excited đi với giới từ gì

Khi ham muốn thể hiện nay sự phấn khích, hào hứng về một điều gì cơ, hẳn kể từ giờ Anh trước tiên tất cả chúng ta suy nghĩ cho tới được xem là “excited". Tuy nhiên, các bạn tiếp tục biết excited đi với giới từ gì? và excited to lớn v hoặc ving? chưa và tiếp tục tóm chắc chắn được toàn cỗ những cấu trúc  excited chưa?

Trước không còn, tất cả chúng ta cần thiết hiểu tổng quan tiền về những cụm giới kể từ nhập giờ Anh thông qua video tóm lược về 200 cụm giới kể từ hoặc gặp gỡ nhất nhé!

Bạn đang xem: excited đi với giới từ gì

ĐẠI CHIẾN || 200 cụm giới kể từ giờ Anh phá vỡ từng kỳ thi

I. Excited là gì? 

Phiên âm: /ɪkˈsaɪtɪd/

Loại từ: Tính từ

Nghĩa: "Excited" nhập giờ Anh Có nghĩa là hào hứng, phấn khích, đặc trưng khi nhắc đến hiện trạng lòng tin hoặc xúc cảm tích cực. Khi ai cơ bảo rằng bọn họ cảm nhận thấy "excited" nghĩa là kẻ cơ đang được cảm biến được sự hào hứng, sự phấn khích hoặc sự hào hứng về điều gì cơ chuẩn bị xẩy ra hoặc tiếp tục xẩy ra.

Ví dụ: 

 • She was excited to lớn hear the news of her promotion at work. (Cô ấy cực kỳ phấn khích khi nghe tới tin yêu vui mừng về sự được thăng chức ở việc làm.)
 • The fans were excited to lớn meet their favorite movie star at the premiere. (Người hâm mộ cực kỳ hào hứng được gặp gỡ ngôi sao 5 cánh mùng hình họa ưa mến của mình bên trên buổi trình chiếu.)

II. Excited lên đường với giới kể từ gì?

Câu vấn đáp là: Excited lên đường với giới kể từ ABOUT, FOR, AT, WITH, BY và TO. Môi cụm giới kể từ với Excited đem nghĩa không giống nhau, vậy hãy nằm trong Langmaster lần hiểu cụ thể nhé!

1. Excited about

Dùng “excited + giới kể từ about + N/V-ing” nhằm biểu diễn mô tả rằng ai cơ đang được phấn khích về điều gì cơ. 

Ví dụ: She's excited about her upcoming birthday buổi tiệc ngọt. (Cô ấy phấn khích về buổi tiệc sinh nhật tới đây của tớ.)

2. Excited for

Dùng “excited + giới kể từ for + N/V-ing” nhằm biểu diễn mô tả rằng ai cơ đang được phấn khích và sẵn sàng cho 1 sự khiếu nại hoặc thời cơ nào là cơ.

Ví dụ: The children are excited for the school trip. (Các em nhỏ xíu đang được phấn khích vì thế chuyến hành trình ngôi trường tới đây.)

3. Excited at

Dùng “excited + giới kể từ at + N/V-ing” nhằm biểu diễn mô tả rằng ai cơ đang được phấn khích bên trên một vị trí hoặc sự khiếu nại ví dụ.

Ví dụ: The fans were excited at the concert. (Các người yêu thích hào hứng bên trên buổi hòa nhạc.)

4. Excited with

Dùng “excited + giới kể từ with + N/V-ing” nhằm biểu diễn mô tả rằng ai cơ đang được phấn khích với điều gì cơ hoặc ai cơ ví dụ.

Ví dụ: The kids were excited with the new toys. (Các em nhỏ xíu phấn khích với những khoản đồ vật nghịch ngợm mới nhất.)

5. Excited by

Dùng “excited + giới kể từ by + N/V-ing” nhằm biểu diễn mô tả rằng ai cơ đang được phấn khích vì chưng vẹn toàn nhân hoặc sự khiếu nại nào là cơ.

Ví dụ: He was excited by the prospect of traveling to lớn a new country. (Anh ấy phấn khích với triển vọng lên đường phượt cho tới một vương quốc mới nhất.)

