động lượng và quyết định luật bảo toàn động lượng:

Định luật bảo toàn động lượng (trong hệ cô lập):
Va chạm mềm: Sau khi 2 vật chạm va tiếp tục bám nhập nhau và vận động với nằm trong véc tơ vận tốc tức thời là v 

+ Va chạm đàn hồi: Sau khi 2 vật chạm va sẽ không còn bám nhập nhau tuy nhiên nằm trong vận động với véc tơ vận tốc tức thời mới mẻ là v1, v2

+ Chuyển động vì như thế phản lực:

Trong đó: 

 • m, v - Khối lượng của khí phụt rời khỏi với véc tơ vận tốc tức thời v
 • M.V - Khối lượng M của thương hiệu lửa vận động với véc tơ vận tốc tức thời V sau thời điểm đang được phụt khí

- Công thức xác lập công và công suất:

Xem thêm: phản xạ đơn giản thường là

+ Công thức tính công: $A = F.s.cos$

Trong đó:

 • F - lực thuộc tính lên vật
 • góc tạo hình vì như thế lực F cùng theo với phương fake dời (nằm ngang)
 • s - chiều nhiều năm quãng đàng vận động (m)

+ Công thức tính công suất:  

P = At ( t màn trình diễn thời hạn tiến hành công) 

 • Công thức xác lập động năng:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập động năng

Trong đó: 

 • Q màn trình diễn nhiệt độ lượng chiếm được hoặc toả rời khỏi (J)

 • m màn trình diễn lượng (kg)

 • c màn trình diễn nhiệt độ dung riêng biệt của hóa học cơ (J/(kg.K))

 • t màn trình diễn phỏng thay đổi thiên nhiệt độ phỏng (tính vì như thế phỏng C hoặc K)

- Công thức xác lập thế năng bao gồm với thế năng trọng ngôi trường nằm trong thế năng đàn hồi:

+ Thế năng trọng trường:

Trong đó: 

 • M - lượng của vật

 • h - phỏng cao của vật cơ so với gốc thế năng

 • g - 9,8 m/s2 (hoặc 10 m/s2)

 • Định lý thế năng:

word image 15128 46

+ Công thức xác lập cơ năng :

 • Cơ năng của một vật dịch chuyển nhập trọng trường:

Công thức cơ vật lý lớp 10 tính cơ năng của một vật dịch chuyển nhập trọng trường

 • Cơ năng của một vật tuy nhiên nên Chịu đựng thuộc tính của lực đàn hồi:

W = \frac{1}{2}mv^{2} + \frac{1}{2}k(\Delta l)^{2}

Trong một hệ xa lánh, bên trên từng điểm thì cơ năng được bảo toàn

2. Các công thức cơ vật lý 10 Phần 2 – Nhiệt học

Tiếp theo đuổi phần cơ học tập thì tất cả chúng ta nằm trong khối hệ thống tổ hợp công thức cơ vật lý 10 kì 2 phần nhiệt độ học tập. Tại phần nhiệt độ học tập với những bài học kinh nghiệm ngắn lại hơn vì thế thì những công thức cũng thấp hơn đáng chú ý đối với phần cơ học tập phía trên với 3 chương cần thiết như sau:

2.1. Công thức cơ vật lý 10 chương 5 – Chất khí

Về chương hóa học khí này thì tớ chỉ có một bài học kinh nghiệm với 3 công thức cần thiết cần thiết chú ý bên dưới đây:

 • Công thức về quyết định luật Bôi – lơ – quái – ri – ốt (trong quy trình đẳng nhiệt):

Công thức cơ vật lý lớp 10 về quyết định luật Bôi – lơ – quái – ri – ốt

 • Công thức quyết định luật Sác – lơ (quá trình đẳng nhiệt):

Công thức cơ vật lý lớp 10 quyết định luật Sác – lơ

 • Công thức phương trình tình trạng khí lý tưởng:

Công thức cơ vật lý lớp 10 phương trình tình trạng khí lý tưởng

Trong đó:

 • p - áp suất khí 

 • V - thể tích khí

 • Nhiệt phỏng khí (độ K được xem vì như thế phỏng C + 273)

