đặc điểm của trung tâm công nghiệp là

Câu hỏi:

19/07/2019 44,813

A. nối sát với khu đô thị vừa phải và rộng lớn.

Bạn đang xem: đặc điểm của trung tâm công nghiệp là

Đáp án chủ yếu xác

B. kiểu dáng tổ chức triển khai lãnh thô ở trình độ chuyên môn tối đa.

C. không tồn tại người ở sinh sinh sống.

D. phân bổ sát mối cung cấp vẹn toàn nhiên liệu.

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ phiên bản.

Đáp án: A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào là tiếp sau đây không cần của khu vực công nghiệp ở nước ta?

A. Có ranh giới địa lí xác lập.

B. Do chính phủ nước nhà ra quyết định xây dựng.

C. Không đem người ở sinh sinh sống.

D. Phân phụ vương sát mối cung cấp nguyên vật liệu.

Câu 2:

Trung tâm công nghiệp cần thiết nhất dọc từ Duyên hải miền Trung là

A. Vinh.

B. Quy Nhơn.

C. Thành Phố Đà Nẵng.

D. Nha Trang.

Câu 3:

Một trong mỗi Điểm lưu ý cơ phiên bản của điểm công nghiệp ở VN là

Xem thêm: thực hành tiếng việt lớp 6 tập 2 trang 13

A. thông thường tạo hình ở những tỉnh miền núi.

B. vừa được tạo hình ở VN.

C. bởi nhà nước xây dựng.

D. đem những ngành trình độ chuyên môn hóa.

Câu 4:

Hình thức tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp ở VN vừa được tạo hình kể từ trong năm 90 của thế kỉ XX là

A. điểm công nghiệp.

B. vùng công nghiệp.

C. khu vực công nghiệp.

D. trung tâm công nghiệp.

Câu 5:

Một trong mỗi Điểm lưu ý của khu vực công nghiệp VN là

A. nối sát với khu đô thị vừa phải và rộng lớn.

B. bao hàm nhiều tỉnh và TP. Hồ Chí Minh.

C. không tồn tại người ở sinh sinh sống.

D. có khá nhiều ngành trình độ chuyên môn hóa.

Câu 6:

Hình thức nào là tiếp sau đây không cần là kiểu dáng đa phần về tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp ở nước ta?

A. Khu công nghiệp.

B. Xí nghiệp công nghiệp.

C. Điểm công nghiệp.

D. Trung tâm công nghiệp.

Xem thêm: cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở đông nam bộ là