de thi toán lớp 3 học kì 1

Cánh Diều, Kết nối học thức, Chân trời sáng sủa tạo

Bạn đang xem: de thi toán lớp 3 học kì 1

16 đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 hùn những em tự động ôn luyện, tự động luyện đề đua tận nơi nhằm nâng lên tài năng giải Toán lớp 3 và tập luyện kỹ năng và kiến thức sẵn sàng cho những đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3 đầu tiên đạt thành quả tối đa. Qua trên đây, những em cũng tiếp tục nắm rõ được kỹ năng và kiến thức then chốt môn Toán lớp 3 của kì 1 mới đây. Hãy nằm trong luyện những Bài luyện Toán lớp 3 học tập kỳ 1 quality tiếp sau đây nhé!

>> Chi tiết:

 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023

1. Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều

1.1. Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 1

Ma trận đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và luật lệ tính: Cộng, trừ, nhân, phân chia những số vô phạm vi 1 000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu một điểm, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải Việc vì như thế nhị luật lệ tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm, đo sức nóng chừng. Xem đồng hồ đeo tay.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình tròn trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tương thích cần thiết điền vô khu vực rỗng tuếch là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số ngay tắp lự sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Bác Tú vẫn thao tác được 8 giờ, từng giờ bác bỏ thực hiện được 6 thành phầm. Hỏi bác bỏ Tú thực hiện được toàn bộ từng nào sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số tương thích vô dù trống

Toán lớp 3 Cánh Diều kì 1

Số tương thích điền vô vệt ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: Các số cần thiết điền vô dù rỗng tuếch theo thứ tự kể từ nên sang trọng ngược là:

Toán lớp 3 Cánh Diều

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong những hình vẽ tiếp sau đây, hình này vẫn khoanh vô \frac{1}{8} số chấm tròn?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình tiếp sau đây sở hữu bao nhiêu hình tam giác?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một công ty vận tải đường bộ, sở hữu 96 xe cộ khách hàng, số xe cộ xe taxi cấp số xe cộ khách hàng gấp đôi. Hỏi công ty cơ sở hữu toàn bộ từng nào xe cộ khách hàng và xe cộ xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác mang lại vì như thế hình vẽ sau:

Toán lớp 3 CD kì 1

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>, <, =)?

a) 1 hm ….. 102 m

b) 300 ml + 700 ml …. 1 l

Câu 13. Tính thời gian nhanh những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp cơ sở hữu số xe cộ ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp cơ sở hữu toàn bộ số xe cộ khách hàng và xe cộ ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe cộ.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm < 102 m

Vì 1 hm = 100 m nhưng mà 100 m < 102 m nên 1 hm < 102 m.

b) 300 ml + 700 ml = 1 l

Vì 300 ml + 700 ml = 1 000 ml nhưng mà 1 000 ml = 1 l nên 300 ml + 700 ml = 1 l

Câu 13.

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

= (576 – 475) + (678 – 577) + (780 – 679)

= 101 + 101 + 101

= 101 × 3

= 303

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

= 158 × 0

= 0

>> Chi tiết: Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1

1.2. Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 55 oC được gọi là:

A. Năm mươi chừng xê

B. Năm mươi năm chừng xê

C. Năm lăm chừng xê

D. Năm mươi lăm chừng xê

Câu 2. Cho hình vẽ:

Toán lớp 3 Cánh Diều

Góc vô hình là:

A. Góc ko vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.

B. Góc ko vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

D. Góc ko vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ.

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn sở hữu cạnh nhiều năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa này là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 cm

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Cha trong năm này 40 tuổi hạc, tuổi hạc của tía cấp 5 phen tuổi hạc của con cái. Hỏi sau 5 năm nữa, con cái từng nào tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đàn gà ngôi nhà Hòa sở hữu 48 con cái. Mẹ vẫn cung cấp \frac{1}{8} số con kê. Hỏi đàn gà ngôi nhà Hòa còn sót lại từng nào con?

