de thi toán lớp 2 học kì 2 chân trời sáng tạo

Bộ 2 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời phát minh với đáp án, tinh lọc năm 2023 tiên tiến nhất sẽ canh ty học viên ôn tập dượt và đạt thành quả cao trong những bài bác ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: de thi toán lớp 2 học kì 2 chân trời sáng tạo

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh bạn dạng word với điều giải chi tiết:

  • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Trong những số 214, 178, 187, 241. Số nhỏ bé nhất là:

A. 214                      B. 178

C. 187                      D. 241

Câu 2. 1m 3 dm = …. centimet. Số tương thích nhằm điền nhập địa điểm chấm là:

A. 13                        B. 103

C. 130                        D. 31

Quảng cáo

Câu 3. Mẹ cắm hoa nhập 6 lọ, từng lọ 5 hoa lá thì một vừa hai phải đầy đủ. Mẹ với số hoa lá là:

A. 32 bông               B. 30 bông

C. 56 bông               D. 65 bông

Câu 4. Hình sau với số hình tam giác là:

A. 10 hình               B. 12 hình

C. 13 hình               D. 11 hình

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Câu 5. 4 giờ 15 phút chiều còn được gọi là:

  A. 15 giờ 15 phút                     B. 16 giờ 15 phút

  C. 17 giờ 15 phút                     D. 15 giờ 5 phút

Quảng cáo

Câu 6. Quả bóng với dạng khối gì?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

  A. Khối trụ                     B. Khối vỏ hộp chữ nhật

  C. Khối cầu                     D. Khối lập phương

II. Phần tự động luận

Câu 7. Điền vết (>, <, =) tương thích nhập địa điểm chấm:

a) 1 km … 1000 m

1 m … 9 dm

2 m … 200 cm

b) 560 m + 40 m … 1 km

37 centimet + 62 centimet … 1 m

100 m + 800 m … 1 km

Quảng cáo

Câu 8. Đặt tính rồi tính

a) 312 + 467

b) 425 – 204 

c) 379 + 520

d) 542 – 321 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

Câu 9. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

Khi mua sắm một khoản đồ gia dụng có mức giá 400 đồng, em đem cho những người bán sản phẩm một tờ 1000 đồng. Người buôn bán rất có thể trả lại chi phí quá mang lại em một trong những cánh sau:

Cách 1: ……. tờ 500 đồng và …. tờ 100 đồng.

Cách 2: ……. tờ 200 đồng.

Cách 3: ……. tờ 100 đồng.

Câu 10. Cuộn thừng năng lượng điện blue color nhiều năm 45 m, cuộn thừng năng lượng điện gold color dài ra hơn cuộn thừng năng lượng điện blue color 17 m. Hỏi cuộn thừng năng lượng điện gold color nhiều năm từng nào mét?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 11. Số?

Biểu đồ gia dụng sau đây cho thấy số sách, vở, truyện của lớp 2A đang được quyên canh ty được để giúp đỡ nâng chúng ta vùng bị lũ lụt. Mỗi Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) là 10 cuốn.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

a) Có: Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn sách giáo khoa; Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn sách tham lam khảo;

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn vở dù li; Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn truyện.

b) Số sách giáo khoa nhiều hơn thế số vở dù li là Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn.

c) Số sách xem thêm thấp hơn số truyện là Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) cuốn.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

B

B

B

C

Câu 1.

Đáp án đích là: B

Số 214 và số 241 với chữ số hàng nghìn là 2. Số 214 với chữ số hàng trăm là một, số 241 với chữ số hàng trăm là 4, do một < 4 nên 214 < 241.

Số 178 và số 187 với chữ số hàng nghìn là một. Số 178 với chữ số hàng trăm là 7, số 187 với chữ số hàng trăm là 8, tự 7 < 8 nên 178 < 187.

Do 1 < 2 nên 178 < 187 < 214 < 241.

Vậy số nhỏ nhất trong những số bên trên là 178.

Câu 2.

Đáp án đích là: C

1m = 100 cm;

3 dm = 30 centimet.

Vậy 1m 3dm = 100 centimet + 30 centimet = 130 centimet.

Câu 3.

Đáp án đích là: B

Mẹ với số hoa lá là:

6 × 5 = 30 (bông)

Đáp số: 30 hoa lá.

Câu 4.

Đáp án đích là: B

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Số hình tam giác với nhập hình bên trên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5), (6);

+ Hình (1, 2, 3), (4, 5, 6), (2, 3, 4), (1, 5, 6).

Vậy hình bên trên với 10 hình tam giác.

Câu 5.

Đáp án đích là: B

4 giờ 15 phút chiều còn được gọi là: 16 giờ 15 phút.

Câu 6.

Đáp án đích là: C

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Quả bóng với dạng khối cầu

II. Phần tự động luận

Câu 7.

a) 1 km = 1000 m

1 m > 9 dm

2 m = 200 cm

b) 560 m + 40 m < 1 km

37 centimet + 62 centimet < 1 m

Xem thêm: bài 6 tiết 3 địa 11

100 centimet + 800 centimet < 10 m

Câu 8.

