đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2Đề ganh đua Học kì 2 Tin học tập lớp 5 năm 2023 đem đáp án (5 đề)

Để học tập chất lượng Tin học tập lớp 5, phần bên dưới đấy là Top 5 Đề ganh đua Học kì 2 Tin học tập lớp 5 năm 2023 đem đáp án. Quý khách hàng vô thương hiệu đề kiểm tra nhằm bám theo dõi cụ thể đề đánh giá Tin học tập 5 và phần đáp án ứng.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Bạn đang xem: đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2

Đề ganh đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tin học tập lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

(Đề 1)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính.

Quảng cáo

Câu 1. Đâu là câu mệnh lệnh chính sẽ tạo giấy tờ thủ tục hinhvuong vô ứng dụng Logo trong những mệnh lệnh sau?

A. Edit “hinhvuong”

B. Edit hinhvuong

C. Edit “hinhvuong

D. Edit [hinhvuong]

Câu 2. Trong Logo, để lấy được loại chữ sau lên màn hình hiển thị, em dùng câu mệnh lệnh nào là bên dưới đây?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 1) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 45 LABEL “The gioi Logo”

D. RT 45 LABEL “The gioi Logo”

Câu 3. Em nên chọn đáp án tương thích nhằm hoàn thành xong giấy tờ thủ tục vẽ “Hình tam giác” sau đây:

Quảng cáo

………….. tamgiac

Repeat 3 [fd 100 ………….. 120]

…………..

A. To, rt, fd.     B. To, rt, over.

C. To, over, fd.     D. To, fd, over.

Câu 4. Một chúng ta học viên ham muốn chèn tấm hình nằm trong lòng bài bác thơ tựa như hình bên dưới. Tuy nhiên chúng ta cơ chỉ chèn tấm hình ở phía bên trên bài bác thơ. Phát biểu nào là tại đây lý giải chính về hiện tượng kỳ lạ này?

   Đêm ni Bác ngồi đó

   Đêm ni Bác ko ngủ

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 1) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

   Vì một lẽ thông thường tình

   Bác là Xì Gòn.

A. Không thể chèn hình ảnh vô thân thuộc nội dung bài bác thơ.

B. Hình hình ảnh vượt lên trước to tát nên ko chèn được vô thân thuộc nội dung bài bác thơ.

C. Hình hình ảnh vượt lên trước nhỏ nên ko chèn được vô thân thuộc nội dung bài bác thơ.

D. Không bịa đặt con cái trỏ biên soạn thảo vô thân thuộc nội dung bài bác thơ rồi mới mẻ chèn hình ảnh.

Câu 5. Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng căn lề gì?

Quảng cáo

Tên bài bác hát Nhạc Lời thơ
Cho con Phạm Trọng Cầu Tuấn Dũng
Đi học Bùi Đình Thảo Minh Chính

A. Căn trực tiếp lề trái ngược.

B. Căn trực tiếp lề cần.

C. Căn trực tiếp cả nhì lề.

D. Căn thân thuộc.

Câu 6. Lệnh nào là tại đây dùng làm thay cho thay đổi màu sắc đường nét vẽ vô LOGO?

A. Setpencolor n     B. Setcolor n

C. Pencolor n     D. Setpen n

Câu 7. Lệnh tại đây mang đến sản phẩm là hình gì : FD 100 BK trăng tròn REPEAT 4[FD trăng tròn RT 360/4]

A. Ngôi sao     B. Hình tròn

C. Dấu cộng     D. Lá cờ

Câu 8. Điền vô vị trí trống rỗng nhằm vẽ hình lục giác vô LOGO: Repeat ...[FD 100 RT ...]

A. 5 và 360/5     B. 6 và 6

C. 6 và 360/6     D. 6 và 360

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Hãy biên soạn thảo và trình diễn bám theo hình mẫu sau:

- Yêu cầu:

+ Phông chữ: Times New Roman

+ Cỡ chữ 14.

CHÚ NHỆN CHƠI ĐU

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 1) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng những mệnh lệnh tiếp tục học tập vô ứng dụng Logo sẽ tạo hình sau.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 1) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C C B D B A D C

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1.

Quảng cáo

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề chính được 0.5 đ

3. Chọn chính phông chữ được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được giành được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chủ yếu mô tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được một hình tam giác được một.5 đ

2. Vẽ 5 hình tam giác được 3 đ

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tin học tập lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

(Đề 2)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm trước câu vấn đáp chính nhất:

Câu 1. Đâu là câu mệnh lệnh chính sẽ tạo giấy tờ thủ tục hinhlucgiac vô ứng dụng Logo trong những mệnh lệnh sau?