6. Excited to

Dùng “excited + giới kể từ to lớn + V” nhằm biểu diễn mô tả rằng ai cơ đang được phấn khích với dự định hoặc mong ngóng thực hiện điều gì cơ. 

Ví dụ: He is excited to start his new job next week. (Anh ấy phấn khích nhằm chính thức việc làm mới nhất của tớ nhập tuần cho tới.)

XEM THÊM:

FAMOUS ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? NHỮNG CỤM TỪ VỚI FAMOUS THÔNG DỤNG

RECALL TO V HAY VING? CÁC NGHĨA VÀ CẤU TRÚC VỚI RECALL 

III. Các dạng kể từ không giống của excite

Excite đó là dạng kể từ gốc của tính kể từ excited và là 1 động kể từ đem nghĩa kích ứng, thực hiện phấn khích, thực hiện hào hứng. Mé cạnh excited, excite cũng đều có một số trong những dạng kể từ khác ví như danh kể từ, trạng kể từ,... nhằm dùng nhập nhiều văn cảnh không giống nhau sao mang đến phù hợp:

1. Exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ (tính từ): Kích mến, thú vị.
Ví dụ: The roller coaster ride was exciting. (Cuộc lên đường xe cộ lửa lượn siêu tốc thiệt thú vị.)

2. Excitingly /ɪkˈsaɪtɪŋli/ (trạng từ): Một cơ hội phấn khích, thú vị hoặc kích ứng.
Ví dụ: She spoke about her travel adventures sánh excitingly that everyone wanted to lớn hear more. (Cô ấy nói đến những cuộc phiêu lưu phượt của tớ một cơ hội thú vị mà đến mức người xem ham muốn nghe tăng.)

3. Excitedly /ɪkˈsaɪtɪdli/ (trạng từ): Một cơ hội phấn khích, hào hứng.
Ví dụ: She talked excitedly about her new job. (Cô ấy thì thầm về việc làm mới nhất của tớ một cơ hội phấn khích.)

4. Excitement /ɪkˈsaɪtmənt/ (danh từ): Sự phấn khích, sự hào hứng.
Ví dụ: The excitement in the crowd was palpable. (Sự phấn khích nhập chỗ đông người rõ rệt.)

5. Excitable /ɪkˈsaɪtəbl/ (tính từ): Dễ bị khích động, dễ dẫn đến phấn khích.
Ví dụ: He is an excitable person who gets enthusiastic easily. (Anh ấy là kẻ dễ dẫn đến khích động, dễ dàng phấn khích.)

6. Excitability /ɪkˌsaɪtəˈbɪləti/ (danh từ): Tính hóa học, tính cơ hội dễ dẫn đến khích động hoặc dễ dẫn đến phấn khích.
Ví dụ: The puppy's excitability was evident when it started jumping and barking at the sight of a new toy. (Sự dễ dẫn đến khích động của chú ấy cún rõ rệt khi nó chính thức nhảy nhót và sủa khi bắt gặp một khoản đồ vật nghịch ngợm mới nhất.)

IV. Các cấu tạo excited khác

Ngoài kỹ năng về “sau excited là giới kể từ gì?” Chúng tao hãy lần hiểu tăng những cấu tạo excited không giống nhằm hiểu rằng “sau excited to lớn v hoặc ving?” nhé!

1. Excited that

Cụm kể từ “Excited that + mệnh đề" cũng thông thường được dùng nhằm biểu diễn mô tả sự phấn khích hoặc hào hứng về một sự khiếu nại ví dụ hoặc một thông tin được trình bày nhập câu.

Ví dụ:

 • She was excited that she got accepted into her dream university. (Cô ấy cực kỳ hào hứng vì thế tiếp tục được trao nhập ngôi trường ĐH ước mơ của tớ.)
 • They were excited that their favorite band was coming to lớn perform in their thành phố. (Họ phấn khích vì thế ban nhạc yêu thương mến của mình sắp đến trình diễn bên trên thành phố Hồ Chí Minh của mình.)

null

2. Nothing to lớn get excited about

"Nothing to lớn get excited about" là 1 cụm kể từ giờ Anh với nghĩa là không tồn tại gì xứng đáng phấn khích hoặc hào hứng. Khi dùng cụm kể từ này, người trình bày thông thường ham muốn biểu diễn mô tả sự thiếu thốn hào hứng hoặc hào hứng so với một sự khiếu nại hoặc trường hợp nào là cơ.

