đại học mỏ địa chất điểm chuẩn 2022

Điểm chuẩn chỉnh 2022 bám theo công thức xét học tập bạ trung học phổ thông của Trường ĐH Mỏ - Địa chất

-

Trường Đại học tập Mỏ - Địa hóa học thông tin điểm trúng tuyển chọn vô ĐH hệ chủ yếu quy năm 2022 - Đợt 1 so với những sỹ tử vẫn ĐK xét tuyển chọn vô Trường bám theo kết trái khoáy tiếp thu kiến thức trung học phổ thông (Học bạ), ví dụ như sau:

Bạn đang xem: đại học mỏ địa chất điểm chuẩn 2022

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm Trúng tuyển

Tiêu chí phụ

(Nếu có)

1

7520604

Kỹ thuật dầu khí

22.00

2

7520502

Kỹ thuật địa vật lý

19.00

3

7510401

Công nghệ chuyên môn hoá học

22.00

4

7440229

Quản lý tài liệu khoa học tập trái khoáy đất

20.50

5

7520605

Kỹ thuật khí thiên nhiên

20.50

6

7520606

Công nghệ số vô thăm hỏi dò thám và khai thác

 tài nguyên vẹn thiên nhiên

18.50

7

7520301

Kỹ thuật hoá học tập Chương trình tiên tiến

22.00

8

7520501

Kỹ thuật địa chất

18.00

9

7440201

Địa hóa học học

18.00

10

7810105

Du lịch địa chất

18.00

11

7580211

Địa kỹ thuật xây dựng

18.00

12

7580212

Kỹ thuật Tài nguyên vẹn nước

18.00

13

7520505

Đá quý Đá mỹ nghệ

18.00

14

7520503

Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ

18.50

15

7850103

Quản lý khu đất đai

23.00

16

7480206

Địa tin tưởng học

18.00

31

7580109

Quản lý cải cách và phát triển khu đô thị và bất tỉnh sản

23.00

17

7520601

Kỹ thuật mỏ

18.00

18

7520607

Kỹ thuật tuyển chọn khoáng

18.00

19

7850202

Xem thêm: keep to v hay ving

An toàn, Vệ sinh lao động

18.00

20

7480201

Công nghệ thông tin

26.00

21

7480109

Khoa học tập dữ liệu

23.00

22

7520103

Kỹ thuật cơ khí

24.60

7.13

23

7520114

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

26.88

8.37

24

7520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

22.77

6.83

25

7520201

Kỹ thuật điện

23.99

6.77

26

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá

27.89

8.87

27

7520130

Kỹ thuật Ô tô

27.20

8.00

28

7580201

Kỹ thuật xây dựng

18.00

29

7580205

Kỹ thuật thiết kế công trình xây dựng phú thông

18.00

30

7580204

Xây dựng công trình xây dựng ngầm thành phố Hồ Chí Minh và

Hệ thống tàu năng lượng điện ngầm

18.00

32

7580302

Quản lý xây dựng

18.00

33

7520320

Kỹ thuật môi trường

18.00

34

7850101

Quản lý khoáng sản và môi trường

18.00

35

7340101

Quản trị kinh doanh

26.00

36

7340301

Kế toán

26.00

37

7340201

Tài chủ yếu – Ngân hàng

26.00

38

7510601

Quản lý công nghiệp

23.00

39

7720203

Hóa dược

Xem thêm: giới từ chỉ vị trí

22.00