d là gì trong vật lý

Trong Vật lý những đại lượng và đơn vị chức năng thông thường được viết lách vì chưng những kí hiệu. Vậy ký hiệu D vô cơ vật lý là gì? Bài viết lách sau đây tiếp tục khiến cho bạn trả lời những vướng mắc này.

Bạn đang xem: d là gì trong vật lý

D vô Vật lý là lượng riêng biệt của một mét khối bên trên một vật thể. Đơn vị đo trọng lượng riêng biệt là Niutơn bên trên mét khối (N/m3).

Công thức tính lượng riêng biệt của vật được xem vì chưng thương số thân thuộc trọng lượng và thể tích.

d = P/ V

Trong đó: d là  lượng riêng biệt (N/m3), P.. là khối

D ký hiệu trọng lượng vô vật lý
D ký hiệu trọng lượng vô vật lý

Tìm hiểu thêm: a vô cơ vật lý là gì?

Khối lượng riêng biệt là gì?

Khối lượng riêng biệt (mật phỏng khối lượng) là 1 thuật ngữ chỉ đại lượng thể hiện tại đặc điểm về tỷ lệ lượng bên trên một đơn vị chức năng thể tích của vật hóa học bại liệt. Nó được xem vì chưng thương số của lượng – m – của vật thực hiện vì chưng hóa học bại liệt (ở dạng nguyên vẹn chất) và thể tích – V – của vật.

lượng (N) và V là thể tích (m3).

Công thức tính lượng riêng

Khối lượng riêng biệt của một hóa học vô vật được xác lập vì chưng lượng của luôn tiện tích vô nằm trong nhỏ ở bên trên địa điểm bại liệt và phân tách mang đến thể tích vô nằm trong nhỏ này.

Đơn vị của lượng riêng biệt là kilogam bên trên mét khối (kg/m3) (theo hệ giám sát và đo lường chuẩn chỉnh của quốc tế). Dường như còn tồn tại đơn vị chức năng là gam bên trên centinmet khối (g/cm3).

Người tao tính lượng riêng biệt của một vật nhằm mục tiêu xác lập những hóa học cấu trúc nên vật bại liệt, bằng phương pháp so sánh thành phẩm của những hóa học vẫn được xem trước bại liệt với bảng lượng riêng biệt.

Công thức tính lượng riêng

D = m/V

Trong đó: D là lượng riêng biệt (kg/cm3), m là lượng của vật (kg) và V là thể tích (m3).

Trong tình huống hóa học này là đồng hóa học thì lượng riêng biệt bên trên từng địa điểm đều như là nhau và tính vì chưng lượng riêng biệt khoảng.

Xem thêm: kết bài đoàn thuyền đánh cá

Công thức tính lượng riêng biệt trung bình

Khối lượng riêng biệt khoảng của một vật thể ngẫu nhiên được xem vì chưng lượng phân tách mang đến thể tích của chính nó, thông thường kí hiệu là ρ

ρ = m/V

Trọng lượng riêng biệt là gì?

Trọng lượng của một mét khối của một hóa học này này được gọi là trọng lượng riêng biệt của hóa học bại liệt. Đơn vị đo trọng lượng riêng: N/m3(Niutơn bên trên mét khối).

Trọng lượng riêng biệt của vật thể được xem vì chưng công thức như sau: d= P/V

Trong đó: d là trọng lượng riêng biệt (N/m³), P là trọng lượng (N) và V là thể tích (m³).

Sự không giống nhau thân thuộc lượng riêng biệt và trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng biệt là trọng lượng của một mét khối vật hóa học. Trọng lượng riêng biệt KHÁC lượng riêng biệt.

Khác nhau trọng lượng riêng biệt và lượng riêng
Khác nhau trọng lượng riêng biệt và lượng riêng

Sự không giống nhau thể hiện tại vì chưng công thức:

Xem thêm: v vô cơ vật lý là gì?

Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng biệt x 9,81 (Đơn vị đo trọng lượng riêng biệt là N/m³).

Các cách thức xác lập lượng riêng biệt của một hóa học là gì

Sử dụng tỷ trọng kế

Để xác lập lượng riêng biệt của một hóa học là gì, người tao dùng tỷ trọng kế tiếp.

Tỷ trọng kế tiếp là công cụ thử nghiệm được sản xuất vì chưng thủy tinh nghịch, hình trụ, một đầu với gắng ngược bóng, bên phía trong chứa chấp thủy ngân hoặc sắt kẽm kim loại nặng trĩu để giúp đỡ tỷ trọng kế tiếp đứng trực tiếp. Nó chỉ hoàn toàn có thể đo hóa học làm giảm nhiệt độ, hóa học kháng nhộn nhịp mang đến Ethylene Glycol. Đối với Propylene Glycol độ đậm đặc to hơn 70 %, ko thể người sử dụng tỷ trọng kế tiếp nhằm đo vì thế bên trên 70 %, trọng lượng riêng biệt rời. Nhiệt phỏng chuẩn chỉnh của tỷ trọng kế tiếp là đôi mươi o C.

Sử dụng lực kế

– Tiến hành đo trọng lượng của vật vì chưng lực kế tiếp.

Xem thêm: đại học mỏ địa chất điểm chuẩn 2021

– Xác quyết định thể tích của vật vì chưng bình phân tách phỏng hoặc những đồ dùng tương tự.

– Sử dụng công thức tính tổng quát lác nhằm tính lượng riêng biệt của vật bại liệt. Nếu vật này là đồng hóa học và tinh nghịch khiết thì lượng riêng biệt đó là lượng riêng biệt của hóa học bại liệt.

Hy vọng với những share bên trên chúng ta vẫn làm rõ rộng lớn về ký hiệu D vô cơ vật lý là gì? Cách tính lượng riêng biệt của một hóa học phía trên, chúng ta vẫn phần này được thêm những kiến thức và kỹ năng hữu ích nhằm học tập môn chất hóa học, cơ vật lý đảm bảo chất lượng rộng lớn.