A. 40 con

B. 42 con

C. 6 con

D. 41 con

Câu 6. Con heo khối lượng 50 kilogam, con cái ngỗng nặng trĩu 5 kilogam. Con heo khối lượng cấp con cái ngỗng số phen là:

A. 5 lần

B. 10 lần

C. 45 lần

D. 55 lần

Câu 7. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB là

Toán lớp 3 CD

A. 17 mm

B. đôi mươi mm

C. 15 mm

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6

b, 854 : 7

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

b) (222 + 180) : 6

Câu 10. Quan sát hình và vấn đáp thắc mắc.

Toán lớp 3 CD kì 1

Trong hình tứ giác ABCD sở hữu bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vô khu vực trống

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi …….giờ …….phút chiều?

Câu 12. Bác Nghiêm thu hoạch được 72 ngược sầu riêng rẽ. Bác chia đều cho 2 bên số ngược sầu riêng rẽ cơ vô 6 rổ. Hỏi từng rổ sở hữu từng nào ngược sầu riêng?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: Tìm số sở hữu 2 chữ số đều là số lẻ. thạo hiệu 2 chữ số là 6 và thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

B

D

C

C

B

A

II. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6 = 1302

b, 854 : 7 = 122

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

= 471 - 78

= 393

b) (222 + 180) : 6

= 402 : 6

= 67

Câu 10.

Trong hình tứ giác ABCD sở hữu 1 góc vuông và 3 góc ko vuông.

a) Đỉnh góc vuông là đỉnh: D.

b) Đỉnh những góc ko vuông là đỉnh: A, B, C.

Câu 11.

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi 16 giờ 40 phút hoặc 4 giờ 40 phút chiều.

Câu 12. Mỗi rổ sở hữu số ngược sầu riêng rẽ là:

72 : 6 = 12 trái

Đáp số 12 trái

Câu 13:

Phân tích 3 trở nên thương của nhị chữ số:

3 = 9 : 3 = 6 : 2 = 3 : 1

Xét hiệu nhị chữ số:

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

3 – 1 = 1

Theo đề bài xích, hiệu nhị chữ số là 6 và nhị chữ số đều là số lẻ nên tao lựa chọn số nhỏ xíu là 3 và số rộng lớn là 9.

Vậy số cần thiết mò mẫm là 39 hoặc 93.

>> Chi tiết: Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2

2. Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối tri thức

2.1. Đề đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 1

Ma trận Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và luật lệ tính: Cộng, trừ, nhân, phân chia những số vô phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu một điểm, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải Việc vì như thế nhị luật lệ tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm, đo lượng, đo sức nóng chừng.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: Làm thân quen với hình bằng và hình khối (điểm ở thân ái, trung điểm, hình tròn trụ, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số ngay tắp lự sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được gọi là

A. Sau tía bốn

B. Sáu trăm tía tư

C. Sáu trăm tía mươi tư

D. Sáu tăm tía mươi bốn

Câu 3. Thương của luật lệ phân chia 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một xe hơi con cái sở hữu 4 bánh xe cộ. Hỏi 10 xe hơi con cái như vậy sở hữu từng nào bánh xe?

A. đôi mươi bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét này tại đây ko đúng?

A. Số này nhân với một cũng vì như thế chủ yếu số đó

B. Số này phân chia cho một cũng vì như thế chủ yếu số đó

C. Số này nhân với 0 cũng vì như thế 0

D. Số 0 phân chia mang lại số nào thì cũng vì như thế chủ yếu số đó

Câu 6. Dùng cụ này tại đây thông thường dùng làm đánh giá góc vuông?

A. Ê-ke

B. Bút chì

C. Bút mực

D. Com-pa

Câu 7. Nhiệt chừng này tiếp sau đây phù phù hợp với ngày nắng nóng nóng?