Đăng ký ngay lập tức sẽ được những thầy cô ôn luyện kiến thức và kỹ năng và thiết kế suốt thời gian ôn thi đua sớm ngay lập tức kể từ bây giờ

2.2. Công thức cơ vật lý 10 chương 6 – Cửa hàng của nhiệt độ động lực học

Ở chương 6 - hạ tầng của nhiệt độ động lực học tập này thì từng công thức cơ vật lý 10 của chương này đều ở gọn gàng nhập 2 bài học kinh nghiệm với những công thức cần thiết bên dưới đây:

- Công thức xác lập nhiệt độ lượng của quy trình truyền nhiệt:

\Delta U = Q

Biểu thức:

Q = m.c.\Delta t \Rightarrow \sumQtỏa = \sumQthu

Trong đó:

Q - Nhiệt lượng thu nhập hoặc lan rời khỏi (J)

m - Khối lượng (kg)

c - Nhiệt dung riêng biệt của hóa học (J/kg.K)

\Deltat - phỏng thay đổi thiên nhiệt độ phỏng (độ C hoặc phỏng K)

- Công thức tính tiến hành công:

A = p.\Delta V = \Delta U

Trong đó: 

 • p - áp suất của khí (N/m2)
 • \DeltaV - phỏng thay đổi thiên thể tích (m3)

Các quy thay đổi về đơn vị chức năng áp suất cần thiết lưu ý:

 • 1 N/m2 = 1 page authority (paxcan)
 • 1 atm = 1,013.105 pa
 • 1 at = 0,981.105 pa
 • 1 mmHg = 133 page authority = 1 tor
 • 1 HP = 746W

- Công thức về nguyên tắc I của nhiệt độ động lực học:

\Delta U = A + Q

Các quy ước tương quan cho tới vết vô nằm trong cần thiết cần thiết nhớ:

 • Q > 0: hệ nhận nhiệt độ lượng

 • Q < 0: hệ truyền nhiệt độ lượng

 • A > 0: hệ nhận công

 • A < 0: hệ tiến hành công

2.3. Công thức cơ vật lý chương 7 lớp 10 – Chất rắn và hóa học lỏng. Sự fake thể

Về chương 7 là hóa học rắn và hóa học lỏng hao hao quy trình fake thể thì với những bài học kinh nghiệm cần thiết với những công thức nên nhớ sau đây :

- Công thức tương quan cho tới phỏng biến dị tỷ đối đàn hồi:

\varepsilon = \frac{|l - l_{0}|}{l_{0}} = \frac{|\Delta l|}{l_{0}}

 • l0 - chiều nhiều năm khi đầu
 • l - chiều nhiều năm sau thời điểm bị thay đổi dạng
 • \Deltal - phỏng thay đổi thiên của chiều nhiều năm (độ thay đổi dạng)

- Công thức về ứng suất biến dị của lực đàn hồi :

Công thức cơ vật lý lớp 10 về ứng suất biến dị của lực đàn hồi

 • Công thức xác lập quyết định luật Húc tương quan cho tới biến dị cơ của vật rắn :

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập quyết định luật Húc

 • Công thức xác lập lực đàn hồi:

Ta có:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập lực đàn hồi

Trong đó: 

E = 1a ⇒ a = 1E (E đó là hiệu suất đàn hồi hoặc hiệu xuất Y-âng)

k = Esl0 (với S là thiết diện của vật đó) 

 • Công thức xác lập sự giãn nở của hóa học rắn :

word image 15128 61

Với màn trình diễn thông số nở nhiều năm của vật rắn tính vì như thế đơn vị chức năng 1/K hoặc K-1

 • Công thức xác lập sự nở khối của hóa học rắn :

word image 15128 62

 • Công thức xác lập sự nở tích của hóa học rắn :

word image 15128 63

Với d màn trình diễn 2 lần bán kính thiết diện của vật rắn

 • Công thức chuyển đổi lượng riêng biệt của một hóa học rắn :

     \frac{1}{D} = \frac{1}{D_{0}}(1 + 3\alpha \Delta t) \Rightarrow D = \frac{D_{0}}{1 + 3\alpha \Delta t}