Ví dụ: 

Xem thêm: cách xóa tài khoản facebook

 • A: "Are you excited about the new movie that's coming out?" (Bạn với phấn khích về tập phim mới nhất chuẩn bị tung ra không?)
  B: "No, not really. The reviews are not good, sánh there's nothing to lớn get excited about." (Không hẳn. Các Review đều ko chất lượng tốt bao nhiêu, vậy nên không tồn tại gì xứng đáng phấn khích cả.)
 • A: "Are you excited about the upcoming party?" (Bạn với háo hứng về buổi tiệc tới đây không?)
  B: "Well, I heard it's just going to lớn be a small gathering, sánh there's nothing to lớn get excited about." (Hmm, tôi nghe trình bày chỉ là 1 buổi tụ tập dượt nho nhỏ, vậy nên không tồn tại gì xứng đáng háo hứng cả.)

3. Excited at the thought of + V-ing

"Excited at the thought of" là 1 cụm kể từ giờ Anh được dùng nhằm biểu diễn mô tả sự phấn khích, hào hứng hoặc hào hứng chỉ khi suy nghĩ cho tới một điều gì đó.

Ví dụ:

 • She was excited at the thought of traveling to lớn a new country and experiencing different cultures. (Cô ấy phấn khích chỉ khi suy nghĩ cho tới việc phượt cho tới một vương quốc mới nhất và hưởng thụ những văn hóa truyền thống không giống nhau.)
 • The students were excited at the thought of the upcoming school trip to lớn a historical site. (Các học viên hào hứng chỉ khi suy nghĩ cho tới chuyến hành trình ngôi trường tới đây cho tới một di tích lịch sử lịch sử vẻ vang.)

4. Over-excited

"Over-excited" là 1 tính kể từ giờ Anh được dùng nhằm miêu mô tả hiện trạng của người nào cơ khi bọn họ phấn khích, hào hứng hoặc xúc cảm quá mức, thông thường mà đến mức ko trấn áp được.

Ví dụ:

 • The dog gets over-excited whenever someone comes to lớn visit. (Con chó trở thành phấn khích mà đến mức quá mức cho phép mỗi lúc với ai cơ cho tới thăm hỏi.)
 • It's important to lớn calm down an over-excited child before bedtime. (Quan trọng nhằm thực hiện nhẹ nhàng một đứa trẻ em quá phấn khích trước giờ lên đường ngủ.)

5. Bursting with excitement

"Bursting with excitement" là 1 cụm kể từ giờ Anh nhằm biểu diễn mô tả sự phấn khích hoặc hào hứng mà đến mức ko thể kiềm chế. Khi dùng cụm kể từ này, người trình bày ham muốn thể hiện nay cường độ phấn khích siêu cao so với một sự khiếu nại, thời cơ hoặc thông tin đang vui mừng nào là cơ.

Ví dụ: 

 • The kids were bursting with excitement on Christmas morning. (Trẻ em phấn khích mà đến mức ko thể khiên chế nhập buổi sớm Giáng Sinh.)
 • She was bursting with excitement as she opened the envelope containing her acceptance letter to lớn the university. (Cô ấy phấn khích mà đến mức ko thể khiên chế khi ngỏ phong phân bì chứa chấp thư đồng ý nhập ngôi trường ĐH.)

Xem thêm:

 • MẤT GỐC TIẾNG ANH NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU
 • TỰ HỌC TIẾNG ANH CẤP TỐC ĐỂ ĐI DU LỊCH TRONG 1 THÁNG SIÊU HIỆU QUẢ

V. Một số kể từ với nghĩa tương tự động excited

1. Thrilled (rất phấn khích): Diễn mô tả sự hào hứng và vui mừng mừng mà đến mức cao.
Ví dụ: He was thrilled to lớn hear the news of his promotion. (Anh ấy cực kỳ phấn khích khi nghe tới thông tin về sự thăng chức.)

null

2. Ecstatic (rất phấn khích, tràn trề niềm vui): Biểu thị sự phấn khích và niềm hạnh phúc tột phỏng.
Ví dụ: The team was ecstatic after winning the championship. (Đội bóng cực kỳ phấn khích, tràn trề nụ cười sau thời điểm giành chức vô địch.)

