cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân việt nam thắng lợi buộc mỹ phải

Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972 của quân dân nước ta thắng lợi buộc Mĩ phải

Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972 của quân dân nước ta thắng lợi buộc Mĩ phải

Bạn đang xem: cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân việt nam thắng lợi buộc mỹ phải


tuyên tía Mĩ hoá quay về cuộc chiến tranh xâm lăng nước ta.

thừa nhận sự thất bại của kế hoạch Chiến tranh giành toàn cục.

tuyên tía phi Mĩ hoá cuộc chiến tranh xâm lăng Việt Nam

thừa nhận sự thất bại của kế hoạch Chiến tranh giành quan trọng.

Xem thêm: sử dụng 1 số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Cuộc tấn công kế hoạch năm 1972 đang được giáng đòn u ám vô kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc Mĩ nên tuyên tía “Mĩ hóa” quay về cuộc chiến tranh xâm lăng (tức quá nhận thất bại của kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh”).

Chọn: A

Xem thêm: chữ quốc ngữ ra đời xuất phát từ nhu cầu nào sau đây

App xem sách tóm lược miễn phí