dichvucong.hanoi.gov.vn xác nhận tình trạng hôn nhân

- Nếu lựa lựa chọn mẫu mã nộp làm hồ sơ thẳng, người dân có đòi hỏi cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình nộp làm hồ sơ đòi hỏi cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình bên trên Sở phận một cửa ngõ của Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã sở hữu thẩm quyền; nộp lệ phí nếu như nằm trong tình huống nên nộp lệ phí cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình.

- Nếu lựa lựa chọn mẫu mã nộp làm hồ sơ trực tuyến, người dân có đòi hỏi cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình truy vấn Cổng cty công vương quốc hoặc Cổng cty công cung cấp tỉnh, ĐK thông tin tài khoản (nếu chưa tồn tại tài khoản), xác thực người tiêu dùng theo phía dẫn, singin nhập khối hệ thống, xác lập trúng Ủy ban quần chúng cung cấp xã sở hữu thẩm quyền.

Bạn đang xem: dichvucong.hanoi.gov.vn xác nhận tình trạng hôn nhân

Người sở hữu đòi hỏi cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình trực tuyến cung ứng vấn đề theo đuổi biểu khuôn hộ tịch năng lượng điện tử tương tác cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình (cung cung cấp bên trên Cổng cty công), thi công kèm cặp phiên bản chụp hoặc phiên bản sao năng lượng điện tử những sách vở, tư liệu theo đuổi quy định; nộp phí, lệ phí trải qua công dụng thanh toán giao dịch trực tuyến hoặc bằng phương pháp thức không giống theo đuổi quy toan pháp lý, xong xuôi việc nộp làm hồ sơ.

- Cán cỗ tiêu thụ làm hồ sơ bên trên Sở phận một cửa ngõ sở hữu trách cứ nhiệm đánh giá tính đúng đắn, không thiếu thốn, thống nhất, hợp thức của làm hồ sơ.

(i) Trường phù hợp làm hồ sơ không thiếu thốn, hợp thức thì tiêu thụ hồ nước sơ; nếu như tiêu thụ làm hồ sơ sau 15 giờ thì sở hữu Phiếu hứa, trả sản phẩm cho những người sở hữu đòi hỏi trong thời gian ngày thao tác làm việc tiếp theo sau (nếu người dân có đòi hỏi lựa lựa chọn mẫu mã nộp làm hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi ngay lập tức Phiếu hứa, trả sản phẩm qua loa thư năng lượng điện tử hoặc nhắn tin nhắn hứa trả sản phẩm qua loa điện thoại cảm ứng địa hình cho những người sở hữu đòi hỏi (nếu người dân có đòi hỏi lựa lựa chọn mẫu mã nộp làm hồ sơ trực tuyến); trả làm hồ sơ nhằm công chức thực hiện công tác làm việc hộ tịch xử lý.

- Sau khi tiêu thụ làm hồ sơ theo như hình thức nộp thẳng, cán cỗ tiêu thụ làm hồ sơ bên trên Sở phận một cửa ngõ triển khai số hóa (sao chụp, trả trở nên tư liệu năng lượng điện tử bên trên khối hệ thống vấn đề, hạ tầng dữ liệu) và ký số nhập tư liệu, làm hồ sơ xử lý giấy tờ thủ tục hành chủ yếu và được số hóa theo đuổi quy toan.

(ii) Trường phù hợp làm hồ sơ gần đầy đầy đủ, hợp thức thì sở hữu thông tin cho những người đòi hỏi bổ sung cập nhật, đầy đủ làm hồ sơ, nêu rõ rệt loại sách vở, nội dung cần thiết bổ sung cập nhật nhằm người dân có đòi hỏi bổ sung cập nhật, đầy đủ. Sau khi làm hồ sơ được bổ sung cập nhật, triển khai lại bước (i);

(iii) Nếu người dân có đòi hỏi cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình ko bổ sung cập nhật, đầy đủ được làm hồ sơ thì report Trưởng thành phần tiêu thụ làm hồ sơ sở hữu văn phiên bản kể từ chối xử lý đòi hỏi cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình.