A. 0oC

B. 2oC

C. 100oC

D. 36oC

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng trĩu 30 kilogam, từng bao ngô nặng trĩu 40 kilogam. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng trĩu từng nào ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Xem thêm: the number of rare animals is decreasing rapidly

Câu 12. Quan sát hình và vấn đáp câu hỏi

Có tứ ca đựng lượng nước như sau:

Đề đua kì 1 lớp 3

a) Ca này đựng nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca này đựng số lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm nhị ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) Sắp xếp những ca theo đuổi tứ tự động đựng số lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông vắn ABCD ở trong đàng tròn xoe tâm O như hình vẽ. thạo AC nhiều năm 10 centimet. Tính chừng nhiều năm nửa đường kính của hình tròn trụ.

Đề đua kì 1 lớp 3

Đáp án Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS bịa đặt tính rồi tính

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo khối lượng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo và 1 bao ngô nặng trĩu là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

Đề đua kì 1 lớp 3

a) Ca A đựng nhiều nước nhất.

b) Ca B đựng số lượng nước nhất.

c) Hai ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước là: A và D

Vì tổng lượng nước vô nhị ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) Sắp xếp những ca theo đuổi tứ tự động đựng số lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và O là tâm của đàng tròn

Nên AC là 2 lần bán kính của đàng tròn xoe tâm O

Vậy nửa đường kính của hình tròn trụ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

>> Chi tiết: Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 1

2.2. Đề đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 2

Câu 1. Kết ngược của luật lệ phân chia 63 : 3 là:

A. 24

B. 21

C. 189

D. 66

Câu 2. Anh Nam thực hiện các chiếc đèn lồng sở hữu dạng khối lập phương. Mỗi mặt mũi dán một tờ giấy má color. Một cái đèn lồng vì vậy nhớ dùng số tờ giấy má color là:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 3.

Hình vẽ này tiếp sau đây phân chia miếng bánh trở nên 5 phần vì như thế nhau?

Trắc nghiệm Toán lớp 3 KNTT

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu tương thích nhằm điền vô khu vực rỗng tuếch là:

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2

b) 122 x 4

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 18

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 7. Nối

Chọn số cân nặng thích hợp cho từng con cái vật

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 8. Giải toán

Có nhị xe cộ xe hơi đưa đoàn khách hàng chuồn thăm hỏi quan tiền viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhị chở số người gấp rất nhiều lần xe cộ loại nhất. Hỏi cả nhị xe cộ chở được toàn bộ từng nào người?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Quan sát hình tiếp sau đây và điền số mến hợp

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Có …… hình tam giác

Câu 10. Tính chừng nhiều năm đàng cấp khúc ABCD

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Câu 1.

B. 21

Câu 2.

C. 6

Câu 3.

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu tương thích nhằm điền vô khu vực rỗng tuếch là:

B. <

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2 = 684

b) 488 : 4 = 122

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

= 348 + 14

= 362

b) 32 + 8 – 18

= 40 - 18

= 22

Câu 7. HS tự động nối

Câu 8. Giải toán

Có nhị xe cộ xe hơi đưa đoàn khách hàng chuồn thăm hỏi quan tiền viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhị chở số người gấp rất nhiều lần xe cộ loại nhất. Hỏi cả nhị xe cộ chở được toàn bộ từng nào người?

Xe loại nhị chở số người là:

16 x 2 = 32 người

Cả nhị xe cộ chở được toàn bộ số người là:

16 + 32 = 48 người

Đáp số: 48 người

Câu 9.

Có 6 hình tam giác

Câu 10.

Độ nhiều năm đàng cấp khúc ABCD là:

28 + 28 + 28 = 84 mm

>> Chi tiết: Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 2

3. Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

3.1. Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 1

Ma trận đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và luật lệ tính: Cộng, trừ, nhân, phân chia những số vô phạm vi 1 000. Làm thân quen với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải Việc vì như thế nhị luật lệ tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm, đo sức nóng chừng. Xem đồng hồ đeo tay.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình tròn trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 sở hữu thành quả là:

A. 560

B. 550

C. 570

D. 580

Câu 2. Xếp đều 8 ngược cam vô 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy sở hữu từng nào ngược cam?

A. 4 ngược cam

B. 5 ngược cam

C. 6 ngược cam

D. 7 ngược cam

Câu 3. Dựa vô tóm lược sau, mò mẫm số lượng kilomet của tổ 2.

