dịch và trả lời câu hỏi tiếng anh

Tiếng Anh dần dần phát triển thành nhân tố chính yếu nhập cuộc sống đời thường hằng ngày với toàn bộ người xem. Nhưng nếu như khách hàng còn chưa kịp sở hữu ý niệm học tập giờ Anh tráng lệ và trang nghiêm, tuy nhiên đang được cần thực hiện "nhiệm vụ" tiếp xúc bởi vì giờ Anh thì sao?

Chẳng hạn tình huống chúng ta đang được lên plan lên đường du ngoạn quốc tế, bị chất vấn bởi vì giờ Anh bất thần bên trên lối hoặc bên trên ngôi trường học tập hoặc traning sơ cỗ mang lại mái ấm gia đình "kiến thức giờ Anh "bỏ túi" nhằm không biến thành lạc thân thuộc trời Tây. Đã sở hữu tức thì cỗ 200 Câu chất vấn và Trả điều giờ Anh tiếp xúc cơ phiên bản hằng ngày.

Bạn đang xem: dịch và trả lời câu hỏi tiếng anh

Thông thạo tư liệu này, bạn đã sở hữu thể nhanh gọn lẹ thì thầm với những người quốc tế và vi vu trái đất rồi cơ.

Thông thạo 200 Câu chất vấn và Trả điều giờ Anh tiếp xúc cơ phiên bản hằng ngày

Thông thạo 200 Câu chất vấn và Trả điều giờ Anh tiếp xúc cơ phiên bản hằng ngày

2. Trọn cỗ 200 thắc mắc và vấn đáp giờ Anh tiếp xúc cơ phiên bản vô cùng hữu dụng

♦ Câu hỏi: What’s your name?

Trả lời:

 • My name is Sophia.
 • I’m Liam.

♦ Câu hỏi: Where are you from?

Trả lời:

 • I’m from France.
 • I come from the UK.

♦ Câu hỏi: Where bởi you live?

Trả lời: I live in Paris.

♦ Câu hỏi: How old are you?

Trả lời:

 • I’m 26 years old.
 • I’m 28.

♦ Câu hỏi: When is your birthday?

Trả lời: My birthday is on January 1st.

♦ Câu hỏi: What is your phone number?

Trả lời: My phone number is 61709832145.

♦ Câu hỏi: What’s your tin nhắn address?

Trả lời: It’s [email protected].

♦ Câu hỏi: What bởi you do?/ What’s your job?

Trả lời:

 • I’m a student.
 • I work in a ngân hàng.
 • I’m unemployed at the moment.
 • I work as a tour guide for a local tour company.

♦ Câu hỏi: What line of work are you in?

Trả lời: I work in sales.

♦ Câu hỏi: What company bởi you work for?

Trả lời: I work for an investment ngân hàng.

♦ Câu hỏi: What religion are you ?

Trả lời: I am a Christian.

♦ Câu hỏi: What is your marital status?

Trả lời:

 • I’m married.
 • I’m single.

♦ Câu hỏi: Are you married?

Trả lời:

 • Yes! I’m married.
 • No , but looking for someone nice.

♦ Câu hỏi: Do you have a boyfriend/ girlfriend?

Trả lời:

 • I have a boyfriend/ girlfriend.
 • I’m not dating anyone.

♦ Câu hỏi: How many children bởi you have?

Trả lời:

 • I have 2 children.
 • I bởi not have any children.

♦ Câu hỏi: Do you have any siblings?

Trả lời:

 • I don’t have any siblings.
 • I have 2 brothers and 2 sisters.

♦ Câu hỏi: Who bởi you live with?

Trả lời:

 • I live with my wife and children.
 • I live with my parents.

♦ Câu hỏi: What time bởi you get up?

Trả lời: I usually get up at 5.30am.

♦ Câu hỏi: When bởi you bởi morning exercises?

Trả lời: I often bởi morning exercises at 6am.

♦ Câu hỏi: What time bởi you have breakfast?

Trả lời: I have breakfast at 6.30am.