- Công chức tư pháp - hộ tịch thẩm tra làm hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp thức của những vấn đề nhập làm hồ sơ, sách vở, tư liệu thi công kèm).

+ Trường phù hợp làm hồ sơ cần thiết bổ sung cập nhật, đầy đủ hoặc ko đầy đủ ĐK xử lý, nên kể từ chối thì gửi thông tin về hiện tượng làm hồ sơ cho tới Sở phận một cửa ngõ nhằm thông tin cho những người nộp làm hồ sơ – triển khai lại bước (ii) hoặc (iii);

+ Trường phù hợp rất cần phải đánh giá, xác minh thực hiện rõ rệt hoặc vì thế vẹn toàn nhân không giống nhưng mà ko thể trả sản phẩm trúng thời hạn vẫn hứa thì công chức thực hiện công tác làm việc hộ tịch lập Phiếu xin xỏ lỗi và hứa lại ngày trả sản phẩm, nhập cơ nêu rõ rệt nguyên do đủng đỉnh trả sản phẩm và thời hạn hứa trả sản phẩm, trả Sở phận một cửa ngõ nhằm trả cho những người sở hữu đòi hỏi (nếu người dân có đòi hỏi lựa lựa chọn mẫu mã nộp làm hồ sơ trực tiếp), hoặc gửi Phiếu xin xỏ lỗi và hứa lại ngày trả sản phẩm qua loa thư năng lượng điện tử hoặc nhắn tin nhắn qua loa điện thoại cảm ứng địa hình cho những người sở hữu đòi hỏi (nếu người dân có đòi hỏi lựa lựa chọn mẫu mã nộp làm hồ sơ trực tuyến).

* Trường phù hợp tình nhân cầu xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình từng ĐK thông thường trú trên rất nhiều điểm không giống nhau thì người cơ sở hữu trách cứ nhiệm minh chứng về hiện tượng hôn nhân gia đình của tớ. Trường phù hợp tình nhân cầu ko minh chứng được thì công chức tư pháp - hộ tịch report Chủ tịch Ủy ban quần chúng cung cấp xã sở hữu văn phiên bản kiến nghị Ủy ban quần chúng cung cấp xã điểm người này đã từng ĐK thông thường trú tổ chức đánh giá, xác minh về hiện tượng hôn nhân gia đình của những người cơ.

Sau khi cảm nhận được văn phiên bản kiến nghị, Ủy ban quần chúng cung cấp xã được đòi hỏi, tổ chức đánh giá, xác minh và vấn đáp vì thế văn phiên bản về hiện tượng hôn nhân gia đình nhập thời hạn thông thường trú bên trên khu vực của người dân có đòi hỏi.

Xem thêm: cấu trúc hiện tại đơn

Nếu sản phẩm đánh giá, xác minh đã cho chúng ta biết tình nhân cầu sở hữu đầy đủ ĐK, việc cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình là thích hợp quy toan pháp lý hoặc sau thời hạn trăng tròn ngày Tính từ lúc ngày gửi văn phiên bản đòi hỏi xác minh nhưng mà không sở hữu và nhận được văn phiên bản vấn đáp thì được chấp nhận tình nhân cầu cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình sở hữu văn phiên bản cam kết về hiện tượng hôn nhân gia đình của tớ.

* Trường phù hợp tình nhân cầu cung cấp lại Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình nhằm kết duyên nhưng mà ko nộp lại được Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình và được cung cấp trước đó, thì tình nhân cầu nên trình diễn rõ rệt nguyên do ko nộp lại được Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình. Trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày tiêu thụ làm hồ sơ, cơ sở ĐK hộ tịch sở hữu văn phiên bản trao thay đổi với điểm ý định ĐK kết duyên trước đó nhằm xác minh. Trường phù hợp ko xác minh được hoặc không sở hữu và nhận được sản phẩm xác minh thì cơ sở ĐK hộ tịch được chấp nhận tình nhân cầu lập văn phiên bản cam kết về hiện tượng hôn nhân gia đình.

