dịch vụ chuyển phát nhanh

Là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tư liệu, cống phẩm, sản phẩm & hàng hóa kể từ người gửi cho tới người nhận thân thiện nước Việt Nam nội địa và những nước bên trên toàn cầu vô phạm vi Liên minh Bưu chủ yếu Thế giới (UPU) và Thương Hội EMS bám theo tiêu chí thời hạn được Công ty Cổ phần Chuyển Phát Nhanh Bưu năng lượng điện công phụ thân trước. Chi tiết nài xem thêm bên trên website: www.ems.com.vn

Bạn đang xem: dịch vụ chuyển phát nhanh

Phạm vi cung cấp

Toàn quốc và trên 100 vương quốc và vùng cương vực từng toàn cầu bám theo văn bản thoả thuận thân thiện Công ty và Bưu chủ yếu những nước nằm trong Liên minh Bưu chủ yếu Thế giới (UPU) hoặc những đối tác chiến lược không giống.

Khối lượng, kích thước

Khối lượng:
- Khối lượng bưu gửi EMS thông thường: Tối nhiều 31,5kg/bưu gửi.
- Đối với bưu gửi là mặt hàng vẹn toàn khối ko thể tách tách, vận fake bởi vì đường đi bộ được trao gửi tối nhiều cho tới 50kg, tuy nhiên cần đáp ứng số lượng giới hạn về độ dài rộng bám theo quy lăm le.
- Đối với bưu gửi là mặt hàng nhẹ nhõm (hàng sở hữu lượng thực tiễn nhỏ rộng lớn lượng qui đổi), lượng tính cước ko địa thế căn cứ vô lượng thực tiễn nhưng mà địa thế căn cứ vô lượng qui thay đổi bám theo phương pháp tính như sau: Khối lượng qui thay đổi (kg) = Chiều nhiều năm x Chiều rộng lớn x Chiều cao (cm) / 6000
- Đối với bưu gửi quốc tế: Thực hiện nay bám theo thông tin của Công ty Cổ phần Chuyển trị nhanh chóng Bưu năng lượng điện so với từng nước.
Kích thước:
- Kích thước tối thiểu:
+ Ít nhất một phía bưu gửi sở hữu độ dài rộng rất to lớn rộng lớn 90mm x 140mm với sai số 2 milimet.
+ Nếu cuộn tròn: Chiều nhiều năm bưu gửi nằm trong nhì lượt 2 lần bán kính ít nhất 170 milimet và độ dài rộng chiều lớn số 1 rất to lớn rộng lớn 100mm.
- Kích thước tối đa: Bất kỳ chiều này của bưu gửi ko vượt lên trên quá 1500mm và tổng chiều nhiều năm cùng theo với chu vi lớn số 1 (không đo theo hướng nhiều năm tiếp tục đo) ko vượt lên trên quá 3000mm.
- Bưu gửi sở hữu độ dài rộng to hơn đối với độ dài rộng thường thì được gọi là bưu gửi kềnh càng và sở hữu quy lăm le riêng biệt tùy theo từng điểm nhận, điểm trị và ĐK phương tiện đi lại vận fake.
- Đối với bưu gửi quốc tế: Kích thước thường thì so với bưu gửi EMS là ngẫu nhiên chiều này của bưu gửi cũng ko vượt lên trên quá 1,5m và tổng chiều nhiều năm cùng theo với chu vi lớn số 1 (không đo theo hướng nhiều năm tiếp tục đo) ko vượt lên trên quá 3m.

Cước phí

Tùy bám theo từng công ty sẽ sở hữu được bảng cước giá chỉ không giống nhau tất nhiên phí công ty của những công ty thêm vào đó.
Bảng cước dịch vụ chuyển phát nhanh EMS vô nước
Bảng cước dịch vụ chuyển phát nhanh EMS quốc tế

