difficult đi với giới từ gì

Trong giờ Anh, cấu trúc Difficult được dùng Lúc mong muốn trình diễn mô tả một việc gì cơ trở ngại. Tuy nhiên các bạn đã hiểu cách thức sử dụng và những công thức đúng đắn chưa? Hôm ni hãy nằm trong PREP thăm dò hiểu vớ tần tật kiến thức và kỹ năng về cấu tạo Difficult, mặt khác phân biệt với Difficulty và một vài kể từ đồng nghĩa tương quan không giống nhé! 

cấu trúc difficult, difficult cấu trúc
Kiến thức giờ Anh về cấu tạo Difficult

I. Cấu trúc Difficult tức thị gì?

Difficult là một trong những tính từ vô giờ Anh, được dịch đi ra giờ Việt đem chân thành và ý nghĩa cộng đồng là “khó”. Bên cạnh đó, các bạn vẫn biết Difficult cút với giới kể từ gì chưa? Cấu trúc này thông thường cút với “for”, tùy vào cụ thể từng tình huống không giống nhau tuy nhiên cấu tạo Difficult được dùng với những chân thành và ý nghĩa không giống nhau xoay xung quanh nghĩa cơ phiên bản của chính nó như sau:

Bạn đang xem: difficult đi với giới từ gì

 • Difficult đem tức thị “khó”, “khó khăn”. Ví dụ:
  • Jenny finds it difficult to tát stop thinking about John. (Jenny cảm nhận thấy trở ngại Lúc ngừng tâm lý về John.) 
  • It is difficult for Hanna to tát climb this mountain. (Nó cực kỳ khó khăn nhằm Hanna trèo lên cái núi này.) 
 • Difficult đem tức thị “khó tính”, “khó thực hiện vừa vặn lòng”. Ví dụ:
  • Kathy is a very difficult customer. (Kathy là một trong những quý khách cực kỳ khó tính khó nết.) 
cấu trúc difficult, difficult cấu trúc
Kiến thức giờ Anh về cấu tạo Difficult

II. Các cấu tạo Difficult vô giờ Anh

Cấu trúc Difficult vô giờ Anh được dùng xoay xung quanh một vài tình huống điển hình nổi bật. Hãy nằm trong PREP thăm dò hiểu cụ thể sau đây nhé:

Các cấu tạo Difficult vô giờ Anh

Cấu trúc

Difficult vào vai trò là tính từ 

Difficult + to tát V

Difficult + for + sb + to tát V

Cách dùng

Difficult vào vai trò là một trong những tính từ nhằm mục đích xẻ nghĩa mang đến danh kể từ vô câu.

Cấu trúc Difficult + to tát V trình diễn mô tả “khó nhằm thao tác gì”.

Cấu trúc Difficult này trình diễn mô tả “khó mang đến ai thao tác gì”.

Ví dụ

 • Sara is a difficult woman. (Sara là một trong những người con trai khó tính khó nết.) 
 • Physics is a difficult subject. (Vật lý là một trong những môn học tập khó khăn.) 
 • After graduating from school is a difficult time for Kathy. (Sau Lúc đi ra ngôi trường là thời hạn trở ngại của Kathy.)
 • It’s very difficult to tát achieve this month’s goal. (Rất trở ngại nhằm hoàn thành xong tiềm năng của mon này.) 
 • Hanna is difficult to tát run rẩy the full distance of 40km. (Hanna cực kỳ trở ngại nhằm chạy không còn quãng đàng lâu năm 40km.) 
 • It was difficult to tát move the bench out of the room. (Rất trở ngại nhằm dịch rời cái ghế lâu năm ra bên ngoài chống.)
 • It is difficult for her to tát break up with him. ( Nó cực kỳ khó khăn mang đến cô ấy nhằm trình bày điều chia ly với anh ấy.) 
 • The quấn made it difficult for him to tát agree to tát a pay cut. ( Sếp tạo ra khó khăn mang đến anh ấy buộc anh ấy nên đồng ý hạn hẹp lương lậu.) 
 • It is difficult for him to tát wake up early after a late night of work. ( Rất khó khăn mang đến anh tớ nhằm dậy sớm sau đó 1 tối thao tác khuya.)
cấu trúc difficult, difficult cấu trúc
cấu trúc difficult, difficult cấu trúc

III. Phân biệt cấu tạo Difficult và Difficulty

Trong quy trình sử dụng cấu tạo Difficult, nhiều người thông thường xuyên bị lầm lẫn bọn chúng với cấu tạo Difficulty. Tuy nhiên nhì cấu tạo này trọn vẹn không giống nhau và được phân biệt như sau: 

Phân biệt cấu tạo Difficult và Difficulty

Giống nhau

Cả nhì cấu tạo Difficult và Difficulty đều tức là khó khăn, trở ngại vô giờ Anh.

Khác nhau

Difficult là tính kể từ vô câu.

Difficulty là danh kể từ, cút sau nó là giới từ hoặc danh động từ.