- Trường phù hợp tiêu thụ làm hồ sơ cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình theo như hình thức thẳng, thì công chức tư pháp - hộ tịch triển khai việc update vấn đề xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình và lưu đầu tiên bên trên Phần mượt ĐK, quản lý và vận hành hộ tịch năng lượng điện tử người sử dụng cộng đồng.

Trường phù hợp tiêu thụ làm hồ sơ xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình theo như hình thức trực tuyến, công chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biểu khuôn Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình năng lượng điện tử với vấn đề không thiếu thốn cho những người đòi hỏi qua loa thư năng lượng điện tử hoặc khí giới số.

Người đòi hỏi sở hữu trách cứ nhiệm đánh giá tính đúng đắn, không thiếu thốn của những vấn đề bên trên biểu khuôn Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình năng lượng điện tử và xác nhận (tối nhiều một ngày).

Nếu người dân có đòi hỏi xác nhận vấn đề vẫn thống nhất, không thiếu thốn hoặc không tồn tại phản hồi sau thời hạn đòi hỏi thì công chức tư pháp - hộ tịch update vấn đề xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình và lưu đầu tiên bên trên Phần mượt ĐK, quản lý và vận hành hộ tịch năng lượng điện tử người sử dụng cộng đồng.

- Công chức tư pháp - hộ tịch in Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình, trình Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân ký, trả cho tới Sở phận một cửa ngõ nhằm trả sản phẩm cho những người sở hữu đòi hỏi.

- Người sở hữu đòi hỏi cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình đánh giá vấn đề bên trên Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình, nhận Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình.

Bao gồm

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Tờ khai cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình (nếu người dân có đòi hỏi lựa lựa chọn nộp làm hồ sơ theo như hình thức trực tiếp); 19. TK cung cấp Giấy XNTTHN.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Mẫu năng lượng điện tử tương tác cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình (do tình nhân cầu cung ứng vấn đề theo phía dẫn bên trên Cổng cty công nếu như người dân có đòi hỏi lựa lựa chọn nộp làm hồ sơ theo như hình thức trực tuyến) 19 cung cấp giấy tờ xác nhạn hiện tượng hôn nhân gia đình.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Người sở hữu đòi hỏi cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình triển khai việc nộp/xuất trình (theo mẫu mã trực tiếp) hoặc vận chuyển lên (theo mẫu mã trực tuyến) những sách vở sau: Bản chính: 0 - Bản sao: 0

* Giấy tờ nên nộp:

Xem thêm: truyện của phạm kiều trang

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Trường phù hợp tình nhân cầu cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình vẫn sở hữu bà xã hoặc ông chồng vẫn ly thơm hoặc người vợ/chồng vẫn bị tiêu diệt thì nên xuất trình (bản chính) hoặc nộp phiên bản sao sách vở hợp thức nhằm triệu chứng minh; Bản chính: 0 - Bản sao: 1
- Công dân nước Việt Nam vẫn ly thơm, diệt việc kết duyên ở quốc tế thì nên nộp phiên bản sao Trích lục chú giải ly thơm. Bản chính: 0 - Bản sao: 1
- Trường phù hợp cá thể đòi hỏi cung cấp lại Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình nhằm dùng nhập mục tiêu không giống hoặc vì thế Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình đã mất thời hạn dùng theo đuổi quy toan thì nên nộp lại Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình và được cung cấp trước cơ. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Văn phiên bản ủy quyền theo đuổi quy toan của pháp lý nhập tình huống ủy quyền triển khai việc cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình. Trường phù hợp người được ủy quyền là ông, bà, phụ thân, u, con cái, bà xã, ông chồng, anh, chị, em ruột của những người ủy quyền thì văn phiên bản ủy quyền ko nên xác nhận. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

* Giấy tờ nên xuất trình:

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh quần chúng hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc những sách vở không giống sở hữu dán hình ảnh và vấn đề cá thể vì thế cơ sở sở hữu thẩm quyền cung cấp, còn độ quý hiếm dùng nhằm minh chứng về nhân thân thiện của người dân có đòi hỏi cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình. Trường phù hợp những vấn đề cá thể trong những sách vở này vẫn sở hữu nhập CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được khối hệ thống điền tự động hóa thì ko nên vận chuyển lên (theo mẫu mã trực tuyến). Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Giấy tờ có mức giá trị minh chứng vấn đề về trú ngụ nhập tình huống cơ sở ĐK hộ tịch ko thể khai quật được vấn đề về điểm trú ngụ của công dân theo đuổi những công thức quy toan bên trên khoản 2 Điều 14 Nghị toan số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của nhà nước. Trường phù hợp những vấn đề về sách vở minh chứng điểm trú ngụ và được khai quật kể từ Thương hiệu tài liệu vương quốc về người ở vì thế những công thức này thì người dân có đòi hỏi ko nên xuất trình (theo mẫu mã trực tiếp) hoặc vận chuyển lên (theo mẫu mã trực tuyến). Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Trường phù hợp gửi làm hồ sơ qua loa khối hệ thống bưu chủ yếu thì nên gửi tất nhiên phiên bản sao sở hữu xác nhận những sách vở nên xuất trình nêu bên trên. Bản chính: 0 - Bản sao: 0

* Lưu ý:

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Trường phù hợp đòi hỏi cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình nhằm dùng nhập mục tiêu kết duyên thì công chức tư pháp - hộ tịch trình Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân ký cung cấp 01 phiên bản Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình nhằm dùng nhập mục tiêu kết duyên cho những người đòi hỏi. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
- Trường phù hợp đòi hỏi cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình nhằm dùng nhập mục tiêu không giống, ko nên nhằm ĐK kết duyên thì nhập Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình nên ghi rõ rệt mục tiêu dùng, con số Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình được cung cấp theo đuổi đòi hỏi. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
- Trường phù hợp đòi hỏi cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình nhằm kết duyên với những người nằm trong nam nữ hoặc kết duyên với những người quốc tế bên trên Cơ quan liêu thay mặt quốc tế bên trên nước Việt Nam thì cơ sở ĐK hộ tịch kể từ chối xử lý. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
- Đối với sách vở nộp, xuất trình nếu như tình nhân cầu nộp làm hồ sơ theo như hình thức trực tiếp: Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Đối với sách vở xuất trình khi ĐK hộ tịch, người tiêu thụ sở hữu trách cứ nhiệm đánh giá, so sánh với vấn đề nhập tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại vấn đề nhằm lưu nhập làm hồ sơ và trả lại cho những người xuất trình, ko được đòi hỏi nộp phiên bản sao hoặc phiên bản chụp sách vở cơ. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Người đòi hỏi ĐK hộ tịch rất có thể nộp phiên bản sao xác nhận kể từ phiên bản chủ yếu hoặc phiên bản sao được cung cấp kể từ tuột gốc hoặc phiên bản chụp tất nhiên phiên bản chủ yếu sách vở nhằm so sánh. Trường phù hợp tình nhân cầu nộp phiên bản chụp tất nhiên phiên bản chủ yếu sách vở thì người tiêu thụ sở hữu trách cứ nhiệm đánh giá, so sánh phiên bản chụp với phiên bản chủ yếu và ký xác nhận, ko được đòi hỏi người cút ĐK nộp phiên bản sao sách vở cơ. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Người tiêu thụ sở hữu trách cứ nhiệm tiêu thụ trúng, đầy đủ làm hồ sơ ĐK hộ tịch theo đuổi quy toan của pháp lý hộ tịch, ko được đòi hỏi người ĐK hộ tịch nộp thêm thắt sách vở nhưng mà pháp lý hộ tịch ko quy toan nên nộp. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
- Đối với sách vở gửi tất nhiên nếu như tình nhân cầu nộp làm hồ sơ theo như hình thức trực tuyến: Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Bản chụp những sách vở gửi tất nhiên làm hồ sơ cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình trực tuyến nên đảm bảo an toàn rõ ràng, không thiếu thốn, vẹn tuyền về nội dung, là phiên bản chụp sử dụng máy hình ảnh, điện thoại cảm ứng hoặc được chụp, được quét tước vì thế khí giới năng lượng điện tử, kể từ sách vở được cung cấp hợp thức, còn độ quý hiếm sử dụng; nếu trong trường hợp là sách vở vì thế cơ sở sở hữu thẩm quyền quốc tế cung cấp thì nên được hợp lí hóa lãnh sự, dịch quý phái giờ Việt theo đuổi quy toan, trừ tình huống được miễn hợp lí hóa lãnh sự. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Trường phù hợp sách vở, tư liệu nên gửi kèm cặp nhập làm hồ sơ cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình trực tuyến vẫn sở hữu phiên bản sao năng lượng điện tử hoặc vẫn sở hữu phiên bản năng lượng điện tử sách vở hộ tịch thì tình nhân cầu được dùng phiên bản năng lượng điện tử này. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Khi cho tới cơ sở ĐK hộ tịch nhận sản phẩm, người dân có đòi hỏi cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình xuất trình sách vở tuỳ thân thiện, nộp những sách vở là bộ phận làm hồ sơ cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình theo đuổi quy toan pháp lý hộ tịch. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
Trường phù hợp tình nhân cầu cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình ko cung ứng được sách vở nêu bên trên theo đuổi quy toan hoặc sách vở nộp, xuất trình bị tẩy xóa, thay thế sửa chữa, thực hiện fake thì cơ sở ĐK hộ tịch sở hữu thẩm quyền diệt quăng quật sản phẩm xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
- Trường phù hợp được chấp nhận tình nhân cầu ĐK hộ tịch lập văn phiên bản cam kết về nội dung đòi hỏi ĐK hộ tịch thì cơ sở ĐK hộ tịch nên lý giải rõ rệt cho những người lập văn phiên bản cam kết về trách cứ nhiệm, hệ trái ngược pháp luật của việc cam kết ko trúng thực sự. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
Cơ quan liêu ĐK hộ tịch kể từ chối xử lý hoặc kiến nghị cơ sở sở hữu thẩm quyền diệt quăng quật sản phẩm ĐK hộ tịch, nếu như sở hữu hạ tầng xác lập nội dung cam kết ko trúng thực sự. Bản chính: 0 - Bản sao: 0