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

A. 40 cây

B. 16 cây

C. 24 cây

D. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu này tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A sở hữu 30 học viên tạo thành 5 group. Hỏi từng group sở hữu từng nào học tập sinh?

A. 5 học tập sinh

B. 6 học tập sinh

C. 7 học tập sinh

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay tắp lự trước số 999 là

A. 990

B. 998

C. 1000

D. 10000

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ đeo tay phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214

b) 907 - 105

c) 127 x 7

d) 432 : 4

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

b) 742 - x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 - 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe đập red color nhiều năm 30 centimet, thanh Fe đập màu xanh lá cây nhiều năm cấp 3 phen thanh Fe đập red color. Hỏi cả nhị thanh Fe nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức của Hoa

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án

Mỗi sao thể hiện nay một vật dụng.

Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà chúng ta Hoa có rất nhiều nhất là: ….

- Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà chúng ta Hoa sở hữu tối thiểu là: …

- Số cây viết sáp nhưng mà chúng ta Hoa sở hữu cấp … phen số cây viết chì của người tiêu dùng Hoa.

Câu 14. Tìm số bị phân chia biết thương là số chẵn lớn số 1 sở hữu nhị chữ số không giống nhau, số phân chia vì như thế 4 và số dư là số nhỏ nhất hoàn toàn có thể sở hữu.

Đáp án đề Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

C

B

A

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ đeo tay phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 - 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 - x = 194

x = 742 - 194

x = 548

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

b) 136 × 5 - 168 + 184

= 680 - 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ nhiều năm thanh Fe màu xanh lá cây là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả nhị thanh Fe nhiều năm là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức của Hoa

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án

Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà chúng ta Hoa có rất nhiều nhất là: cây viết sáp

- Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà chúng ta Hoa sở hữu tối thiểu là: tẩy

- Số cây viết sáp nhưng mà chúng ta Hoa sở hữu là 12, số cây viết chì nhưng mà chúng ta Hoa sở hữu là 4.

Nên số cây viết sáp nhưng mà chúng ta Hoa sở hữu cấp 12 : 4 = 3 lần số cây viết chì của người tiêu dùng Hoa.

Câu 14.

Thương là số chẵn lớn số 1 sở hữu nhị chữ số không giống nhau là: 98.

Số dư nhỏ nhất hoàn toàn có thể sở hữu là 1 trong.

Số bị phân chia là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

>> Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023

3.2. Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.Số tương thích điền vô dù rỗng tuếch theo thứ tự là:

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

A. 92 ; 104

B. 92 ; 74

C. 102 ; 104

D. 102, 74

Câu 2. Trên cây sở hữu 65 ngược bòng. Sau khi hái, số ngược bên trên cây giảm sút 5 phen. Hỏi bên trên cây còn sót lại từng nào ngược bòng.

A. 15 quả

B. 14 quả

C. 12 quả

D. 13 quả

Câu 3. Có 5 can nước mắm nam ngư như nhau chứa chấp được toàn bộ 45 l nước mắm nam ngư. Hỏi từng can cơ chứa chấp được từng nào lít nước mắm?

A. 15 lít

B. 10 lít

C. 9 lít

D. 8 lít

Câu 4. Vân sở hữu một vài nhãn vở, hiểu được khi đem số nhãn vở này chia đều cho 2 bên mang lại 5 chúng ta, thì từng chúng ta được 6 cái. Hỏi Vân sở hữu toàn bộ từng nào nhãn vở?

A. 6 cái

B. 10 cái

C. 30 cái

D. 35 cái

Câu 5. Hình vẽ tiếp sau đây được tạo nên trở nên kể từ từng nào tam giác?

Toán lớp 3 kì 1

A. 3 hình

B. 4 hình

C. 5 hình

D. 6 hình

Câu 6. \frac{1}{5} của 10 kilogam là:

A. 2 kg

B. đôi mươi kg

C. 50 kg

D. 5 kg

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Ghép từng luật lệ tính với tóm lại thích hợp.