♦ Câu hỏi: What time bởi you go to tát bed?

Trả lời: I go to tát bed at 11pm.

♦ Câu hỏi: What’s your hobby?

Trả lời:

 • I lượt thích playing football, reading books, skateboarding, swimming.
 • I am interested in playing guitar.
 • My hobbies are listening to tát music, khiêu vũ, playing tennis and collecting coins.

♦ Câu hỏi: What’s your favorite food?

Trả lời: My favorite food is Spaghetti.

♦ Câu hỏi: What’s your favorite color?

Trả lời: My favorite color is green.

♦ Câu hỏi: What’s your favorite drink?

Trả lời: My favorite drink is beer.

♦ Câu hỏi: What kinds of films bởi you like?

Trả lời: I am really interested in horror, action film.

♦ Câu hỏi: Did you lượt thích the movie?

Trả lời: It’s one of the best I’ve ever seen.

♦ Câu hỏi: Where bởi you study?

Trả lời: I am a student at Stanford University.

♦ Câu hỏi: What time bởi you go to tát school?

Trả lời: I go to tát school at 6.40am.

♦ Câu hỏi: How bởi you get to tát school?

Trả lời: I usually take the bus.

♦ Câu hỏi: What is your major?

Trả lời: My major is Computer Science.

♦ Câu hỏi: Why bởi you study English?/ Why are you studying English?

Trả lời:

 • Because It’s very important and necessary.
 • Because I love to tát improve my English skills.

♦ Câu hỏi: What bởi you want to tát bởi after you graduate?

Trả lời:

 • I would lượt thích to tát be a software engineer.
 • I want to tát be a programmer.

♦ Câu hỏi: How did you learn English?

Trả lời:

 • I took classes for three years.
 • I did an intensive course.
 • I’ve been studying by myself.
 • I picked it up from movies and songs.
 • My friend taught bu.

♦ Câu hỏi: How many languages bởi you speak?

Trả lời: I speak two languages.

♦ Câu hỏi: Can you speak English?

Trả lời:

 • I can speak English very well.
 • I can express myself and communicate in English.

♦ Câu hỏi: How long have you learning English?

Trả lời:

 • I’ve been learning English since I was 6.
 • I’ve been learning English for 10 years.

♦ Câu hỏi: Which grade are you in?

Trả lời: I’m in 8th grade.

♦ Câu hỏi: Which year are you in?

Trả lời:

 • I’m in my third year.
 • I am a freshman.
 • I’m in my final year.

♦ Câu hỏi: Do you have any exams coming up?

Trả lời: I’ve just graduated.

♦ Câu hỏi: What’s your favorite subject?

Trả lời: My favorite subject is art.

♦ Câu hỏi: What’s the weather like?/ How’s the weather?

Trả lời:

 • It is raining.
 • It is hot and windy.

♦ Câu hỏi: What’s the temperature?

Trả lời: It’s 24°C.

♦ Câu hỏi: What time is it?

Trả lời:

 • It is 4 o’clock.
 • It is half past three.
 • I’m sorry. I don’t know.
 • Let bu kiểm tra my phone.

♦ Câu hỏi: What’s the date today?

Trả lời: 17th of October.

♦ Câu hỏi: How are you?

Trả lời:

 • I’m fine thank you. How about you?
 • Not too good. But I’ll be okay.

♦ Câu hỏi: Where are you going?

Trả lời: I’m going to tát the store. I need to tát buy something.

♦ Câu hỏi: What are you going to tát bởi today?

Trả lời: I’m going shopping.

♦ Câu hỏi: What are you doing?

Trả lời:

 • I am reading a book.
 • I am washing dishes.

♦ Câu hỏi: Where would you lượt thích to tát go?

Trả lời: I would lượt thích to tát go to tát the zoo.

♦ Câu hỏi: What’s the matter?

Trả lời:

 • I’m not feeling so sánh good.
 • Nothing, I’m fine.

♦ Câu hỏi: Is there anything I can bởi to tát help?

Trả lời: Everything will be OK.

♦ Câu hỏi: What’s on your mind?

