điện phân 200ml dung dịch cuso4

Câu hỏi:

28/08/2019 45,978

Bạn đang xem: điện phân 200ml dung dịch cuso4

Điện phân (với năng lượng điện đặc biệt trơ) 200ml dung dch CuSO4 mật độ x mol/l, sau đó 1 thời hạn thu được hỗn hợp Y vẫn còn đó greed color, với lượng hạn chế 8 gam đối với hỗn hợp lúc đầu. Cho 16,8 gam bột Fe nhập Y, sau khoản thời gian những phản ng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 12,4 gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của X là :

Đáp án D

Vì hỗn hợp Y vẫn còn greed color nên Y vẫn còn chứa Cu2+ khồng hề bị năng lượng điện phân.

Khi cho tới Fe nhập hỗn hợp Y có phn ứng:

Theo ấn định luật bảo toàn lượng, tao có:

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điện phân hỗn hợp CuCl2 với năng lượng điện viên trơ, sau một thời hạn chiếm được 0,32 gam Cu catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ trọn vẹn lượng khí X nhập 200ml dung dịch NaOH ( nhiệt độ phỏng thường). Sau phản xạ, mật độ NaOH còn sót lại là 0,05M (giả thiết th tích hỗn hợp ko thay cho đổi). Nồng phỏng lúc đầu của hỗn hợp NaOH là

A. 0,15M

B. 0,2M

C. 0,1M

D. 0,05M

Câu 2:

Điện phân hỗn hợp NaOH với độ mạnh dòng năng lượng điện là 10 A nhập thi gian trá 268 giờ. Sau Lúc năng lượng điện phân còn sót lại 100g hỗn hợp NaOH với mật độ 24%. Nồng phỏng % của dd NaOH trước khí năng lượng điện phân là:

A. 4,2%

B. 2,4%

C. 1,4%

D. 4,8%

Câu 3:

Điện phân 150ml hỗn hợp AgNO3 1M với năng lượng điện đặc biệt trơ nhập t giờ, độ mạnh loại năng lượng điện ko thay đổi 2,68A (hiệu suất quy trình điện phân là 100%), chiếm được hóa học rắn X, hỗn hợp Y và khí Z, Cho 12,6 gam Fe nhập Y, sau khoản thời gian những phản xạ kết thúc đẩy thu được 14,5 gam láo lếu kim loại tổng hợp loạivà khí NO (sn phẩm khử duy nhất). Giá trị của t

A. 0,8.

Xem thêm: ý nghĩa nhan đề làng

B. 0,3.

C. 1,0.

D. 1,2.

Câu 4:

Người tao pha trộn H2 và O2 vày cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp NaOH với năng lượng điện đặc biệt trơ, độ mạnh loại năng lượng điện 0,67A nhập thời hạn 40 giờ. Dung dịch thu được sau năng lượng điện phân với lượng 100 gam và mật độ NaOH là 6%. Nồng phỏng hỗn hợp NaOH trước năng lượng điện phân là (giả thiết lượng nước cất cánh khá ko xứng đáng k).

A. 5,08%

B. 6,00%

C. 5,50%

D. 3,16%

Câu 5:

Khi năng lượng điện phân dung dịch muối hạt, độ quý hiếm pH sát 1 năng lượng điện đặc biệt tăng thêm. Dung dịch muối hạt ê là:

A. KCl

B. CuSO4

C. AgNO3

D. K2SO4

Câu 6:

Sau một thời hạn năng lượng điện phân 200ml hỗn hợp CuSO4 với năng lượng điện đặc biệt graphit, lượng của hỗn hợp hạn chế 8g. Đlàm kết tủa không còn ion Cu2+ nhập dd còn sót lại sau năng lượng điện phân, nên dùng 100ml dung dịch H2S 0,5M. Nồng phỏng mol của hỗn hợp CuSO4 trước lúc năng lượng điện phân là

A. 0,5M

B. 0,75M

C. 1M

D. 1,5M

Xem thêm: cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông

TÀI LIỆU VIP VIETJACK