đại học công nghiệp thực phẩm xét học bạ 2022

Trường Đại học tập Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Sài Gòn (HUFI) công thân phụ điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn năm 2022 những phương thức: Học bạ trung học phổ thông, nhận xét năng lượng, xét tuyển chọn trực tiếp theo đuổi đề án riêng rẽ.

Từ ngày 22/7/2022 cho tới 17:00 ngày 20/8/2022 sỹ tử cần thiết triển khai giấy tờ thủ tục ĐK nguyện vọng bên trên khối hệ thống (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/) xét tuyển chọn của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên.

Thí sinh mong ước nhập học tập bên trên HUFI cần thiết ĐK ngành tiếp tục đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn là Nguyện vọng 1 bên trên khối hệ thống, sỹ tử vừa mới được thừa nhận trúng tuyển chọn đầu tiên. Nếu sỹ tử ko ĐK nguyện vọng hoặc sỹ tử ĐK ngành đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn là những nguyện vọng sau (2,3,4 …) và tiếp tục trúng tuyển chọn những nguyện vọng trước, sỹ tử sẽ không còn được thừa nhận trúng tuyển chọn vô HUFI theo đuổi ngành tiếp tục đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn.

Bạn đang xem: đại học công nghiệp thực phẩm xét học bạ 2022

Xem thêm: tử cấm thành trung quốc

HUFI tiếp tục so sánh thành phẩm tiếp thu kiến thức trung học phổ thông, những làm hồ sơ minh bệnh đối tượng người tiêu dùng ưu tiên, chống ưu tiên theo như đúng vấn đề bên trên khối hệ thống Sở GD&ĐT và làm hồ sơ gốc khi sỹ tử thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập. Nếu thành phẩm xác minh làm hồ sơ đem sai chéo kéo đến thay cho thay đổi thành phẩm trúng tuyển chọn thì HUFI tiếp tục diệt thành phẩm trúng tuyển chọn theo đuổi quy tấp tểnh.

🔰 ĐIỂM CHUẨN PHƯƠNG THỨC HỌC BẠ trung học phổ thông NĂM 2022

Stt Mã ngành Tên Ngành Điểm chuẩn
HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
Điểm chuẩn
HB
cả năm lớp 12
1 7480202 An toàn thông tin 21,25 23,00
2 7480201 Công nghệ thông tin 25,00 26,50
3 7540204 Công nghệ đan, may 20,00 21,00
4 7340123 Kinh doanh thời trang và năng động và Dệt may 20,00 21,00
5 7510202 Công nghệ sản xuất máy 20,00 22,50
6 7510402 Công nghệ vật liệu 20,00 20,00
7 7520115 Kỹ thuật nhiệt 20,00 20,00
8 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử 21,25 23,00
9 7510301 Công nghệ chuyên môn Điện - Điện tử 21,25 23,50
10 7510602 Quản lý năng lượng 20,00 20,00
11 7510303 Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa 21,50 23,50
12 7510401 Công nghệ chuyên môn hóa học 22,25 23,00
13 7850101 Quản lý khoáng sản và môi trường 21,00 21,00
14 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường 20,00 21,00
15 7420201 Công nghệ sinh học 22,00 22,00
16 7540105 Công nghệ chế trở nên thủy sản 20,00 20,00
17 7540101 Công nghệ thực phẩm 27,00 27,50
18 7340129 Quản trị sale thực phẩm 22,75 23,50
19 7540110 Đảm bảo unique & ATTP 24,00 24,50
20 7340301 Kế toán 25,50 26,00
21 7340201 Tài chủ yếu ngân hàng 25,50 26,50
22 7220201 Ngôn ngữ Anh 25,50 25,75
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 25,50 25,75
24 7380107 Luật kinh tế 24,50 25,25
25 7340115 Marketing 26,50 27,50
26 7340101 Quản trị kinh doanh 26,00 26,75
27 7340120 Kinh doanh quốc tế 26,00 26,50
28 7810103 Quản trị công ty phượt và lữ hành 24,00 25,00
29 7819010 Khoa học tập chế trở nên số ăn 22,25 22,50
30 7819009 Khoa học tập đủ dinh dưỡng và độ ẩm thực 22,25 22,50
31 7810201 Quản trị khách hàng sạn 25,00 25,00
32 7810202 Quản trị quán ăn và công ty ăn uống 24,00 24,50