Trả lời:

 • I am just thinking.
 • I was just daydreaming.
 • It’s none of your business.

♦ Câu hỏi: What did you bởi last night?

Trả lời:

 • I watched TV.
 • I cooked pasta and soup.

♦ Câu hỏi: What are you going to tát bởi tomorrow?

Trả lời: I’m going to tát go play volleyball at the beach.

♦ Câu hỏi: What sports can you play?

Trả lời: I can play tennis, basketball, football.

♦ Câu hỏi: Can you give bu a hand?

Trả lời:

 • No problem.
 • I’m afraid I can’t.

♦ Câu hỏi: Could you bởi bu a favor?

Trả lời: I’d be happy to tát help you.

♦ Câu hỏi: Could you please give bu that book?

Trả lời: Sure.

♦ Câu hỏi: Would you mind opening the window?

Trả lời: It would be my pleasure.

♦ Câu hỏi: How can I help you?/ May I help you?

Trả lời: Yes! I’m looking for a sweater.

♦ Câu hỏi: Can I try it on?

Trả lời: Sure, the changing rooms are over there.

♦ Câu hỏi: Can I try it on somewhere?

Trả lời: The fitting room is in the left corner.

♦ Câu hỏi: What size bởi you wear?

Trả lời: Medium should be fine.

♦ Câu hỏi: What size bởi you take?

Trả lời: I take a size 11.

♦ Câu hỏi: Is that a good fit?

Trả lời:

 • It’s a little too small.
 • It’s just right.

♦ Câu hỏi: Have you got something bigger?

Trả lời: Of course, we’ve got larger sizes as well.

♦ Câu hỏi: How much is it?/ How much does it cost?

Trả lời: It’s 11 dollars.

♦ Câu hỏi: How would you lượt thích to tát pay?

Trả lời: I would lượt thích to tát pay by cash.

♦ Câu hỏi: Can I pay by credit card?

Trả lời: Certainly. We accept all the major cards.

♦ Câu hỏi: Do you need anything else?

Trả lời: No, thanks.

♦ Câu hỏi: How are you feeling?

Trả lời:

 • Great! Never better.
 • Really awful.

♦ Câu hỏi: How was the party?

Trả lời:

 • It was a good time.
 • Boring. I couldn’t wait to tát get outta there.

♦ Câu hỏi: Are you ready to tát order?

Trả lời:

 • We need a few more minutes.
 • I’d lượt thích a cake, please!

♦ Câu hỏi: Would you lượt thích chicken or pasta?

Trả lời: I’ll have the chicken.

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

♦ Câu hỏi: What would you lượt thích to tát drink?

Trả lời:

 • Iced tea, please.
 • Nothing for bu, thanks.

♦ Câu hỏi: Did you save room for dessert?

Trả lời:

 • No, thank you. I am full.
 • Yes, please. Can I see a list?

♦ Câu hỏi: How does it taste?

Trả lời: It’s delicious!

♦ Câu hỏi: Can I get you anything else?

Trả lời:

 • No, thank you.
 • I’m ready for the bill, please.
 • Yes, can I see a dessert menu?

♦ Câu hỏi: What bởi you think about this event?

Trả lời: I really lượt thích it! What bởi you think?

♦ Câu hỏi: Are you here with anybody?

Trả lời: I came with my best friend.

♦ Câu hỏi: Have you got a pet?

Trả lời: I’ve got a puppy.

♦ Câu hỏi: How bởi you do?

Trả lời: How bởi you bởi. Pleased to tát meet you.

♦ Câu hỏi: What’s this?

Trả lời: This is a pencil.

♦ Câu hỏi: What does she look like?

Trả lời: She’s tall and slim with blonde hair.

♦ Câu hỏi: How is she?

Trả lời: She’s pretty.

♦ Câu hỏi: What is he like?

Trả lời: He is very smart and brave.

♦ Câu hỏi: Are you hungry?

Trả lời:

 • Yes. I’m hungry.
 • No. I’m full.

♦ Câu hỏi: How bởi you feel about him?