A. Edit “hinhlucgiac”

B. Edit hinhlucgiac

C. Edit “hinhlucgiac

D. Edit [hinhlucgiac]

Câu 2. Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng canh lề gì?

Tên bài bác thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977

A. Căn trực tiếp lề trái ngược.

B. Căn trực tiếp lề cần.

C. Căn trực tiếp cả nhì lề.

D. Căn thân thuộc.

Câu 3. Trong Logo, để lấy được loại chữ sau lên màn hình hiển thị, em dùng câu mệnh lệnh nào là bên dưới đây?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 2) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. RT 45 LABEL [The gioi Logo]

D. LT 45 LABEL [The gioi Logo]

Câu 4. Lệnh tại đây mang đến sản phẩm là hình gì : REPEAT 4[FD 100 RT 360/4]

A. Ngôi sao     B. Hình tròn

C. Hình vuông     D. Hình tam giác

Câu 5. Hãy cho thấy thêm bảng tiếp sau đây đem từng nào mặt hàng, từng nào cột ?

Tên bài bác hát Nhạc Lời thơ
Cho con Phạm trọng cầu Tuấn dũng
Đi học Bùi đình thảo Bùi đình thảo

A. 3 mặt hàng 4 cột    B. 4 mặt hàng 3 cột

C. 3 cột 3 hàng    D. 4 cột 4 hàng

Câu 6. Điền vô vị trí trống rỗng nhằm vẽ hình ngũ giác vô LOGO: Repeat ...[FD 100 RT ...]

A. 5 và 360/5     B. 6 và 6

C. 6 và 360/6     D. 6 và 360

Câu 7. Trong Word em người sử dụng tổng hợp phím nào là nhằm lưu văn bản?

A. Ctrl + S     B. Ctrl + L

C. Ctrl + R     D. Ctrl + Z

Câu 8. Trong ứng dụng Word, nhằm chèn hình có trước vô ứng dụng Word, em tiến hành thao tác sau:

A. Nháy con chuột vô Menu Insert\ Picture\Clip Art

B. Nháy con chuột vô Menu Insert\ Picture\WordArt

C. Nháy con chuột vô Menu Insert\ Picture\From File

D. Nháy con chuột vô Menu Table\ Delete\ Columns

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Hãy biên soạn thảo và trình diễn bám theo hình mẫu sau:

- Yêu cầu:

+ Phông chữ: Times New Roman

+ Cỡ chữ 14.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 2) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng những mệnh lệnh tiếp tục học tập vô ứng dụng Logo sẽ tạo hình sau.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 2) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A D C C A A C

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1.

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề chính được 0.5 đ

3. Chọn chính phông chữ được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được giành được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chủ yếu mô tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được một hình vuông vắn được một.5 đ

2. Vẽ 5 hình vuông vắn được 3 đ

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tin học tập lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

(Đề 3)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm trước câu vấn đáp chính nhất:

Câu 1. Đâu là câu mệnh lệnh chính sẽ tạo giấy tờ thủ tục hinhtron vô ứng dụng Logo trong những mệnh lệnh sau?

A. Edit “hinhtron”     B. Edit hinhtron

C. Edit “hinhtron     D. Edit [hinhtron]

Câu 2. Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng căn lề gì?

Tên bài bác hát Nhạc Lời thơ
Cho con Phạm Trọng Cầu Tuấn Dũng
Đi học Bùi Đình Thảo Minh Chính

A. Căn trực tiếp lề trái ngược.

B. Căn trực tiếp lề cần.

C. Căn trực tiếp cả nhì lề.

D. Căn thân thuộc.

Câu 3. Trong Logo, để lấy được loại chữ sau lên màn hình hiển thị, em dùng câu mệnh lệnh nào là bên dưới đây?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. RT 45 LABEL [The gioi Logo]

D. LT 45 LABEL [The gioi Logo]

Câu 4. Em nên chọn đáp án tương thích nhằm hoàn thành xong giấy tờ thủ tục vẽ “Hình ngũ giác” sau đây:

………….. ngugiac

Repeat 5 [fd 100 ………….. 72]

…………..

A. To, rt, fd.     B. To, rt, over.

C. To, over, fd.     D. To, fd, over.

Câu 5. Lệnh nào là tại đây dùng làm thay cho thay đổi độ dài rộng đường nét vẽ vô LOGO?