Ví dụ

 • It will be very difficult to tát find Hanna’s xế hộp key. (Sẽ cực kỳ trở ngại nhằm thăm dò chiếc chìa khóa xe cộ của Hanna.) 
 • Many things make it difficult for Jenny to tát get married. (Nhiều điều khiến cho Jenny khó khăn kết duyên.) 
 • The difficulty of this task made Harry a little nervous. (Độ khó khăn của trọng trách này khiến cho Harry đem chút phiền lòng.) 
 • Martin is finding the way to tát his new company. (Martin gặp gỡ trở ngại Lúc thăm dò đàng cho tới doanh nghiệp mới nhất của anh ý ấy.) 
cấu trúc difficult, difficult cấu trúc
Kiến thức giờ Anh về cấu tạo Difficult

IV. So sánh một vài kể từ đồng nghĩa tương quan với cấu tạo Difficult

Trong giờ Anh, ngoài cấu tạo Difficult thể hiện nay sự trở ngại, còn một vài kể từ đồng nghĩa tương quan không giống với những lớp nghĩa không giống nhau. Chúng bản thân hãy nằm trong đối chiếu nhằm biết phương pháp áp dụng thích hợp nhé:

1. So sánh Difficult với Hard

 

Difficult

Hard

Loại từ

“Difficult” là tính kể từ.

“Hard” vừa vặn là tính kể từ vừa vặn là trạng từ.

Ý nghĩa

Chỉ đem tức thị “khó”, “khó khăn”.

Diễn mô tả cần được băng qua những trở lo ngại hoặc giải quyết và xử lý những yếu tố vô quy trình triển khai việc gì cơ, và việc này yên cầu một vài khả năng chắc chắn.

Còn có không ít nghĩa không giống như: cứng, rắn; mạnh mẽ và tự tin, nặng trĩu, nhiều…

Khi Hard đem nghĩa “khó” thì tế bào mô tả bất kể điều gì ko đơn giản và dễ dàng, hoàn toàn có thể dùng nhằm tế bào mô tả một hoạt động và sinh hoạt yên cầu nhiều nỗ lực về thể hóa học hoặc lòng tin. Do cơ, “Hard” đem nghĩa trừu tượng rộng lớn.

Ví dụ

 • Chemistry lessons are not too difficult. (Những bài xích chất hóa học không thực sự khó khăn.)
 • This tuy vậy is very difficult to tát understand. (Bài hát này cực kỳ khó khăn hiểu.)
 • Hanna had a hard life. (Hanna vẫn mang 1 cuộc sống thường ngày trở ngại.)
 • Martin likes to tát pretend he’s hard. (Martin mến vờ vịt là bản thân mạnh mẽ và tự tin.)
 • This stick is as hard as steel. (Cây côn này rắn như thép.)

2. So sánh Difficult với Tough

 

Difficult

Tough

Ý nghĩa

Chỉ đem tức thị “khó, khó khăn khăn”.

Còn đem những nghĩa khác ví như mạnh mẽ và tự tin, mềm mềm, kiên cường; khó khăn (thời tiết), thô bạo, cứng cỏi…

Xem thêm: would rather to v hay ving

Ví dụ

 • This beef is difficult for Anna to tát chew. (Miếng thịt trườn này khó khăn nhai mang đến Anna.)
 • It is difficult to tát please everybody in her class. (Khó nhằm thực hiện lý tưởng toàn bộ quý khách vô lớp cô ấy.)
 • Kathy had a pretty tough childhood. (Kathy vẫn mang 1 tuổi hạc thơ khá trở ngại.)
 • Only tough species will survive in the desert. (Chỉ những loại bền chắc tiếp tục tồn bên trên vô tụt xuống mạc.)
 • That’s tough for you! (Thật rủi ro mang đến bạn!)

3. So sánh Difficult với Arduous

 

Difficult

Arduous

Ý nghĩa

Difficult đem tức thị “khó, khó khăn khăn”. Có sự hiện hữu của những trở lo ngại cần vượt lên qua loa hoặc những vấn đề cần giải quyết và xử lý, yên cầu khả năng quan trọng đặc biệt hoặc sự cẩn trọng trong các công việc triển khai hoặc xử lý.

Arduous đem tức thị “gian đau khổ, gay go”. Trong một vài tình huống Arduous tương tự với Difficult, tuy nhiên Arduous yên cầu nhiều sự nỗ lực, nỗ lực, chịu khó và bền chắc. 

Ví dụ

 • This history book is difficult for bủ to tát read. (Cuốn sách lịch sử dân tộc này cực kỳ khó khăn hiểu so với tôi.)
 • This problem is more difficult than thở Peter imagine. (Vấn đề này khó khăn rộng lớn Peter tưởng tượng.)
 • That was an arduous journey through miles of desert. (Đó là một trong những cuộc hành trình dài gian nan băng qua sản phẩm dặm tụt xuống mạc.)
 • Kathy went through an arduous training program. (Kathy vẫn trải qua loa một công tác đào tạo và huấn luyện gian nan.)

