dung dịch metylamin trong nước làm

Câu hỏi:

27/03/2020 42,122

Bạn đang xem: dung dịch metylamin trong nước làm

A. phenolphtalein hoá xanh

C. quì tím hóa xanh

Đáp án chủ yếu xác

D. phenolphtalein ko thay đổi màu

Chọn đáp án C

Dung dịch metylamin làm phenolphtalein hóa hồng, quỳ tím hóa xanh

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự phối hợp những phân tử nhỏ (monome) trở thành phân tử rộng lớn (polime) đôi khi giải tỏa những phân tử nhỏ (thí dụ H2O) được gọi là

A. sự trùng ngưng

B. sự tổng hợp

C. sự polime hóa

D. sự trùng hợp

Câu 2:

Tên gọi của peptit với công thức H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH là

A. Gly-Ala

B. Val-Ala

C. Ala-Val

D. Ala-Gly

Câu 3:

Hỗn thích hợp X bao gồm metyl metacrylat, axit axetic, axit benzoic. Đốt cháy trọn vẹn a gam X, sinh rời khỏi 0,38 mol CO2 và 0,29 mol H2O. Mặt không giống, a gam X phản xạ vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được 0,01 mol ancol và m gam muối bột. Giá trị của m là

A. 25,00

B. 12,02

C. 12,16

Xem thêm: chất nào làm mất màu dung dịch brom

D. 11,75

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Tất cả những amino axit đều phải sở hữu số nguyên vẹn tử hiđro nhập phân tử là số lẻ;

(2) Muối phenylamoni clorua ko tan nhập nước;

(3) Tại sức nóng phỏng thông thường, metylamin và đimetylamin là những hóa học khí;

(4) Trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly mạch hở với 4 nguyên vẹn tử oxi;

(5) Tại ĐK thông thường, những amino axit là những hóa học lỏng.

Số tuyên bố trúng là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 5:

Chia 2m gam lếu láo thích hợp X bao gồm nhì sắt kẽm kim loại với hoá trị ko thay đổi trở thành 2 phần cân nhau. Cho phần 1 tan không còn nhập hỗn hợp HCl (dư) nhận được 2,688 lít H2. Nung rét mướt phần 2 nhập oxi (dư) nhận được 4,26 gam lếu láo thích hợp oxit. Giá trị của m là

A. 4,68

B. 1,17

C. 3,51

D. 2,34.

Câu 6:

Phát biểu này sau đây không đúng?

A. Etyl fomat với phản xạ tráng bạc

B. Tại ĐK thông thường, tristearin là hóa học lỏng

C. Triolein với phản xạ với nước brom

D. Thủy phân etyl axetat nhận được ancol etylic.