TOán 3 CTST HK1

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.
 • B là vấn đề ở thân ái nhị điểm G và H.
 • F là vấn đề ở thân ái nhị điểm C và E.
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD.

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = ……….

b) 575 : 5 = ………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3

b) 784 : 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính thời gian nhanh độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9

b) 228 - 40 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thái và Hùng sở hữu một vài viên bi. Nếu Thái mang lại Hùng 14 viên bi và Hùng mang lại lại Thái 9 viên bi thì từng chúng ta sở hữu 40 viên bi. Lúc đầu, Thái sở hữu số viên bi là:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s vô dù trống:

6m 2dm = 62dm

3 giờ 10 phút = 310 phút

4m 5cm = 45cm

2 giờ nửa tiếng = 150 phút

7dm 4mm = 704mm

7km 12hm = 712hm

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

b) (9 × 8 – 12 – 5 × 12) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Đáp án đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

D

C

C

D

A

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Hs tự động nối

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB Đ
 • B là vấn đề ở thân ái nhị điểm G và H S
 • F là vấn đề ở thân ái nhị điểm C và E Đ
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD S

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = 552

b) 575 : 5 = 115

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3 = 516

b) 784 : 8 = 98

Câu 11. Tính thời gian nhanh độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9 = 335 - 18 = 317

b) 228 - 40 : 5 = 228 - 8 = 220

Câu 12. Giải toán

Trước khi được Hùng cho thêm nữa thì số bi của người tiêu dùng Thái sở hữu là:

40 – 9 = 31 (viên bi)

Số bi thuở đầu của Thái là:

31 + 14 = 45 (viên bi)

Đáp số: 45 viên bi.

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s vô dù trống:

6m 2dm = 60 dm + 2 dm = 62 dm.

4m 5cm = 400 centimet + 5 centimet = 405 centimet.

7dm 4 milimet = 700 milimet + 4 milimet = 704 milimet.

3 giờ 10 phút = 180 phút + 10 phút = 190 phút.

2 giờ nửa tiếng = 120 phút + nửa tiếng = 150 phút.

7km 12 hm = 70 hm + 12 hm = 82 hm.

Em điền vô bảng như sau :

6m 2dm = 62dm

đ

3 giờ 10 phút = 310 phút

s

4m 5cm = 45cm

s

2 giờ nửa tiếng = 150 phút

đ

7dm 4mm = 704mm

đ

7km 12hm = 712hm

s

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

= (4 × 25) × 126

= 100 × 126

= 12 600

b) (9 × 8 – 12 - 5×12) × (1 + 2 + 3 + 4 +5)

= (72 – 12 – 60) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0

>> Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 2

4. Đề đua học tập kì 1 lớp 3 Môn khác

 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022-2023
 • Bộ 38 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Sách mới
 • 25 đề đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023
 • Bộ 46 đề đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 Tải nhiều
 • 17 đề ôn đua học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2022 - 2023
 • Bộ đề đua học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 Tải nhiều

5. Đề cương ôn luyện lớp 3 học tập kì 1

 • Đề cương ôn luyện Tiếng Việt lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn luyện môn Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn luyện môn Tin Học lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023

.................................

Để học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 3, VnDoc vẫn liệt kê Top Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 tinh lọc, sở hữu đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể hùn những em học viên xem thêm nhằm thích nghi dần dần với những dạng bài xích thông thường gặp gỡ vô đề đánh giá quyết định kì cuối kì 1. Hi vọng cỗ đề đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện và đạt thành quả cao trong những bài xích đua môn Toán lớp 3.

Xem thêm:

 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 3
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 1
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 2
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 3
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 1
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 2
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 3

Như vậy, VnDoc.com vẫn gửi cho tới chúng ta 16 đề đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023 Tải nhiều. Các em học viên hoàn toàn có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài xích luyện Toán lớp 3 tương đối đầy đủ không giống, nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích đua đạt thành quả cao.

Xem thêm: 4x ^ 2 5x