Thương Mại & Dịch Vụ nằm trong thêm

1. Thương Mại & Dịch Vụ “Phát tận tay”: là một trong những loại dịch vụ nhưng mà người gửi đòi hỏi trị đến tới tay cho những người nhận sở hữu chúng ta thương hiệu vị trí ghi bên trên bưu gửi. Không đồng ý dùng công ty trị tận nơi trong số tình huống người nhận là những đồng chí Lãnh đạo cấp cho cao của Đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể, những tổ chức triển khai công ty, những địa đơn thuần ngôi trường học tập.
2. Thương Mại & Dịch Vụ “Khai giá”: là một trong những loại dịch vụ nhưng mà người gửi rất có thể dùng thêm thắt Lúc ký gửi bưu gửi, bằng phương pháp kê khai độ quý hiếm nội dung mặt hàng gửi. Trong tình huống bưu gửi bị rơi rụng đuối, suy suyển người tiêu dùng công ty được bồi thông thường bám theo độ quý hiếm bưu gửi.
3. Thương Mại & Dịch Vụ “Phát ngoài giờ hành chính”: là một trong những loại dịch vụ người gửi đòi hỏi trị bưu gửi trong vòng thời hạn kể từ 17h00 cho tới trước 21h00 hằng ngày, trừ những ngày nghỉ lễ Tết bám theo quy lăm le.
4. Thương Mại & Dịch Vụ trị mặt hàng thu chi phí COD: là một trong những loại dịch vụ nhưng mà người gửi rất có thể dùng kèm cặp với công ty EMS nhằm uỷ thác mang đến công ty cung ứng công ty thu hộ một lượng tiền của những người nhận Lúc trị bưu gửi (hàng hoá) và fake trả khoản chi phí cơ cho những người gửi.
5. Thương Mại & Dịch Vụ “Báo phát”: là một trong những loại dịch vụ nhưng mà người gửi đòi hỏi được cung ứng minh chứng trị bưu gửi sở hữu chữ ký người nhận.
6. Thương Mại & Dịch Vụ “Phát đồng kiểm”: là một trong những loại dịch vụ nhưng mà người gửi đòi hỏi Bưu năng lượng điện triển khai đồng kiểm con số thành phầm vô bưu gửi Lúc nhận gửi và Lúc trị bên trên Bưu năng lượng điện địa thế căn cứ bám theo biên phiên bản kí thác nhận bởi người gửi cung ứng.
7. Thương Mại & Dịch Vụ EMS_VUN: là một trong những loại dịch vụ đáp ứng đáng tin cậy, giới hạn khủng hoảng cho những món đồ mẫn cảm vận chuyển sang đàng Hàng ko. Hàng ko tiếp tục hóa học xếp toàn cỗ những món đồ mẫn cảm vô container sở hữu niêm phong và sắp xếp đáp ứng riêng biệt vô toàn cỗ quy trình vận fake kể từ bước bịa vị trí, tiêu thụ mặt hàng bên trên trường bay chuồn, hóa học xếp và trả mặt hàng bên trên trường bay cho tới. Hàng VUN (hàng nhạy bén cảm) bao hàm những loại mặt hàng sau: Máy tự sướng, Ϲɑmerɑ phim, PC cầm tay, những phương tiện đi lại tương hỗ cá thể, điện thoại thông minh địa hình, mặt hàng năng lượng điện tử và những loại mặt hàng hoá có mức giá trị cao không giống.
8. Thương Mại & Dịch Vụ Rút bưu gửi: là một trong những loại dịch vụ người gửi rất có thể rút bưu gửi bên trên bưu viên gốc nếu mà thời hạn kể từ khi nhận gửi cho tới thời gian người sử dụng ý kiến đề nghị rút bưu gửi ko vượt lên trên tiêu chí thời hạn toàn trình.
9. Thương Mại & Dịch Vụ Thay thay đổi chúng ta thương hiệu vị trí người nhận: là một trong những loại dịch vụ người gửi sở hữu thay cho thay đổi chúng ta thương hiệu, vị trí người nhận bưu gửi bên trên bưu viên gốc nếu mà thời hạn kể từ khi nhận gửi cho tới thời gian người sử dụng ý kiến đề nghị thay cho thay đổi chúng ta thương hiệu, vị trí người nhận ko vượt lên trên quá tiêu chí thời hạn toàn trình.
10. Thương Mại & Dịch Vụ nhận bên trên địa chỉ: là một trong những loại dịch vụ nhưng mà người gửi đòi hỏi công ty cung ứng công ty cho tới nhận bưu gửi bên trên vị trí bởi người gửi ý kiến đề nghị và cần trả một lượng tiền cước bám theo quy lăm le.
11. Thương Mại & Dịch Vụ Thu cước ở người nhận (EMSC): là một trong những loại dịch vụ nhưng mà người nhận ký thích hợp đồng với bưu năng lượng điện nhằm đáp ứng giao dịch toàn cỗ cước phí so với bưu gửi EMS gửi cho tới người nhận.
12.  Dịch vụ người nhận trả chi phí (EMS PPA): là một trong những loại dịch vụ nhưng mà người gửi ký thích hợp đồng với bưu năng lượng điện nhằm hướng đẫn mang đến bưu năng lượng điện thu toàn cỗ cước phí kể từ người nhận Lúc trị bưu gửi.
Dịch vụ EMS lô:là công ty đồng ý, khai quật, vận fake và trị một lô mặt hàng bám theo công ty EMS bao hàm những bưu gửi được gửi cho tới một người nhận bên trên một vị trí vô một lượt gửi.

