đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp điểm chuẩnBài ghi chép update vấn đề điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2023 đúng đắn nhất và trong năm mới gần đây 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp điểm chuẩn

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2023 (chính xác nhất) | Điểm chuẩn chỉnh những năm

Quảng cáo

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2023

Điểm chuẩn chỉnh đang rất được update ....

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2022

Trường Đại học tập Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp lấy điểm chuẩn chỉnh ĐH 2022 xấp xỉ kể từ 19-23,5 điểm.

Cao điểm nhất là ngành Quản trị marketing với 23,5 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2023 (chính xác nhất) | Điểm chuẩn chỉnh những năm

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2021

Trường Đại học tập Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp lấy điểm chuẩn chỉnh ĐH 2021 xấp xỉ kể từ 17-21,5 điểm.

Cao điểm nhất là ngành Quản trị marketing với 21,5 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2023 (chính xác nhất) | Điểm chuẩn chỉnh những năm

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2023 (chính xác nhất) | Điểm chuẩn chỉnh những năm

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2020

Theo cơ Trường Đại học tập Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp lấy điểm chuẩn chỉnh ĐH 2020 xấp xỉ kể từ 15-19,5 điểm. Tại hạ tầng Thành Phố Hà Nội, những ngành nằm trong group Công nghệ vấn đề đem điểm chuẩn chỉnh tối đa, kế tiếp này đó là Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử, Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa 18,5 điểm. Các ngành còn sót lại của hạ tầng Thành Phố Hà Nội và Tỉnh Nam Định đa số 15-17 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2023 (chính xác nhất) | Điểm chuẩn chỉnh những năm

Xem thêm: my eldest sister started working as a freelance journalist as soon as she graduated from university

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2023 (chính xác nhất) | Điểm chuẩn chỉnh những năm

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2023 (chính xác nhất) | Điểm chuẩn chỉnh những năm

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2019

Trường Đại học tập Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp lấy điểm chuẩn chỉnh ĐH 2019 xấp xỉ kể từ 15-18,5 điểm.

Cao điểm nhất là ngành Công nghệ vấn đề với 18,5 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2023 (chính xác nhất) | Điểm chuẩn chỉnh những năm

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2018

Trường Đại học tập Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp lấy điểm chuẩn chỉnh ĐH 2018 xấp xỉ kể từ 14-18,5 điểm.

Cao điểm nhất là ngành Công nghệ tết,may với 18,5 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2023 (chính xác nhất) | Điểm chuẩn chỉnh những năm

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2023 (chính xác nhất) | Điểm chuẩn chỉnh những năm

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2017

Mã ngànhTên ngànhTổ hợp ý mônĐiểm chuẩn
52540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 18.25
52540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 15.75
52540204 Công nghệ may A00; A01; C01; D01 20.25
52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 19.25
52510303 Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00; A01; C01; D01 18.75
52510301 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 18.75
52510302 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử, truyền thông A00; A01; C01; D01 17
52510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 18
52340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 17.5
52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 17.5
52340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 16.5
52340121 Kinh doanh thương mại 15.75

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-tai-ha-noi.jsp

Xem thêm: ngôi kể thứ 3 la gì