Trả lời: He is quite friendly and helpful.

♦ Câu hỏi: May I open the window?

Trả lời: Certainly. It’s very hot in the office today!

♦ Câu hỏi: Do you need help?

Trả lời:

 • No, I’m good. Thanks for asking.
 • Yes, please, if you don’t mind.

♦ Câu hỏi: What bởi you bởi every day?

Trả lời: I listen to tát music and play badminton everyday.

♦ Câu hỏi: What are you planning to tát bởi today?

Trả lời: I’m not sure yet.

♦ Câu hỏi: What are you planning for after work?

Trả lời: I’m going shopping with my friends.

♦ Câu hỏi: Are you miễn phí tomorrow?

Trả lời:

 • Yes, I’m miễn phí tomorrow.
 • No problem, we can meet tomorrow.

♦ Câu hỏi: Will you join bu for coffee?

Trả lời:

 • I’d love to tát. Thanks.
 • Sorry. I’m afraid I don’t have time.

♦ Câu hỏi: Could we have lunch together one day?

Trả lời:

 • With pleasure.
 • I’d love to tát but I’m very busy at the moment.

♦ Câu hỏi: Would you lượt thích to tát have dinner with me?

Trả lời: Yes. That would be nice.

♦ Câu hỏi: Where bởi you want to tát go?

Trả lời: I’d lượt thích to tát go to tát a Japanese restaurant.

♦ Câu hỏi: Would you lượt thích to tát come to tát the cinema with bu tonight?

Trả lời:

 • Sure, I’d love to tát.
 • Sorry, I can’t. I’ve got other plans.

♦ Câu hỏi: Would you lượt thích to tát play a round of golf this weekend?

Trả lời:

– That would be great.

– I’d lượt thích to tát but I’m not miễn phí this weekend.

♦ Câu hỏi: How about coming to tát the barbecue at the tennis club?

Trả lời:

 • Sure! That should be fun!
 • Nice of you to tát ask bu but I’ve got an appointment.

♦ Câu hỏi: Have you been waiting long?

Trả lời:

 • I’ve only just arrived.
 • Only a few minutes.

♦ Câu hỏi: How bởi you get to tát work?

Trả lời: I usually drive my xế hộp.

♦ Câu hỏi: Is it close to tát the subway station?

Trả lời: Yes, it’s very close.

♦ Câu hỏi: How long does it take?

Trả lời: It takes half an hour.

♦ Câu hỏi: How often bởi you ride the bus?

Trả lời: Once in a while.

♦ Câu hỏi: Could you tell bu how to tát get to tát the police station?

Trả lời:

 • Take the second road on the right.
 • It’s in the middle of the block.

♦ Câu hỏi: Excuse me! Is there a ngân hàng near here?

Trả lời:

 • Yes! There is a ngân hàng nearby.
 • I’m sorry, I don’t know

♦ Câu hỏi: What’s the best way to tát the museum?

Trả lời:

 • Go across the bridge. Turn right. It’s on Oliver Street.
 • You could ask the bus driver.

♦ Câu hỏi: Can I speak to tát Emma, please?

Trả lời:

 • Just a moment, please.
 • Certainly. I’m Emma.
 • I’m sorry, Emma’s not here at the moment.
 • She’s not available right now.

♦ Câu hỏi: When will she be back?

Trả lời: She’ll be back in đôi mươi minutes.

♦ Câu hỏi: Did you get my message?

Trả lời:

 • Yes, I did get your message.
 • Oh, yeah, I think I got something from you.

♦ Câu hỏi: Would you lượt thích to tát leave a message?

Trả lời: Please ask her to tát Điện thoại tư vấn bu back.

♦ Câu hỏi: How long have you been working here?

Trả lời: I’ve been working here five years.

♦ Câu hỏi: What time does the meeting start?

Trả lời: The meeting will start at 9am.

♦ Câu hỏi: What time does the meeting finish?

Trả lời: The meeting will finish at 11am.

♦ Câu hỏi: Are you sick?

Trả lời: Yes. I’m sick.