🔰 ĐIỂM CHUẨN PHƯƠNG THỨC ĐGNL ĐHQG-HCM NĂM 2022

Stt Mã ngành Tên Ngành Điểm chuẩn
ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022
1 7480202 An toàn thông tin 600
2 7480201 Công nghệ thông tin 700
3 7540204 Công nghệ đan, may 600
4 7340123 Kinh doanh thời trang và năng động và Dệt may 600
5 7510202 Công nghệ sản xuất máy 600
6 7510402 Công nghệ vật liệu 600
7 7520115 Kỹ thuật nhiệt 600
8 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử 600
9 7510301 Công nghệ chuyên môn Điện - Điện tử 600
10 7510602 Quản lý năng lượng 600
11 7510303 Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa 600
12 7510401 Công nghệ chuyên môn hóa học 600
13 7850101 Quản lý khoáng sản và môi trường 600
14 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường 600
15 7420201 Công nghệ sinh học 600
16 7540105 Công nghệ chế trở nên thủy sản 600
17 7540101 Công nghệ thực phẩm 750
18 7340129 Quản trị sale thực phẩm 600
19 7540110 Đảm bảo unique & ATTP 600
20 7340301 Kế toán 680
21 7340201 Tài chủ yếu ngân hàng 680
22 7220201 Ngôn ngữ Anh 700
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 650
24 7380107 Luật kinh tế 600
25 7340115 Marketing 730
26 7340101 Quản trị kinh doanh 700
27 7340120 Kinh doanh quốc tế 730
28 7810103 Quản trị công ty phượt và lữ hành 600
29 7819010 Khoa học tập chế trở nên số ăn 600
30 7819009 Khoa học tập đủ dinh dưỡng và độ ẩm thực 600
31 7810201 Quản trị khách hàng sạn 600
32 7810202 Quản trị quán ăn và công ty ăn uống 600

🔰 ĐIỂM CHUẨN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THẲNG THEO ĐỀ ÁN RIÊNG NĂM 2022

Stt Mã ngành Tên Ngành Điểm chuẩn
xét tuyển chọn trực tiếp theo đuổi đề án riêng
1 7480202 An toàn thông tin 24,00
2 7480201 Công nghệ thông tin 24,00
3 7540204 Công nghệ đan, may 24,00
4 7340123 Kinh doanh thời trang và năng động và Dệt may 24,00
5 7510202 Công nghệ sản xuất máy 24,00
6 7510402 Công nghệ vật liệu 24,00
7 7520115 Kỹ thuật nhiệt 24,00
8 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử 24,00
9 7510301 Công nghệ chuyên môn Điện - Điện tử 24,00
10 7510602 Quản lý năng lượng 24,00
11 7510303 Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa 24,00
12 7510401 Công nghệ chuyên môn hóa học 24,00
13 7850101 Quản lý khoáng sản và môi trường 24,00
14 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường 24,00
15 7420201 Công nghệ sinh học 24,00
16 7540105 Công nghệ chế trở nên thủy sản 24,00
17 7540101 Công nghệ thực phẩm 24,00
18 7340129 Quản trị sale thực phẩm 24,00
19 7540110 Đảm bảo unique & ATTP 24,00
20 7340301 Kế toán 24,00
21 7340201 Tài chủ yếu ngân hàng 24,00
22 7220201 Ngôn ngữ Anh 24,00
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 24,00
24 7380107 Luật kinh tế 24,00
25 7340115 Marketing 24,00
26 7340101 Quản trị kinh doanh 24,00
27 7340120 Kinh doanh quốc tế 24,00
28 7810103 Quản trị công ty phượt và lữ hành 24,00
29 7819010 Khoa học tập chế trở nên số ăn 24,00
30 7819009 Khoa học tập đủ dinh dưỡng và độ ẩm thực 24,00
31 7810201 Quản trị khách hàng sạn 24,00
32 7810202 Quản trị quán ăn và công ty ăn uống 24,00

Nếu đem vướng mắc, sẽ được tương hỗ và tư vấn, sỹ tử có thể liên hệ:

+ Liên hệ qua loa những đường dây nóng (028) 6270 6275, 096 205 1080 hoặc 096 362 1124.

+ Facebook: m.me/TuyensinhHUFI

+ Zalo: zalo.me/tuyensinhhufi

TT TS&TT