để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

Câu hỏi:

03/08/2019 60,734

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công thường xuyên sóc

Bạn đang xem: để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

B. Phương pháp này gom nhân như là nhanh chóng và nhiều

C. Phương pháp này gom tránh khỏi thâm thúy bệnh khiễn cho hại

D. Phương pháp này gom tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm ko nằm trong sinh đẻ vô tính là?

A. Cơ thể con cái sinh đi ra trọn vẹn như là nhau và như là khung hình u ban đầu

B. Tạo đi ra thành viên mới nhất vô cùng nhiều mẫu mã về những điểm lưu ý quí nghi

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu nhập một thời hạn ngắn

D. Tạo đi ra những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định định

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trị nghiền chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được trị nghiền nhờ bão, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được trị nghiền chỉ nhờ bão, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trị nghiền nhờ bão, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: có thể bỏ qua một số môn chỉ nên học những môn mình yêu thích

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. phẳng phiu bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh sinh ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa được tạo nên ra?

A. Từ một trong những phần của phòng ban sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân mật của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là mẫu mã sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không sở hữu sự thống nhất thân mật phó tử đực và phó tử cái

C. Có sự thống nhất thân mật phó tử đực và phó tử cái

Xem thêm: it's possible that joanna didn't receive my message

D. Chỉ cần thiết phó tử cái