địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân việt cổ thuộc khu vực nào trên lãnh thổ việt nam ngày nay

`-` Địa bàn trú ngụ đa phần của người dân Việt cổ nằm trong điểm Bắc cỗ và Bắc Trung cỗ.

`+` Cư dân Việt cổ bắt nguồn từ vùng trung du miền núi.

Bạn đang xem: địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân việt cổ thuộc khu vực nào trên lãnh thổ việt nam ngày nay

`+` trải qua chuyện quy trình lâu năm khai khẩn vẫn tiến thủ cho tới khai thác những địa phận.

`+` những vùng châu thổ với mọi dòng sông rộng lớn ở Bắc cỗ và Bắc Trung cỗ như Sông Hồng, sông Cả, sông Mã`,…`

Chọn `D`

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: bài thơ về quê hương đất nước

5

1 vote