A. Setpensize n     B. Setcolor n

C. Pencolor n     D. Setpen n

Câu 6. Lệnh tại đây mang đến sản phẩm là hình gì : Repeat 5 [Fd 200 Rt 144]

Xem thêm: công thức tính phần trăm thể tích

A. Ngôi sao     B. Hình tròn

C. Dấu cộng     D. Lá cờ

Câu 7. Trong ứng dụng Word, sẽ tạo bảng mới mẻ (Table) em tiến hành thao tác sau:

A. Nháy con chuột vô Menu Insert \Table\ Insert Table

B. Nháy con chuột vô Menu Table\ Insert \ Table

C. Nháy con chuột vô Menu Table\ Insert\ Row

D. Nháy con chuột vô Menu Table\ Delete\ Row

Câu 8. Câu mệnh lệnh CS Repeat 4 (FD. 100RT, 90) đem từng nào lỗi sai?

A. 2     B. 3

C. 4     D. 5

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. Hãy biên soạn thảo và trình diễn bám theo hình mẫu sau:

- Yêu cầu:

+ Phông chữ: Times New Roman

+ Cỡ chữ 14.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

Câu 2. Sử dụng những mệnh lệnh tiếp tục học tập vô ứng dụng Logo sẽ tạo hình sau.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C C C C A A A D

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1.

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề chính được 0.5 đ

3. Chọn chính phông chữ được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được giành được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chủ yếu mô tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được một hình chén giác được một.5 đ

2. Vẽ 5 hình chén giác được 3 đ

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tin học tập lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

(Đề 4)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính.

Câu 1. Đâu là câu mệnh lệnh chính sẽ tạo giấy tờ thủ tục hinhtamgiac vô ứng dụng Logo trong những mệnh lệnh sau?

A. Edit “hinhtamgiac”     B. Edit hinhtamgiac

C. Edit “hinhtamgiac     D. Edit [hinhtamgiac]

Câu 2. Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng canh lề gì?

Tên bài bác thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977

A. Căn trực tiếp lề trái ngược.

B. Căn trực tiếp lề cần.

C. Căn trực tiếp cả nhì lề.

D. Căn thân thuộc.

Câu 3. Một chúng ta học viên ham muốn chèn tấm hình nằm trong lòng bài bác thơ tựa như hình bên dưới. Tuy nhiên chúng ta cơ chỉ chèn tấm hình ở phía bên trên bài bác thơ. Phát biểu nào là tại đây lý giải chính về hiện tượng kỳ lạ này?

   Đầu vườn nghe động cánh ong

   Kìa cây vú sữa Bác trồng năm nao!

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 4) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

   Cành cây xanh nắng nóng xôn xao

   Chim reo như đón Bác vô gần đây.

A. Không thể chèn hình ảnh vô thân thuộc nội dung bài bác thơ.

B. Không đem mệnh lệnh nhằm tiến hành chèn hình hình ảnh nằm trong lòng bài bác thơ.

C. Đặt con cái trỏ vô thân thuộc nội dung bài bác thơ và tiến hành chèn.

D. Đặt con cái trỏ phía bên trên nội dung bài bác thơ và tiến hành chèn.

Câu 4. Bảng sau trình diễn giấy tờ thủ tục về hình vẽ trag trí ở phía trái. Tuy nhiên giấy tờ thủ tục lại mờ tổn thất nhì vị trí, kí hiệu vì chưng vệt chấm. Phương án nào là tại đây vấn đáp chính những vị trí lù mù cơ ứng là gì?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 4) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

A. Setpensize, repeat 4.

B. Setpencolor, repeat 3.

C. Setpensize, repeat 6.

D. Setpc, setfc.

Câu 5. tường rằng vô Logo, mệnh lệnh repeat 3 [fd 50 rt 120] điều khiển và tinh chỉnh chú rùa vẽ hình tam giác đều với chừng lâu năm cạnh là 50 bước. Phát biểu nào là lý giải chính về câu mệnh lệnh lặp sau:

Repeat 6 [repeat 3 [fd 50 rt 120] fd 20]?

A. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh lâu năm 50 bước ở địa điểm bất kì.

B. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh lâu năm 50 bước và ông chồng lên nhau.

C. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh lâu năm 50 bước ở địa điểm tình cờ.

D. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh lâu năm 50 bước, những hình trực tiếp cột và xa nhau chừng trăng tròn bước.

Câu 6. Trong ứng dụng biên soạn thảo Word, nhằm xóa hình hình ảnh tiếp tục chèn vô văn phiên bản, em nháy con chuột lên hình cần thiết xóa và nhấn phím:

A. Enter     B. Shift

C. Delete     D. Ctrl

Câu 7. Trong Logo, để lấy được loại chữ sau lên màn hình hiển thị, em dùng câu mệnh lệnh nào là bên dưới đây?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 4) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. LABEL “The gioi Logo”

D. LABEL [The gioi Logo]

Câu 8. Phím nào là tại đây dùng làm kết đốc một quãng văn phiên bản và xuống dòng?