Quy lăm le về năng khiếu nại, bồi thường

1. Thời hiệu năng khiếu nại:
1.1. Đối với bưu gửi EMS vô nước:
a. Sáu (06) mon Tính từ lúc ngày kết thúc giục thời hạn toàn trình của bưu gửi so với năng khiếu nại về sự việc rơi rụng bưu gửi, fake trị bưu gửi chậm chạp đối với thời hạn toàn trình tiếp tục công bố; tình huống thời hạn toàn trình của công ty không được công phụ thân thì thời hiệu này được xem từ thời điểm ngày bưu gửi được đồng ý.
b. Một (01) mon Tính từ lúc ngày bưu gửi được trị cho những người nhận so với năng khiếu nại về sự việc bưu gửi bị suy suyển, hỏng hỏng, về giá chỉ cước và những nội dung không giống sở hữu tương quan thẳng cho tới bưu gửi
1.2. Đối với Bưu gửi EMS quốc tế:
a. Sáu (06) mon Tính từ lúc ngày kết thúc giục thời hạn toàn trình của bưu gửi so với năng khiếu nại về sự việc rơi rụng bưu gửi, fake trị bưu gửi chậm chạp đối với thời hạn toàn trình tiếp tục công phụ thân.
b. Một (01) mon Tính từ lúc ngày bưu gửi được trị cho những người nhận so với năng khiếu nại về sự việc bưu gửi bị suy suyển, hỏng hỏng, về giá chỉ cước và những nội dung không giống sở hữu liên quan
2. Mức bồi thường:
2.1. Đối với bưu gửi EMS vô nước:
- Trường thích hợp bưu gửi trị chậm chạp đối với thời hạn toàn trình: Hoàn lại cước tiếp tục thu Lúc đồng ý bưu gửi.
- Trường thích hợp bưu gửi bị rơi rụng, hỏng sợ hãi trả toàn:  Mức bồi thông thường bởi vì 04 lượt nút cước tiếp tục thu Lúc đồng ý, ít nhất 200.000 đồng. Riêng so với những bưu gửi sở hữu nội dung là tư liệu quánh biệt: (hồ sơ thầu, vé máy cất cánh, hộ chiếu, tuột gốc hộ khẩu, bởi vì gốc đại học), bồi thông thường ngân sách tái hiện sách vở, tối nhiều một triệu đồng.
- Trường thích hợp bưu gửi bị rơi rụng, hỏng sợ hãi một phần: Mức bồi thông thường tối nhiều cho từng bưu gửi như sau:Số chi phí bồi thường: (tỷ lệ % lượng bưu gửi bị rơi rụng, hỏng sợ hãi một phần) x (mức bồi thông thường tối nhiều vô tình huống bưu gửi bị rơi rụng, hỏng sợ hãi trả toàn).
Trong đó: Tỉ lệ % lượng bưu gửi bị rơi rụng, hỏng sợ hãi 1 phần được xác lập địa thế căn cứ vô biên phiên bản lập sở hữu xác nhận của những người gửi hoặc người nhận.
- Trường thích hợp bưu gửi bị fake trả sai bởi lỗi của Bưu điện:  Miễn cước fake trả và bồi thông thường cước tiếp tục thu Lúc đồng ý bưu gửi.
- Đối với bưu gửi của người sử dụng rộng lớn sở hữu nội dung là sản phẩm & hàng hóa bị thất lạc, hỏng sợ hãi trả toàn: Mức bồi thông thường tiếp tục địa thế căn cứ bám theo thỏa thuận hợp tác so với từng tình huống ví dụ.
* Điều khiếu nại bồi thường:
- Đối với bưu gửi sở hữu nội dung là tư liệu quan trọng đặc biệt bị thất lạc, hỏng sợ hãi trả toàn:
+ Người gửi cần cung ứng những sách vở quan trọng, minh chứng ngân sách tái hiện sách vở (phiếu thu, biên nhận, hóa đơn).
+ Người gửi kê khai rõ ràng nội dung bưu gửi bên trên phiếu gửi E1, tình huống ko kê khai nội dung, triển khai bồi thông thường bám theo như bưu gửi sở hữu nội dung là tư liệu thường thì.
- Bưu gửi của Khách mặt hàng rộng lớn sở hữu nội dung là sản phẩm & hàng hóa bị thất lạc, hỏng sợ hãi trả toàn:
+ Người gửi cần cung ứng những sách vở minh chứng độ quý hiếm bưu gửi (hóa đơn, phiếu xuất kho, biên nhận..).
+ Người gửi cần kê khai cụ thể nội dung, độ quý hiếm bưu gửi ngay trong lúc ký gửi, tình huống người gửi ko kê khai cụ thể, nút bồi thông thường tiếp tục địa thế căn cứ bám theo quy lăm le bên trên mục 2 phần I.
2.2. Đối với bưu gửi EMS quốc tế:
- Được quy lăm le bên trên bảng cước công ty EMS.
- Trường thích hợp bưu gửi trị chậm chạp đối với thời hạn toàn trình: Hoàn lại cước tiếp tục thu Lúc đồng ý bưu gửi.
- Trường thích hợp bị rơi rụng, hỏng sợ hãi một phần:

Trọng lượng

Bưu gửi EMS là tài liệu

Bưu gửi EMS là mặt hàng hóa

Mỗi 500gr hoặc phần lẻ được xem bởi vì 500gr

200.000VNĐ

200.000 VNĐ

- Trường thích hợp bưu gửi bị rơi rụng, hỏng sợ hãi trả toàn: Hoàn lại cước tiếp tục thu Lúc đồng ý cùng theo với số chi phí bồi thông thường bám theo nấc trọng lượng thực tiễn gửi bám theo nút tối nhiều cho từng bưu gửi EMS như sau:

Trọng lượng

Bưu gửi EMS là tài liệu

Bưu gửi EMS là mặt hàng hóa

Mỗi 500gr hoặc phần lẻ được xem bởi vì 500gr

200.000VNĐ

200.000 VNĐ

Tối thiểu cho từng bưu gửi

1.000.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

Tối nhiều cho từng bưu gửi

4.300.000 VNĐ

- Trường thích hợp bưu gửi bị fake trả sai bởi lỗi của Bưu điện: miễn cước fake trả và bồi thông thường cước tiếp tục thu Lúc đồng ý bưu gửi.

Thương Mại & Dịch Vụ quánh biệt

1. EMS VISA: là một trong những loại dịch vụ người sử dụng bên trên toàn nước nài cấp cho VISA tiếp tục gửi làm hồ sơ nài cấp cho VISA qua chuyện dịch vụ chuyển phát nhanh EMS cho tới Đại sứ quán/Lãnh sự quán. Sau Lúc sở hữu thành phẩm, Bưu năng lượng điện tiếp tục fake trả VISA cho tới người sử dụng bởi vì công ty EMS.
2. EMS làm hồ sơ và hộ chiếu nước ngoài kí thác công vụ: là một trong những loại dịch vụ người sử dụng bên trên toàn nước tiếp tục gửi làm hồ sơ nài cấp cho hộ chiếu nước ngoài kí thác, công vụ qua chuyện dịch vụ chuyển phát nhanh EMS cho tới Cục Lãnh sự bên trên Hà nội và Sở nước ngoài vụ TP Xì Gòn. Sau Lúc sở hữu thành phẩm, Bưu năng lượng điện tiếp tục fake trả hộ chiếu cho tới người sử dụng bởi vì công ty EMS.
3. EMS làm hồ sơ xét tuyển chọn (HSXT): là một trong những loại dịch vụ fake trị HSXT của những sỹ tử toàn bộ sở hữu kèm cặp báo trị ghi số và công ty thu hộ được ưu tiên xử lý bên trên toàn bộ những chằm khai quật, vận fake và trị trả.
4. Thương Mại & Dịch Vụ trị hỏa tốc: là dịch vụ chuyển phát nhanh bưu gửi bám theo một hành trình dài riêng biệt. Bưu gửi tiếp tục trị cho tới người nhận sau 02h00’ kể từ thời điểm cho tới bưu viên khai quật trung tâm tỉnh/thành phố.
