dao động cơ học đổi chiều khi

Câu hỏi:

11/10/2019 55,937

Bạn đang xem: dao động cơ học đổi chiều khi

A. Lực thuộc tính có tính rộng lớn cực kỳ đại

Đáp án chủ yếu xác

B. Lực thuộc tính thay đổi chiều

C. Lực thuộc tính có tính rộng lớn cực kỳ tiểu 

D. Lực thuộc tính vì chưng không

Đáp án A

Dao mô tơ thay đổi chiều bên trên địa điểm biên, bên trên bại lực thuộc tính cực lớn.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi một vật xê dịch điều tiết, vận động của vật từ vựng trí biên về địa điểm cân đối là gửi động

A. nhanh chóng dần dần đều.

B. đủng đỉnh dần dần đều.

C. nhanh chóng dần dần.

D. đủng đỉnh dần dần.

Câu 2:

Một vật nhỏ xê dịch điều tiết theo đòi một trục thắt chặt và cố định. Phát biểu này tại đây đúng?

A. Quỹ đạo vận động của vật là một trong đàng hình sin.

B. Lực kéo về thuộc tính nhập vật ko thay đổi.

C. Li chừng của vật tỉ trọng với thời hạn xê dịch.

D. Quỹ đạo vận động của vật là một trong đoạn trực tiếp.

Câu 3:

Trong xê dịch điều tiết của hóa học điểm, hóa học điểm thay đổi chiều vận động khi

A. lực kéo về thay đổi chiều.

Xem thêm: a closer look 1 unit 8 lớp 8

B. lực kéo về trúng vì chưng ko.

C. lực kéo về có tính rộng lớn cực lớn.

D. lực kéo về có tính rộng lớn cực kỳ tè.

Câu 4:

Chọn Tóm lại đúng lúc nói tới xê dịch điều hoà của con cái nhấp lên xuống lốc xoáy.

A. Vận tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

B. Quỹ đạo là một trong đoạn trực tiếp.

C. Gia tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

D. Quỹ đạo là một trong đàng hình sin.

Câu 5:

Năng lượng của một vật xê dịch điều hòa

A. biến đổi thiên tuần trả theo đòi thời hạn với chu kì vì chưng chu kì xê dịch của vật.

B. vì chưng động năng của vật Khi biến đổi thiên.

C. biến đổi thiên tuần trả theo đòi thời hạn với chu kì vì chưng nửa chu kì xê dịch của vật.

D. vì chưng động năng của vật Khi vật qua chuyện địa điểm cân đối.

Câu 6:

Một vật xê dịch điểu hòa Khi đang được vận động từ vựng trí cân đối cho tới địa điểm biên âm thì

A. vectơ véc tơ vận tốc tức thời trái hướng với vectơ vận tốc.

B. khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời và khuôn khổ vận tốc nằm trong hạn chế.

C. véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong có mức giá trị âm.

D. khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong tăng.

Xem thêm: tiếng anh lớp 7 global success

TÀI LIỆU VIP VIETJACK