đề thi thử vào 10 môn toán

Dưới đó là đề ganh đua test vô lớp 10 môn Toán năm 2023 của những ngôi trường trung học cơ sở bên trên thủ đô, kèm cặp đáp án nhằm sỹ tử nằm trong xem thêm.