5. Thương Mại & Dịch Vụ trị trước 09h00: là một trong những loại dịch vụ nhưng mà bưu gửi được tổ chức triển khai khai quật và fake trị nằm trong hành trình dài với những bưu gửi EMS thường thì. Tuy nhiên sẽ tiến hành ưu tiên bố trí nhằm trị cho tới người nhận trong vòng thời hạn trước 09 giờ.
6. Thương Mại & Dịch Vụ trị vô ngày: là một trong những loại dịch vụ nhưng mà bưu gửi được ưu tiên nhận gửi, fake trị cho tới người nhận trong thời gian ngày.
7. Thương Mại & Dịch Vụ EMS Next Day Delivery (EMS NDD): là một trong những loại dịch vụ fake trị bưu gửi EMS vào trong ngày ngày sau (Sau ngày chấp nhận) thân thiện nước Việt Nam và Đài Loan, Nước Hàn.
8. Thương Mại & Dịch Vụ EMS thỏa thuận:
- Là công ty có mức giá cước kinh tế tài chính với tiêu chí thời hạn toàn trình thêm vào đó 02 ngày đối với công ty EMS thông thường
- Thương Mại & Dịch Vụ EMS thỏa thuận hợp tác vận dụng với bưu gửi fake trị cận vùng và cơ hội vùng, ko vận dụng với bưu gửi fake trị nội vùng, nội tỉnh.
- Quy lăm le về kích thước:
Kích thước chiều nhiều năm x chiều rộng lớn x độ cao của 01 bưu gửi EMS thỏa thuận: Tối nhiều 180 x 52 x 52 centimet.
- Quy lăm le về khối lượng:
Quy lăm le về lượng bưu kiến nghị và gửi đơn lẻ:
- Khối lượng bưu gửi EMS thỏa thuận: Tối nhiều 31,5kg/bưu gửi (không quy lăm le lượng tối thiểu)
- Đối với bưu gửi là mặt hàng vẹn toàn khối ko thể tách tách, được trao gửi tối nhiều cho tới 50kg, tuy nhiên cần đáp ứng số lượng giới hạn về độ dài rộng bám theo quy lăm le.
Quy lăm le về lượng bưu gửi bám theo lô:
- Số lượng bưu gửi ít nhất bên trên 01 lô: 02 bưu gửi
- Khối lượng từng bưu gửi vô lô:
+ Khối lượng tối thiểu: 02kg/bưu gửi
+ Khối lượng tối đa: 31,5kg/bưu gửi. Đối với bưu gửi là mặt hàng vẹn toàn khối ko thể tách tách, được trao gửi tối nhiều cho tới 50kg, tuy nhiên cần đáp ứng số lượng giới hạn về độ dài rộng bám theo quy lăm le.
- Giới hạn tối nhiều lượng lô hàng: 500kg/lô.

