dao động của con lắc đồng hồ là

Câu hỏi:

03/10/2019 115,249

D. Dao động giữ lại.

Bạn đang xem: dao động của con lắc đồng hồ là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D.

Dao động của con cái rung lắc đồng hồ thời trang là xấp xỉ giữ lại.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đó là sai Lúc nói đến xấp xỉ cơ học?

A. Hiện tượng nằm trong tận hưởng (sự nằm trong hưởng) xẩy ra Lúc với tần số của nước ngoài lực điều tiết vì như thế tần số xấp xỉ riêng rẽ của hệ.

B. Biên chừng xấp xỉ chống bức của một hệ cơ học tập Lúc xẩy ra hiện tượng kỳ lạ nằm trong tận hưởng (sự nằm trong hưởng) ko tùy theo lực cản của môi trường xung quanh.

C. Tần số xấp xỉ chống bức của một hệ cơ học tập vì như thế tần số của nước ngoài lực điều tiết ứng dụng lên hệ ấy.

D. Tần số xấp xỉ tự tại của một hệ cơ học tập là tần số xấp xỉ riêng rẽ của hệ cơ.

Câu 2:

Tại điểm với vận tốc trọng ngôi trường 9,8cm/s2, một con cái rung lắc đơn và một con cái rung lắc lốc xoáy ở ngang xấp xỉ điều tiết nằm trong tần số. tường con cái rung lắc đơn với chiều lâu năm 49cm và con cái rung lắc lốc xoáy có tính cứng 10N/m. Khối lượng vật nhỏ của con cái rung lắc lốc xoáy là

A. 0,125kg.

B. 0,750kg.

C. 0,500kg.

D. 0,250kg.

Câu 3:

Một con cái rung lắc lốc xoáy với tần số xấp xỉ riêng rẽ là f0  chịu ứng dụng của nước ngoài lực chống bức Fh = F0cos2πft  Dao động chống bức của con cái rung lắc với tần số là

A. f-f0

B. 0,5(f+f0)

Xem thêm: số oát ghi trên dụng cụ điện cho biết

C. f0

D. f

Câu 4:

Tại một điểm bên trên Trái Đất với vận tốc rơi tự tại g, một con cái rung lắc đơn tuy nhiên chão treo lâu năm l đang xấp xỉ điều tiết. Thời gian trá sớm nhất nhằm vật nhỏ của con cái rung lắc đơn lên đường từ vựng trí biên về địa điểm thăng bằng là

A. πlg

B. πgl

C. π2lg

D. π2gl

Câu 5:

Một con cái rung lắc lốc xoáy đnag xấp xỉ tắt dần dần với cơ năng lúc đầu của chính nó là 8J, sau tía chu kì trước tiên biên chừng của chính nó giảm sút 10%. Phần cơ năng đem trở nên nhiệt độ sau khoảng chừng thời hạn cơ là

A. 6,3J.

B. 7,2J.

C. 1,52J.

D. 2,7J.

Câu 6:

Một toa xe cộ trượt ko quỷ sát bên trên một đàng dốc xuống bên dưới, góc nghiêng của dốc đối với mặt mũi phẳng lặng ở ngang là α = π/6 Lấy vận tốc trọng ngôi trường g = 10m/s2. Treo lên trần toa xe cộ một con cái rung lắc đơn bao gồm chão treo lâu năm 1(m) nối với cùng 1 trái ngược cầu nhỏ. Trong thời hạn xe cộ trượt xuống, chu kì xấp xỉ nhỏ của con cái rung lắc đơn là

A. 1,6s.

B. 1,9s.

C. 2,135s.

Xem thêm: đề toán lớp 3 học kì 2

D. 1,61s.