cục tẩy tiếng anh là gì

VIETNAMESE

cục gôm

Bạn đang xem: cục tẩy tiếng anh là gì

cục tẩy

ENGLISH

eraser

NOUN

/ɪˈreɪsər/

rubber

Cục gôm là 1 số vật văn chống phẩm dùng để làm tẩy xóa vết cây viết chì.

Ví dụ

1.

Nếu chúng ta vẽ hoặc ghi chép vì thế cây viết chì, chúng ta luôn luôn rất có thể sửa lỗi của tôi vì thế một viên gôm.

If you draw or write in pencil, you can always rub out your mistakes with an eraser.

2.

Xem thêm: có bao nhiêu tháng có 28 ngày

Anh tớ đang được lần viên gôm nhằm rất có thể tẩy lỗi sai vô bài xích luận của tôi.

He's looking for an eraser ví he can erase mistakes in his essay.

Ghi chú

Cùng học tập thêm thắt một vài kể từ vựng nhằm nói đến vật dụng học hành (School supplies) nha!

- scissors: dòng sản phẩm kéo

- ruler: thước kẻ

- paper: giấy má viết

- pen: cây viết mực

- pencil: cây viết chì

- notebook: buột biên chép, vở

- eraser: viên gôm, tẩy

- brush: cọ vẽ

Xem thêm: quan niệm về tình yêu

- compass: compa

Danh sách kể từ mới nhất nhất:

Xem chi tiết