Thủ tục xuất khẩu

Các loại sản phẩm & hàng hóa cấm gửi, gửi sở hữu ĐK và giấy tờ quy tắc xuất khẩu (tuân bám theo quy lăm le của những cơ sở chuyên nghiệp ngành nước Việt Nam và những cơ sở chuyên nghiệp ngành bên trên nước nhận)
a. Quy lăm le mặt hàng cấm gửi cho tới những nước bám theo qui lăm le của Việt Nam
- Các hóa học ma mãnh túy và kích thích thần kinh
- Vũ khí đạn dược, trang vũ khí nghệ thuật quân sự
- Các loại văn hóa truyền thống phẩm ụ trụy, phản động; ấn phẩm, tư liệu nhằm mục tiêu hủy hoại trật tựcông cộng
- Vật hoặc hóa học dễ dàng nổ, dễ dàng cháy và những hóa học làm cho nguy hại hoặc làm mất đi lau chùi, làm cho độc hại môi trường
- Các loại cống phẩm sản phẩm & hàng hóa nhưng mà non nước cấm lưu thông, cấm sale, cấm xuất khẩu, nhập khẩu
- Động vật
- Lông thú
- Vật phẩm, ấn phẩm, sản phẩm & hàng hóa cấm nhập vô nước nhận
- Tiền nước Việt Nam, chi phí quốc tế và những sách vở có mức giá trị như tiền
- Các loại kim loại quý (vàng, bạc,…), kim cương hoặc những thành phầm được chế đổi mới kể từ kim loại quí, đá quí
- Đồ cổ (loại dễ dàng vỡ)
- Sở phận khung người người
- Sạc lithium
- Các hóa học làm cho nghiện
- Bưu gửi chứa được nhiều bưu gửi, gửi mang đến nhiều vị trí nhận không giống nhau
b. Quy lăm le mặt hàng gửi sở hữu ĐK cho tới những nước bám theo quy lăm le của Việt Nam
- Đồ húp sở hữu rượu cồn (rượu, bia…)
- Các thành phầm sở hữu xuất xứ động vật
- Đồ cổ (không dễ dàng vỡ), giành nghệ thuật và thẩm mỹ, đồ gia dụng mỹ nghệ
- Dược phẩm, hình mẫu căn bệnh phẩm (máu, nước tiểu)
- Hoa, thực vật và những thành phầm kể từ thực vật (các loại phân tử, dung dịch lá…)
- Kim cương tự tạo, đồ gia dụng may đem, mỹ phẩm
- Chất bột, lỏng, năng lượng điện tử, sản phẩm & hàng hóa dễ dàng hỏng hỏng
c. Các món đồ phải xin phép giấy tờ quy tắc xuất khẩu bám theo quy lăm le của Việt Nam

STT

Mặt hàng

Giấy phép

Tài liệu tham lam khảo

1

Thuốc thuốc tây (số lượng không nhiều, gửi cho những người nhận là cá nhân)

Xem thêm: kim loại dẫn nhiệt tốt nhất

Đơn thuốc; công văn cam kết

Thông tư 39_2013_TT-BYT về xuất nhập vào dung dịch bên dưới kiểu dáng phi mậu dịch

2

Các loại phân tử giống

Giấy quy tắc kiểm dịch thực vật của Chi cục kiểm dịch thực vật – Cục bảo vệ thực vật

Danh mục thực vật cần kiểm dịch theo 

Thông tư 40_2012_TT-BNNPTNT

3

Mẫu khoáng sản

Giấy quy tắc khai quật, xuất khẩu, công văn nài xuất mặt hàng gửi Hải quan

Thông tư 41-2012-TT-BCT  về xuất khẩu khoáng sản

4

Gỗ và những thành phầm kể từ gỗ

Giấy phép, hun trùng

Thông tư 88-2011-TT-BNNPTNT

5

Động thực vật

Kiểm tra của Cục kiểm dịch thực vật, Cục thú hắn, Giấy quy tắc của Cites nếu cần

Thông tư 40-2013-TT-BNNPTNT

6

Mỹ phẩm

Giấy phép

Thông tư 06-2011-TT-BYT

7

Chất lỏng, cát, bột kêu ca,…

MSDS

Công văn gửi mặt hàng không

Quy lăm le về đáng tin cậy cất cánh của Hàng không

8

Sách báo, ổ đĩa cứng

Kiểm tra của Sở tin tức truyền thông, Sở Văn hóa thể thao du lịch

Nghị lăm le 32-2012-ND-CP

Xem thêm: the amount spent on defense is in sharp contrast to that spent on housing and health