♦ Câu hỏi: What are your symptoms?

Trả lời:

 • I’ve got a headache.
 • I’ve been feeling sick.

♦ Câu hỏi: How long have you been feeling lượt thích this?

Trả lời: For 2 days.

♦ Câu hỏi: Are you on any sort of medication?

Trả lời: I need a sick note.

♦ Câu hỏi: Where’s the counter, please?

Trả lời:

 • I don’t know. Let’s go to tát Information.
 • It’s over here, next to tát gate 7.

♦ Câu hỏi: May I have your passport, please?

Trả lời: Yes, of course. Here you are.

♦ Câu hỏi: Do you have anything to tát declare?

Trả lời: No, nothing. Just the normal allowance.

♦ Câu hỏi: Do you have any bags to tát check?

Trả lời: Yes, there’s this suitcase.

♦ Câu hỏi: Would you prefer an aisle seat or a window seat?

Trả lời: Aisle, please.

♦ Câu hỏi: What’s the purpose of your trip?

Trả lời:

 • I’m here on business.
 • I’m on vacation.

♦ Câu hỏi: Where are you going to tát be staying?

Trả lời: With some friends in the Sheraton Hanoi Hotel.

♦ Câu hỏi: How long are you staying in Hanoi?

Trả lời: About 2 weeks.

♦ Câu hỏi: Could you tell bu where Gate E is?

Trả lời:

 • Go straight ahead.
 • I’m sorry, I don’t know.

♦ Câu hỏi: Can I help you find something?

Trả lời: Yes, I’m looking for coffee.

♦ Câu hỏi: Could you tell bu where the meat is?

Trả lời: If you go to tát the frozen food section, you’ll find the meat there.

♦ Câu hỏi: Where can I find the non-fat biscuits?

Trả lời: They’re in aisle 9.

♦ Câu hỏi: How much would you like?

Trả lời:

 • I’d lượt thích half a kilo.
 • I’d lượt thích 200 grams of meat please.

♦ Câu hỏi: Can you offer bu any discount?

Trả lời:

 • I can’t offer you that discount.
 • I’m sure I could offer you a discount.

♦ Câu hỏi: Do you need any help packing?

Trả lời: I can manage myself thank you.

♦ Câu hỏi: Would you lượt thích a receipt?

Trả lời:

 • Yes, thanks.
 • That would be great.

♦ Câu hỏi: What times are you open?

Trả lời: We’re open from 8am to tát 9pm, seven days a week.

♦ Câu hỏi: What time bởi you open?

Trả lời: We open at 9am.

♦ Câu hỏi: What time bởi you close?

Trả lời: We close at 6pm.

♦ Câu hỏi: Do you have a reservation?

Trả lời:

 • Yes, I bởi.
 • No, I don’t.

♦ Câu hỏi: What kind of room would you like?

Trả lời: I’d lượt thích a single room, please.

♦ Câu hỏi: May I see your ID, please?

Trả lời: Certainly. Here it is.

♦ Câu hỏi: Could I see the room?

Trả lời:

 • Your room is on the second floor.
 • Your room number is 401.

♦ Câu hỏi: Do you have a credit thẻ, sir?

Trả lời: Of course.

♦ Câu hỏi: How long will you be staying?

Trả lời:

 • Two weeks from this Monday.
 • I’m here until the kết thúc of the week.

♦ Câu hỏi: Do you have any rooms available for the 14th of April?

Trả lời: I’m sorry, we don’t have any rooms available.

♦ Câu hỏi: How many places have you traveled to?

Trả lời: Well, I have visited all the provinces throughout my country.

♦ Câu hỏi: Have you ever been abroad?

Trả lời: Yes! I have. I went to tát nhật bản last year for a business trip.

♦ Câu hỏi: What bởi you usually bởi during your trip?

Trả lời: I often go sightseeing, take pictures.

Xem thêm: đồng đăng có phố kỳ lừa

♦ Câu hỏi: Do you prefer traveling by xế hộp, train or plane?

Trả lời: I prefer the plane although it is a little expensive.

Tổng hợp!