đại học ngân hàng điểm chuẩn hà nội

Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngân Hàng 2023, Xem diem chuan Hoc Vien Ngan Hang phái nam 2023

Điểm chuẩn chỉnh vô ngôi trường Học Viện Ngân Hàng năm 2023

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Ngân mặt hàng 2023 theo thành quả ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông đã và đang được công phụ thân cho tới những sỹ tử vô sáng sủa 22/8.

Bạn đang xem: đại học ngân hàng điểm chuẩn hà nội

Ngành Luật tài chính với điểm trúng tuyển chọn tối đa - 26,5/30 điểm. So với năm ngoái, nút này thấp rộng lớn 1,55. Chi tiết điểm chuẩn chỉnh những ngành theo dõi những phương thức: điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, ĐGNL ĐHQGHN phía bên dưới.

Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngân Hàng năm 2023 đúng đắn nhất ngay lập tức sau khoản thời gian ngôi trường công phụ thân kết quả!

Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngân Hàng năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có

Quảng cáo

Trường: Học Viện Ngân Hàng - 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 BANK01 Ngân mặt hàng (Chương trình Chất lượng cao) A00; A01; D01; D07 32.7 Môn Toán nhân đôi
2 FIN01 Tài chủ yếu (Chương trình Chất lượng cao) A00; A01; D01; D07 32.6 Môn Toán nhân đôi
3 ACT01 Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) A00; A01; D01; D07 32.75 Môn Toán nhân đôi
4 BUS01 Quản trị sale (Chương trình Chất lượng cao) A00; A01; D01; D07 32.65 Môn Toán nhân đôi
5 BANKK02 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 25.7
6 BANKK03 Ngân mặt hàng số A00; A01; D01; D07 25.65
7 FIN02 Tài chính A00; A01; D01; D07 26.05
8 FIN03 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 25.5
9 ACT02 Kế toán A00; A01; D01; D07 25.8
10 BUS02 Quản trị kinh doanh A01; D01; D07; D09 26.04
11 BUS03 Quản trị du lịch A01; D01; D07; D09 24.5
12 IB01 Kính doanh quốc tế A01; D01; D07; D09 26.4
13 IB02 Logistics và vận hành chuỗi cung ứng A01; D01; D07; D09 26.45
14 LAW01 Luật kinh tế A00; A01; D01; D07 25.52
15 LAW02 Luật kinh tế C00; C03; D14; D15 26.5
16 ECON01 Kinh tế A01; D01; D07; D09 25.65
17 FL01 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D09 24.9
18 MIS01 Hệ thống vấn đề quản lí lý A00; A01; D01; D07 25.55
19 IT01 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25.1
20 ACT03 Kế toán ( Liên kết ĐH Sunderland, Anh. Cấp tuy vậy bằng) A00; A01; D01; D07 23.9
21 BANK04 Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng ( Liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc. Cấp tuy vậy bằng) A00; A01; D01; D07 23.55
22 BUS04 Quản trị sale (Liên kết ĐH CityU, Hoa Kỳ.Cấp tuy vậy bằng) A00; A01; D01; D07 23.8
23 BUS05 Marketing số ( links ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp tuy vậy bằng) A00; A01; D01; D07 23.5
24 IB03 Kính doanh quốc tế ( links ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp tuy vậy bằng) A00; A01; D01; D07 22
25 BANK05 Ngân mặt hàng và Tài chủ yếu quốc tế (liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp tuy vậy bằng) A00; A01; D01; D07 21.6

Học sinh cảnh báo, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

Xem thêm: chu vi diện tích hình vuông

>> Xem thêm thắt Điểm chuẩn chỉnh theo dõi công thức Điểm ganh đua trung học phổ thông năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 BANK01 Ngân mặt hàng CLC A00; A01; D01; D07 37
2 BANK02 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 29.8
3 BANK03 Ngân mặt hàng số* A00; A01; D01; D07 29.8
4 BANK04 Tài chính- Ngân mặt hàng Sunderland A00; A01; D01; D07 27.2
5 BANK05 Ngân mặt hàng và Tài chủ yếu QT Coventry A00; A01; D01; D07 26
6 FIN01 Tài chủ yếu CLC A00; A01; D01; D07 37
7 FIN02 Tài chính A00; A01; D01; D07 29.8
8 FIN03 Công nghệ tài chính* A00; A01; D01; D07 29.8
9 ACT01 Kế toán CLC A00; A01; D01; D07 36
10 ACT02 Kế toán A00; A01; D01; D07 29.8
11 ACT03 Kế toán Sunderland A00; A01; D01; D07 26
12 BUS01 Quản trị sale CLC A00; A01; D01; D07 36
13 BUS02 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 29.8
14 BUS03 Quản trị du lịch* A00; D01; D07; D09 29
15 BUS04 Quản trị sale CityU A00; A01; D01; D07 26
16 BUS05 Marketing số Coventry A00; A01; D01; D07 27.2
17 IB01 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D09 29.8
18 IB02 Logistics và vận hành chuỗi cung ứng* A01; D01; D07; D09 29.8
19 IB03 Kinh doanh quốc tế Coventry A00; A01; D01; D07 27.2
20 FL01 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D09 29.34
21 LAW01 Luật kinh tế A00; A01; D01; D07 29.8
22 LAW02 Luật kinh tế C00; D14; D15; C03 29.8
23 ECON01 Kinh tế A01; D01; D07; D09 29.72
24 MIS01 Hệ thống vấn đề quản lí lý A00; A01; D01; D07 29.76
25 IT01 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 29.79

Học sinh cảnh báo, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

>> Xem thêm thắt Điểm chuẩn chỉnh theo dõi công thức Điểm học tập bạ năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 BANK01 Ngân hàng 19 Chương trình Chất lượng cao
2 BANK02 Ngân hàng 19
3 BANK03 Ngân mặt hàng số* 19
4 BANK04 Tài chính- Ngân mặt hàng Sunderland 19
5 BANK05 Ngân mặt hàng và Tài chủ yếu QT Coventry 19
6 FIN01 Tài chính 19 Chương trình Chất lượng cao
7 FIN02 Tài chính 19
8 FIN03 Công nghệ tài chính* 19
9 ACT01 Kế toán 19 Chương trình Chất lượng cao
10 ACT02 Kế toán 19
11 ACT03 Kế toán Sunderland 19
12 BUS01 Quản trị kinh doanh 19 Chương trình Chất lượng cao
13 BUS02 Quản trị kinh doanh 19
14 BUS03 Quản trị du lịch* 19
15 BUS04 Quản trị sale CityU 19
16 BUS05 Quản trị kinh doanh 19
17 IB01 Marketing số Coventry 19
18 IB02 Logistics và vận hành chuỗi cung ứng*; 19
19 IB03 Kinh doanh quốc tế Coventry 19
20 FL01 Ngôn ngữ Anh 19
21 LAW01 Luật 19
22 LAW02 Luật 19
23 ECON01 Kinh tế 19
24 MIS01 Hệ thống vấn đề quản lí lý 19
25 IT01 Công nghệ thông tin 19

Học sinh cảnh báo, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

Xem thêm: bài thơ về quê hương đất nước

>> Xem thêm thắt Điểm chuẩn chỉnh theo dõi công thức Điểm ganh đua ĐGNL QG HN năm 2022

>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo đảm bảo chất lượng, khá đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.

Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngân Hàng năm 2023 theo dõi thành quả ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, Đánh giá bán năng lượng, Đánh giá bán suy nghĩ đúng đắn nhất bên trên Diemthi.tuyensinh247.com