3. Delighted (hài lòng, vui mừng mừng): Diễn mô tả sự niềm hạnh phúc và vui mừng mừng.
Ví dụ: She was delighted with the surprise gift. (Cô ấy cực kỳ lý tưởng và vui mừng mừng với phần quà bất thần.)

4. Overjoyed (vui sướng vô nằm trong, hạnh phúc): Biểu thị sự niềm hạnh phúc rất rộng lớn.
Ví dụ: They were overjoyed when they received the good news. (Họ vui mừng sướng vô nằm trong khi cảm nhận được thông tin chất lượng tốt lành lặn.)

5. Eager (háo hức, khao khát đợi): Diễn mô tả sự hào hứng và sẵn lòng mong chờ.
Ví dụ: The children were eager to lớn open their Christmas presents. (Những đứa trẻ em hào hứng, mong đợi nhằm ngỏ những phần quà Giáng Sinh của bọn chúng.)

6. Enthusiastic (hào hứng, sức nóng tình): Diễn mô tả sự hào hứng tích cực kỳ và ưa thích.
Ví dụ: The students were enthusiastic about the upcoming project. (Các học viên cực kỳ hào hứng và hăng hái so với dự án công trình tới đây.)

So sánh:

 • "Excited" là kể từ giờ Anh cơ bạn dạng nhằm biểu diễn mô tả sự phấn khích.
 • "Thrilled" biểu thị sự hào hứng cao hơn nữa và thông thường kèm theo với nụ cười và niềm hạnh phúc.
 • "Ecstatic" biểu diễn mô tả xúc cảm phấn khích mà đến mức tột phỏng và tràn trề nụ cười.
 • "Delighted" chỉ ra rằng sự lý tưởng và vui mừng mừng.
 • "Overjoyed" biểu thị sự niềm hạnh phúc vô nằm trong và siêu phấn khích.
 • "Eager" biểu diễn mô tả sự hào hứng và sẵn lòng mong chờ.
 • "Enthusiastic" biểu diễn mô tả sự hào hứng mang tính chất tích cực kỳ và ưa thích.

VI. Bài tập dượt vận dụng

Với những từ: get, to lớn, about, excited, excites, excitable, exciting, excitement; hãy điền kể từ phù hợp nhập khu vực rỗng tuếch nhằm hoàn thiện những câu sau:

1. The children were bursting with _________ before the start of the amusement park ride.

2. The team's performance in the game was sánh disappointing that there was nothing for the fans to lớn ______ excited about.

3. They are excited _____ go on a hiking trip this weekend.

4. The children are _____ that their grandparents are taking them to lớn the zoo.

5. The roller coaster ride was _______.

6. She ________ the audience with her energetic performance.

7. He's really excited _______ starting his new job next week.

8. The _________ in the crowd was palpable. 

9. He is an ________ person who gets enthusiastic easily.

10. We are excited ______ announce our new product launch next month.

Đáp án: 

1. The children were bursting with excitement before the start of the amusement park ride.

2. The team's performance in the game was sánh disappointing that there was nothing for the fans to lớn get excited about.

3. They are excited to go on a hiking trip this weekend.

4. The children are excited that their grandparents are taking them to lớn the zoo.

5. The roller coaster ride was exciting.

6. She excites the audience with her energetic performance.

7. He's really excited about starting his new job next week.

8. The excitement in the crowd was palpable. 

9. He is an excitable person who gets enthusiastic easily.

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

10. We are excited to announce our new product launch next month.

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc nói riêng cho những người lên đường làm

Kết luận

Trên đấy là toàn cỗ những gì bạn phải tóm được về chủ thể “Excited lên đường với giới kể từ gì?”. Hy vọng nội dung bài viết bên trên hoàn toàn có thể khiến cho bạn vấn đáp những thắc mắc tương quan rưa rứa ghi ghi nhớ, dùng thành thục được những cấu tạo excited. Ngoài ra, nhớ rằng ĐK thực hiện bài bác test trình độ chuyên môn giờ Anh free tại đây nhằm hiểu rằng kĩ năng của tớ nhé. Chúc các bạn trở thành công!