 • Công thức xác lập trương lực mặt phẳng của hóa học lỏng:
  f = \sigma l (N)

Trong đó: 

 • biểu biểu diễn thông số căng mặt phẳng (N/m)

 • l = \pi.d màn trình diễn chu vi của đàng tròn xoe số lượng giới hạn mặt mày thông thoáng hóa học lỏng (m)

 • Khi nhúng một cái vòng nhập vào một hóa học lỏng thì sẽ có được 2 trương lực mặt phẳng của hóa học lỏng cơ lên cái vòng

 • Tổng trương lực mặt phẳng của hóa học mặt phẳng hóa học lỏng lên cái vòng

Fcăng = Fc = Fkéo - Phường (N)

Trong đó: 

Fkéo là lực thuộc tính chung nhấc cái vòng thoát khỏi hóa học lỏng (N)

P đó là trọng lượng của cái vòng đó

 • Tổng chu vi ngoài và chu vi nhập của cái vòng đó:

Với D màn trình diễn 2 lần bán kính ngoài, d màn trình diễn 2 lần bán kính trong 

 • Công thức xác lập độ quý hiếm thông số căng bên trên mặt phẳng của hóa học lỏng:

word image 15128 68

 • Độ chênh nghiêng của mực hóa học lỏng tự mao dẫn:  

Trong đó: 

 • (N/m) màn trình diễn thông số căng mặt phẳng của hóa học lỏng 

 • (N/m3) màn trình diễn lượng riêng biệt của hóa học lỏng 

 • g (m/s2) màn trình diễn tốc độ trọng trường

 • d (m) màn trình diễn 2 lần bán kính nhập của ống

 • h (m) màn trình diễn phỏng kéo lên hoặc hạ xuống

 • Nhiệt rét mướt chảy riêng biệt đó là nhiệt độ lượng nên hỗ trợ nhằm mục đích thực hiện rét mướt chảy trọn vẹn một đơn vị chức năng lượng của một hóa học rắn kết tinh anh khi ở nhiệt độ nhiệt độ chảy (hay gọi được gọi là nhiệt độ rét mướt chảy).

Ký hiệu: λ (J/kg)

Nhiệt lượng của toàn cỗ vật rắn với lượng m sẽ có được kể từ ngoài trong những lúc ra mắt quy trình rét mướt chảy: Q = m λ

 • Nhiệt hóa khá (còn còn được gọi là nhiệt độ hóa khá riêng) đó là nhiệt độ lượng nên truyền cho 1 đơn vị chức năng lượng hóa học lỏng nhằm mục đích chung nó fake trở nên khá ở một nhiệt độ phỏng đang được xác lập.

Ký hiệu: L (J/kg)

Nhiệt lượng khi một lượng m hóa học lỏng sẽ có được kể từ ngoài xuyên suốt quy trình hóa khá ở một nhiệt độ phỏng xác lập là: Q = L.m.

 • Độ độ ẩm tỉ đối (hay thường hay gọi là nhiệt độ tương đối): f = \frac{a}{A} 100%

Trong cơ a và A được lấy cộng đồng ở một nhiệt độ phỏng.

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ rơi rụng gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đuổi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks chung bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test không lấy phí ngay!!

Công thức cơ vật lý 10 là một trong những phần kiến thức và kỹ năng vô nằm trong cần thiết so với những bài bác thi đua cơ vật lý vì như thế thật nhiều bài bác luyện được vận dụng nhờ vào công thức đang được biết. Tuy nhiên, việc ghi nhớ từng công thức nhập bài bác rất rất khó khăn nên VUIHOC đang được ghi chép nội dung bài viết này nhằm mục đích tổ hợp cho những em công thức cơ vật lý 10 cả hai phần cơ học tập và nhiệt độ học tập. Để học tập tăng nhiều kiến thức và kỹ năng của môn Vật lý cũng tựa như những môn học tập không giống thì những em rất có thể truy vấn mamnonvietduc.edu.vn hoặc ĐK khoá học tập với những thầy cô VUIHOC ngay lập tức lúc này nhé!

Xem thêm: đề thi toán lớp 5 giữa học kì 2