V. Idiom với Difficult và một vài idiom miêu tả sự khó khăn khăn

1. Idiom với cấu tạo Difficult

Cấu trúc Difficult mang 1 idiom được dùng khá thịnh hành cơ là: 

Have a (hard/difficult) job doing/to bởi something = gặp gỡ trở ngại Lúc thực hiện điều gì đó

Ví dụ:

  • Kathy’ll have a job convincing them that she is right. (Kathy gặp gỡ trở ngại trong các công việc thuyết phục chúng ta rằng cô tớ đích thị.)
  • Sara had a hard job to tát make herself heard. (Sara gặp gỡ trở ngại trong các công việc lắng tai chủ yếu phiên bản thân ái bản thân.)

2. Một số idiom không giống trình diễn mô tả sự khó khăn khăn

Ngoài đi ra, còn tồn tại một vài trở thành ngữ không giống cũng trình diễn mô tả sự trở ngại mang đến bạn cũng có thể linh động sử dụng:

Thành ngữ

Nghĩa

Ví dụ

A hard nut to tát crack

Một người cực kỳ khó khăn hiểu, một yếu tố cực kỳ khó khăn giải quyết

This homework is a hard nut to tát crack that I can’t solve. (Bài tập luyện về căn nhà này thiệt khó khăn khiến cho tôi ko thể giải được.)

A tough row to tát hoe

Một việc khó khăn hoàn toàn có thể triển khai hoặc giải quyết

Martin have a tough row to tát hoe in today’s schools. (Martin mang 1 việc cực kỳ khó khăn xử ở ngôi trường thời điểm hôm nay.)

Hard to tát swallow

Khó tin cậy hoặc khó khăn gật đầu đồng ý được

Harry found her story rather hard to tát swallow. (Harry nhận ra mẩu chuyện của cô ấy tay có vẻ như khó khăn tin cậy.)

In deep water

Gặp trở ngại, gặp gỡ yếu tố rộng lớn khó khăn giải quyết

Sara knew she would be in deep water if she didn’t mention John in her acceptance speech. (Sara biết là cô ấy tiếp tục gặp gỡ phiền hà còn nếu như không nhắc cho tới John vô bài xích tuyên bố nhận giải.)

In over your head 

Tình huống vượt lên trở ngại so với bạn

Jenny tried to tát pay her gambling debts, but she was in over her head. (Jenny vẫn cố trả số tiền nợ bài bạc của tôi tuy nhiên nó vượt lên quá trở ngại.)

Cấu trúc Difficult khá giản dị, tuy vậy các bạn tránh việc khinh suất tuy nhiên cần thiết rèn luyện thông thường xuyên nhằm ko giắt sai lầm không mong muốn Lúc dùng. Sau đó là những bài xích tập luyện rèn luyện cấu tạo difficult đem đáp án cụ thể, nằm trong thực hành thực tế nhé! 

Bài 1: Chọn cấu tạo Difficult hoặc Difficulty  

 1. Peter’s parents have ____ using smartphones. 
  • A. difficult
  • B. difficulty
 1. It is very ____ for Hanna to tát make a decision. 
  • A. difficult
  • B. difficulty
 1. Harry finds it ____ to tát break up with Jane.
  • A. difficult
  • B. difficulty
 1. Kathy has ____ finding a good job. 
  • A. difficult
  • B. difficulty
 1. It is very ____ to tát forget this memory.
  • A. difficult
  • B. difficulty

Bài 2:  Sử dụng cấu tạo Difficult ghi chép lại câu vì chưng giờ Anh

  1. Hanna vẫn trải qua loa một quá trình trở ngại nhất. 
  2. Rất khó khăn nhằm tìm kiếm ra một việc làm đảm bảo chất lượng mang đến Harry. 
  3. Đi qua loa những trở ngại sẽ hỗ trợ Kathy trưởng thành và cứng cáp rộng lớn. 
  4. Nó cực kỳ khó khăn mang đến Peter Lúc nên cút ngủ 1 mình. 

Đáp án: 

Bài 1: 1 – B, 2-A, 3-A, 4-B, 5-A

Xem thêm: chụp hình giải toán online

Bài 2:

  1. Hanna went through the most difficult period. 
  2. It is very difficult for Harry to tát find a good job. 
  3. Going through difficult things will help Kathy grow. 
  4. It is very difficult for Peter to tát sleep alone. 

VII. Lời Kết

Trên trên đây PREP vẫn tổ hợp toàn cỗ khối hệ thống kiến thức và kỹ năng về Difficult cấu tạo, nắm vững được những công thức Difficult + gì, tất nhiên ví dụ và bài xích tập luyện cụ thể đem đáp án. 

Nếu các bạn còn thắc mắc gì thì hãy nhớ là, những thầy cô bên trên Prep luôn luôn sát cánh đồng hành nằm trong các bạn. Hãy ĐK tức thì cho chính bản thân 1 quãng thời gian học tập trọn vẹn và nằm trong đoạt được giờ anh nhé

 1. Ôn thi đua toeic
 2. Ôn thi đua ielts
 3. Ôn thi đua giờ anh thptqg