điểm chuẩn đại học công nghiệp 2022

Trường ĐH Công nghiệp TP.TP HCM vẫn công thân phụ điểm đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn bậc ĐH hệ chủ yếu quy năm 2022 của công thức xét tuyển chọn dùng thành quả học hành trung học phổ thông.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 2022 bám theo công thức xét học tập bạ THPT

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học công nghiệp 2022

Xem thêm: bảng phiên âm tiếng anh

STT Mã ngành Tên ngành/chuyên ngành Tổ phù hợp xét tuyển Điểm đầy đủ ĐK trúng tuyển
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ
1 7340101 Quản trị kinh doanh A01, C01, D01, D96 28
2 7340115 Marketing A01, C01, D01, D96 28.5
3 7810103 Nhóm ngành Quản trị công ty du ngoạn và lữ hành A01, C01, D01, D96 26.25
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A01, C01, D01, D96 28.5
5 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A01, C01, D01, D90 27.25
6 7340201 Tài chủ yếu ngân hàng A00, A01, D01, D90 27.75
7 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D90 27.75
8 7340302 Kiểm toán A00, A01, D01, D90 27.25
9 7380107 Luật kinh tế A00, C00, D01, D96 28
10 7380108 Luật quốc tế A00, C00, D01, D96 27
11 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00, A01, C01, D90 26.5
12 7510202 Công nghệ sản xuất máy A00, A01, C01, D90 26
13 7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử A00, A01, C01, D90 27
14 7510205 Công nghệ nghệ thuật dù tô A00, A01, C01, D90 27.5
15 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00, A01, C01, D90 24.25
16 7510303 Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00, A01, C01, D90 27
17 7510301 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử A00, A01, C01, D90 26.5
18 7510302 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00, A01, C01, D90 25.75
19 7480108 Công nghệ nghệ thuật máy tính A00, A01, C01, D90 27
20 7510304 IOT và Trí tuệ tự tạo ứng dụng A00, A01, C01, D90 26.5
21 7480201 Nhóm ngành Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D90 28
22 7720201 Dược học A00, B00, D07, C08 27.5
23 7510401 Nhóm ngành Công nghệ nghệ thuật hóa học A00, B00, D07, C02 24
24 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D90 27.5
25 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D90 27
26 7540106 Đảm bảo quality và an toàn và tin cậy thực phẩm A00, B00, D07, D90 24
27 7720497 Dinh chăm sóc và khoa học tập thực phẩm A00, B00, D07, D90 24
28 7210404 Thiết nối tiếp thời trang A00, C01, D01, D90 25.5
29 7540204 Công nghệ đan, may A00, C01, D01, D90 24
30 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D90 26
31 7580205 Kỹ thuật kiến thiết dự án công trình uỷ thác thông A00, A01, C01, D90 24
32 7850101 Nhóm ngành Quản lý khoáng sản và môi trường B00, C02, D90, D96 23
33 7850103 Nhóm ngành Quản lý khu đất đai và Kinh tế tài nguyên A01, C01, D01, D96 23
34 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D96 26.25
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
1 7340101C Quản trị kinh doanh A01, C01, D01, D96 25.5
2 7340115C Marketing A01, C01, D01, D96 26
3 7340120C Kinh doanh quốc tế A01, C01, D01, D96 26
4 7340201C Tài chủ yếu ngân hàng A00, A01, D01, D90 25.5
5 7340301C Kế toán A00, A01, D01, D90 25
6 7340302C Kiểm toán A00, A01, D01, D90 24
7 7380107C Luật kinh tế A00, C00, D01, D96 26.25
8 7380108C Luật quốc tế A00, C00, D01, D96 25
9 7510201C Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00, A01, C01, D90 25
10 7510202C Công nghệ sản xuất máy A00, A01, C01, D90 24
11 7510203C Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử A00, A01, C01, D90 24.75
12 7510205C Công nghệ nghệ thuật dù tô A00, A01, C01, D90 26
13 7510206C Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00, A01, C01, D90 22
14 7510303C Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00, A01, C01, D90 24.75
15 7510301C Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử A00, A01, C01, D90 24
16 7510302C Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00, A01, C01, D90 24
17 7480108C Công nghệ nghệ thuật máy tính A00, A01, C01, D90 25
18 7480201C Nhóm ngành Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D90 26.5
19 7510401C Công nghệ nghệ thuật hóa học A00, B00, D07, C02 22
20 7540101C Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D90 23.5
21 7420201C Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D90 22
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2+2 VỚI ASU
1 7220201K Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D96 21
2 7850101K Quản lý khoáng sản và môi trường B00, C02, D90, D96 21
3 7480101K Khoa học tập máy tính A00, A01, D01, D90 21
4 7340201K Tài chủ yếu ngân hàng A00, A01, D01, D90 21
5 7340101K Quản trị kinh doanh A01, C01, D01, D96 21
6 7340115K Marketing A01, C01, D01, D96 21
7 7340120K Kinh doanh quốc tế A01, C01, D01, D96 21
8 7340301K Kế toán A00, A01, D01, D90 21
CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO
1 7340301Q Kế toán A00, A01, D01, D90 24
2 7340302Q Kiểm toán A00, A01, D01, D90 24

Theo TTHN