Trường phù hợp đòi hỏi xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình nhằm mục đích mục tiêu kết duyên thì tình nhân cầu nên đáp ứng nhu cầu đầy đủ ĐK kết hôn:
- Nam kể từ đầy đủ trăng tròn tuổi hạc trở lên trên, phái nữ kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên;
- Việc kết duyên vì thế nam giới và phái nữ tự động nguyện quyết định;
- Không bị mất mặt năng lượng hành động dân sự;
- Việc kết duyên ko nằm trong một trong những tình huống cấm kết duyên, gồm:
+ Kết thơm fake tạo nên, ly thơm fake tạo;
+ Tảo thơm, ép buộc kết duyên, lừa gian trá kết duyên, cản ngăn kết hôn;
+ Người đang xuất hiện bà xã, sở hữu ông chồng nhưng mà kết duyên với những người không giống hoặc chưa tồn tại bà xã, chưa tồn tại ông chồng nhưng mà kết duyên với những người đang xuất hiện ông chồng, sở hữu vợ;
+ Kết thơm trong số những người nằm trong loại tiết về trực hệ; trong số những người dân có chúng ta nhập phạm vi tía đời; thân thiện phụ thân, u nuôi với con cái nuôi; thân thiện người từng là phụ thân, u nuôi với con cái nuôi, phụ thân ông chồng với con cái dâu, u bà xã với con cái rể, phụ thân dượng với con cái riêng rẽ của bà xã, u tiếp với con cái riêng rẽ của ông chồng.
- Nhà nước ko quá nhận hôn nhân gia đình trong số những người nằm trong nam nữ.
Trường phù hợp đòi hỏi cung cấp Giấy xác nhận hiện tượng hôn nhân gia đình nhằm dùng nhập mục tiêu không giống, ko nên nhằm ĐK kết duyên, thì tình nhân cầu ko nên đáp ứng nhu cầu ĐK kết duyên.