Đặt tính theo gót cột dọc sao cho những sản phẩm trực tiếp cột cùng nhau và tiến hành những phép tắc tính nằm trong (hoặc trừ) theo gót trật tự kể từ cần qua chuyện ngược.

Kết ngược những phép tắc tính như sau:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Câu 9. Người bán sản phẩm cần trả lại mang lại em số chi phí là: 1000 – 400 = 600 (đồng)

Cách 1: 1 tờ 500 đồng và 1 tờ 100 đồng.

Cách 2: 3 tờ 200 đồng.

Cách 3: 6 tờ 100 đồng

Câu 10.

Bài giải

Cuộn thừng năng lượng điện gold color nhiều năm số mét là:

45 + 17 = 62 (m)

Đáp số: 62 m.

Câu 11. Số?

Biểu đồ gia dụng sau đây cho thấy số sách, vở, truyện của lớp 2A đang được quyên canh ty được để giúp đỡ nâng chúng ta vùng bị lũ lụt. Mỗi Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề) là 10 cuốn.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước đáp án đích.

Câu 1:Đáp án nào là bên dưới đó là đúng?

A. 17 giờ tức là 7 giờ chiều

B. 15 giờ tức là 5 giờ chiều

C. 19 giờ tức là 9h tối

D. trăng tròn giờ tức là 8 giờ tối

Câu 2: Tích của phép tắc nhân với nhị quá số là 2 và 5 là:

A. 7

B. 10

C. 3

D. 12

Câu 3: Đồ vật tại đây với dạng khối nào?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

A. Khối lập phương

B. Khối vỏ hộp chữ nhật

C. Khối cầu

D. Khối trụ

Câu 4: Số 507 được gọi là:

A. Năm trăm linh bảy

B. Năm ko bảy

C. Năm mươi bảy

D. Năm trăm ko bảy

Câu 5: 1 km = … m. Số tương thích nhằm điền nhập địa điểm chấm là:

A. 1000

B. 100

C. 10

D. 1

Câu 6: Ba các bạn Linh, Nga và Loan tới trường học tập vẽ. Giờ chính thức nhập lớp là 7 giờ nửa tiếng. Hôm bại liệt Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ nửa tiếng. Hỏi các bạn nào là tới trường sớm trước giờ nhập học?

A. Quý khách hàng Linh

B. Quý khách hàng Nga

C. Quý khách hàng Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Độ nhiều năm của đàng cấp khúc GNPQ vì chưng bao nhiêu?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Câu 2: Hình tại đây với từng nào hình tứ giác?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Câu 3:Có 16 học viên xếp trở thành 2 sản phẩm đều nhau. Hỏi từng sản phẩm với bao nhiêu học tập sinh?

Câu 4:Bốn lớp 2A, 2B, 2C, 2 chiều cấp hạc giấy tờ nhằm tô điểm lớp. Tìm số hạc giấy tờ của từng lớp, biết rằng:

- Số hạc giấy tờ của lớp 2A là số tròn trặn chục lớn số 1 với nhị chữ số.

- Số hạc giấy tờ của lớp 2B nhiều hơn thế lớp 2A là 5 con cái.

- Số hạc giấy tờ của lớp 2C là số ngay tắp lự trước của 100.

- Số hạc giấy tờ của lớp 2 chiều nhiều hơn thế số hạc giấy tờ của lớp 2C là 3 con cái.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 2)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước đáp án đích.

Câu 1:Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 12

B. Kim giờ chỉ nhập số 12, kim phút chỉ nhập số 8

C. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 3

D. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 6

Câu 2: Thương của phép tắc phân chia với số bị phân chia vì chưng 12, số phân chia vì chưng 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: Chọn vết tương thích nhằm điền nhập địa điểm chấm: 560 …. 578.

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Phép nhân nào là sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết ngược của phép tắc tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 với những quá số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 và 6

D. 2

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ nhiều năm của đàng cấp khúc GNPQ vì chưng bao nhiêu?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (15 đề)

Câu 2: Nhà chưng Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà chưng Long thu hoạch được nhiều hơn thế căn nhà chưng Hùng 56kg. Hỏi căn nhà chưng Long thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi vỏ hộp bánh với 5 cái bánh. Hỏi 4 vỏ hộp bánh như vậy với từng nào chiếc?

Câu 4: Hai lớp 2A và 2B quyên canh ty được toàn bộ từng nào cuốn sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn trặn chục với tía chữ số, với số trăm và số chục đều là một. Số sách của lớp 2B nhiều hơn thế số sách của lớp 2A là trăng tròn quyển.

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một trong những nội dung với nhập cỗ Đề ganh đua Toán lớp hai năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu không thiếu, Thầy/Cô sung sướng lòng coi thử:

Xem thử

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: toán 10 tập 2 kết nối tri thức

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác tập dượt lớp 2 sách mới mẻ những môn học