A. Shift     B. Alt

C. Enter     D. Ctrl

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. Hãy biên soạn thảo và trình diễn bám theo hình mẫu sau:

- Yêu cầu: + Phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 4) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

Câu 2. Sử dụng những mệnh lệnh tiếp tục học tập vô ứng dụng Logo sẽ tạo hình sau.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 4) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D C A D C D C

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1.

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề chính được 0.5 đ

3. Chọn chính phông chữ được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được giành được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chủ yếu mô tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được một hình ngũ giác được một.5 đ

2. Vẽ 5 hình ngũ giác được 3 đ

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tin học tập lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

(Đề 5)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính.

Câu 1. Bảng sau trình diễn giấy tờ thủ tục về hình vẽ tô điểm ở phía trái. Tuy nhiên giấy tờ thủ tục lại mờ tổn thất nhì vị trí, kí hiệu vì chưng vệt chấm. Phương án nào là tại đây vấn đáp chính những vị trí lù mù cơ ứng là gì?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

A. Setpensize, repeat 3.

B. Setpencolor, repeat 3

C. Setpensize, repeat 6.

D. Setpc, setfc.

Câu 2. Dòng nào là bên dưới đấy là câu mệnh lệnh được viết lách đúng?

A. Repeat 3 {fd 100 lt 120}

B. Repeat3 [fd 100 lt 120]

C. Repeat 3 {fd 100, lt 60}

D. Repeat 3 [fd 100 lt 120]

Câu 3. Trong những hình tiếp sau đây, hình nào là là hình tượng của ứng dụng biên soạn thảo văn phiên bản Word?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

Câu 4. Rùa tiếp tục vẽ hình nào là tại đây Lúc em gõ lệnh: Repeat 5 [fd 150 rt 72]?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

Câu 5. Để gạch men chân kể từ “chăm học” vô câu “Chim non chăm học.”, em lựa chọn kể từ “chăm học”, tiếp sau đó nhấn tổng hợp phím:

A. Ctrl + I     B. Ctrl + U

C. Ctrl + B    D. Ctrl + A

Câu 6. Đâu là câu mệnh lệnh chính sẽ tạo giấy tờ thủ tục hinhvuong vô ứng dụng Logo trong những mệnh lệnh sau?

A. Edit “hinhvuong”     B. Edit hinhvuong

C. Edit “hinhvuong     D. Edit [hinhvuong]

Câu 7. Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng canh lề gì?

Tên bài bác thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977

A. Căn trực tiếp lề trái ngược.

B. Căn trực tiếp lề cần.

C. Căn trực tiếp cả nhì lề.

D. Căn thân thuộc.

Câu 8. Trong Logo, để lấy được loại chữ sau lên màn hình hiển thị, em dùng câu mệnh lệnh nào là bên dưới đây?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. LT 120 LABEL [The gioi Logo]

D. RT 180 LABEL [The gioi Logo]

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. Hãy biên soạn thảo và trình diễn bám theo hình mẫu sau:

- Yêu cầu: + Phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

Câu 2. Sử dụng những mệnh lệnh vô Logo nhằm điều khiển và tinh chỉnh Rùa vẽ hình sau đây:

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 đem đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D B C B C B D

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1.

1. Soạn thảo được văn phiên bản thô (chưa ấn định dạng) đạt 1,5 điểm.

2. Đúng phông chữ đạt 0,25 điểm

3. Tên bài bác thơ trình diễn chữ đậm, cỡ chữ 18 đạt 0,5 điểm.

4. Nội dung bài bác thơ trình diễn chữ nghiêng, cỡ chữ 14 đạt 0,5 điểm.

5. Căn lề chính đạt 0,25 điểm.

6. Làm được ý 1, 2, 3, 4, 5 tuy nhiên thương hiệu bài bác thơ ko gõ chữ in hoa hoặc gõ chữ in hoa toàn hủy diệt 0,25 điểm.

Câu 2.

1. Vẽ được hình chữ nhật rộng lớn chính chừng lâu năm những cạnh đạt 1 điều.

2. Vẽ được hình chữ nhật nhỏ chính chừng lâu năm những cạnh đạt 1 điều.

3. Vẽ được ý 1 và ý 2, hình chữ nhật nhỏ bịa đặt sai địa điểm đạt 2,5 điểm.

4. Vẽ được ý 1 và ý 2, hình chữ nhật nhỏ bịa đặt chính địa điểm (như mẫu) đạt 3 điểm.

Xem tăng cỗ Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 đem đáp án hoặc khác:

  • Đề ganh đua Học kì 1 Tin học tập lớp 5 năm 2023 đem đáp án (5 đề)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và bài bác luyện vào cuối tuần, gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua Tiếng Việt 5 đem đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt 5 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.