điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền 2022

  • Giáo dục
  • Tuyển sinh
  • Đại học

Thứ sáu, 16/9/2022, 18:40 (GMT+7)

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) lấy điểm chuẩn chỉnh 22,8 - 29,25 bám theo thang 30, kể từ 33,33 cho tới 37,6 bám theo thang 40.

Bạn đang xem: điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền 2022

Theo thang điểm 30, ngành Truyền thông nhiều phương tiện đi lại lấy điểm tối đa 29,25 xét tổng hợp C15. Ngành Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành sơn hà lấy điểm chuẩn chỉnh thấp nhất 22,8 xét tổng hợp A16.

Theo thang 40, ngành Quan hệ công bọn chúng có tính chuyên nghiệp sở hữu điểm tối đa với 37,6 điểm, xét bám theo tổng hợp khối D78, R26. Xếp loại nhì là chuyên nghiệp ngành Lịch sử với 37,5 điểm, xét bám theo tổng hợp C19. Mức điểm chuẩn chỉnh cao loại tía là chuyên nghiệp ngành Báo truyền hình với 37,19 điểm xét tổng hợp D78, R26.

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 tối đa - 1

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 tối đa - 2

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 tối đa - 3

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 tối đa - 4

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 tối đa - 5

Xem thêm: trang trí hình vuông con vật

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 tối đa - 6

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 tối đa - 7

Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: AJC

Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: AJC

Điểm xét tuyển chọn thang 30 được xem bám theo công thức: tổng điểm tía môn đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông bám theo tổng hợp tiếp tục ĐK + điểm ưu tiên hoặc khuyến nghị (nếu có). Điểm chuẩn chỉnh thực hiện tròn trặn cho tới nhì chữ số thập phân

Điểm xét tuyển chọn bám theo thang 40 được tính: tổng điểm tía môn đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông sau thời điểm nhân thông số bám theo tổng hợp tiếp tục ĐK + điểm ưu tiên hoặc khuyến nghị x 4/3 .

Năm 2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy điểm chuẩn chỉnh 17,25-28,6 với những ngành thang 30 điểm và 33,4-38,07 bên trên thang 40.

Xem thêm: tác hại ô nhiễm môi trường

Năm ni, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển chọn 2.400 tiêu chuẩn mang đến 39 chuyên nghiệp ngành, bám theo tía công thức chủ yếu bao gồm xét tuyển chọn bám theo sản phẩm đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông, xét học tập bạ trung học phổ thông và xét tuyển chọn phối kết hợp.

Học phí dự con kiến năm 2022 là 440.559 đồng một tín chỉ so với hệ phổ thông và rộng lớn 1,32 triệu đồng một tín chỉ với hệ rất chất lượng.

Duy Phương