điểm chuẩn công nghệ thông tin

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 26.3
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 26.9
3 7480201_N Công nghệ vấn đề (Việt - Nhật) A00; A01; D01; D06; D07 25.9
4 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 26.1
5 7480104_TT Hệ thống vấn đề (Tiên Tiến) A00; A01; D07 25.4
6 7460108 Khoa học tập dữ liệu A00; A01; D01; D07 27.1
7 7480101 Khoa học tập máy tính A00; A01; D01; D07 26.9
8 7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01 25.6
9 7480106-TKVM Kỹ thuật PC (Chuyên ngành kiến thiết vi mạch) A00; A01 25.4
10 7480106-IOT Kỹ thuật PC (Hướng Hệ thống Nhúng và Iot) A00; A01 25.6
11 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 26.9
12 7480102 Mạng PC và truyền thông dữ liệu A00; A01; D01; D07 25.4
13 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; D01; D07 25.8
14 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D07 27.8

Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

Bạn đang xem: điểm chuẩn công nghệ thông tin

>> Xem tăng Điểm chuẩn chỉnh bám theo công thức Điểm đua trung học phổ thông năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7480202 An toàn thông tin 890
2 7480201 Công nghệ thông tin 920
3 7480201_N Công nghệ vấn đề (Việt - Nhật) 845
4 7480104 Hệ thống thông tin 855
5 7480104_TT Hệ thống vấn đề (Tiên Tiến) 825
6 7460108 Khoa học tập dữ liệu 915
7 7480101 Khoa học tập máy tính 915
8 7480106 Kỹ thuật máy tính 870
9 7480106-TKVM Kỹ thuật PC (Chuyên ngành kiến thiết vi mạch) 810
10 7480106-IOT Kỹ thuật PC (Hướng Hệ thống Nhúng và Iot) 870
11 7480103 Kỹ thuật phần mềm 925
12 7480102 Mạng PC và truyền thông dữ liệu 845
13 7340122 Thương mại năng lượng điện tử 860
14 7480107 Trí tuệ nhân tạo 970

Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

>> Xem tăng Điểm chuẩn chỉnh bám theo công thức Điểm đua ĐGNL QG TP HCM năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh (Dự kiến) Ghi chú

Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

Xem thêm: giải phương trình bậc 2 online

>> Xem tăng Điểm chuẩn chỉnh bám theo công thức Điểm đua ĐGNL QG HN năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh (Dự kiến) Ghi chú

Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

>> Xem tăng Điểm chuẩn chỉnh bám theo công thức Chứng chỉ quốc tế năm 2021

Xem thêm: cách tính tỉ lệ phần trăm

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh (Dự kiến) Ghi chú

Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

>> Xem tăng Điểm chuẩn chỉnh bám theo công thức Ưu tiên xét tuyển chọn, xét tuyển chọn trực tiếp năm 2021

>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng, không hề thiếu những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.