este x có công thức c4h8o2

Neo Pentan

Bạn đang xem: este x có công thức c4h8o2

Este X sở hữu công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X vô hỗn hợp H2SO4 loãng, đun rét, nhận được thành phầm bao gồm ancol metylic và hóa học cơ học Y. Công thức của Y là

A. C2H5COOH.       B. HCOOH.

C. C2H5OH.       D. CH3COOH.

Neo Pentan lựa chọn vấn đáp

  • Bình luận(0)

Câu vấn đáp chất lượng tốt nhất

Neo Pentan

Thủy phân X (C4H8O2) tạo nên CH3OH nên X là C2H5COOCH3

—> Y là C2H5COOH.

Xem thêm: công thức tìm x lớp 5

Neo Pentan lựa chọn vấn đáp cực tốt

  • Bình luận(0)

Vui lòng singin hoặc ĐK.

×

Login

Xem thêm: để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

Tác giả

Bình luận