explain đi với giới từ gì

Explain là động kể từ xuất hiện tại khá thịnh hành nhập quy trình dùng giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, một vài người hoàn toàn có thể gặp gỡ trở ngại hoặc thậm chí là là dùng ko chính với văn cảnh của kể từ explain. Vì vậy, nhập nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục lý giải cho những người học tập về cấu trúc explain và hỗ trợ 3 cấu hình bao hàm khái niệm, ví dụ kèm cặp và bài xích tập luyện minh hoạ cơ hội dùng ở cuối bài xích vận dụng.

Key takeaways

Bạn đang xem: explain đi với giới từ gì

Định nghĩa explain: lý giải cho tới ai cơ hiểu đồ vật gi đó/ đựa đi ra một nguyên do cho tới đồ vật gi đó

Cấu trúc:

 • Cấu trúc: Explain + something + lớn + somebody: Giải mến điều gì cơ cho tới ai đó

 • Cấu trúc: Explain + what/when/where/why/how: Giải mến cái gì/khi nào/nơi nào/tại sao/như thế này..

 • Explain yourself: thể hiện tại sự tức phẫn nộ hoặc thưa những gì bạn thích thưa một cơ hội rõ ràng ràng

Explain là gì?

Theo tự điển Oxford, động kể từ Explain đem nghĩa là:

 • “to tell somebody about something in a way that makes it easy lớn understand” - nghĩa: nhằm thưa với ai cơ về điều gì cơ Theo phong cách thực hiện cho tới nó dễ dàng hiểu

 • “ lớn give a reason, or be a reason, for something” - nghĩa: Để thể hiện một nguyên do, hoặc là 1 trong những nguyên do, cho tới một chiếc gì đó

Ví dụ:

 • Mary’ll be happy lớn explain everything your company wants tomorrow. (Dịch: Mary tiếp tục đặc biệt sung sướng được lý giải tất cả tuy nhiên doanh nghiệp lớn bạn thích vào trong ngày mai)

 • My father explained the rules of volleyball lớn my brother and bu. (Dịch: Ba tôi lý giải luật đùa bóng chuyền cho tới tôi và anh trai tôi)

 • William is explaining how the project runs. (Dịch: William đang được lý giải cơ hội dự án công trình chạy.)

Đọc thêm: Cấu trúc Need

Explain là gì

Cấu trúc Explain nhập giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc: Explain + something + lớn + somebody

Ý nghĩa: Giải mến điều gì cơ cho tới ai đó

Ví dụ:

 • My husband explained the story lớn bu, but I can't understand. (Dịch: Chồng tôi tiếp tục lý giải mẩu chuyện cho tới tôi tuy nhiên tôi ko thể nắm chắc.)

 • Could you explain this homework lớn your little sister? (Dịch: quý khách hàng hoàn toàn có thể lý giải bài xích tập luyện về ngôi nhà này cho tới em gái của doanh nghiệp không?)

 • The president will explain this procedure lớn the new students. (Dịch: Chủ tịch tiếp tục lý giải giấy tờ thủ tục này cho những học viên mới mẻ.)

Lưu ý: Giới kể từ đi kèm theo với explain là TO, người học tập cần thiết ghi ghi nhớ điều này nhằm dùng động kể từ explain một cơ hội đúng mực.

Ví dụ: 

 • Đúng: Can you explain the solution TO me? (Dịch: quý khách hàng hoàn toàn có thể lý giải biện pháp cho tới tôi?)

 • Sai: Can you explain bu the solution?

Đọc thêm: Fond lên đường với giới kể từ gì?

Cấu trúc: Explain + what/when/where/why/how …

Ý nghĩa: Giải mến cái gì/khi nào/nơi nào/tại sao/như thế này.. Về thực chất, bộ phận “what/when/where….” sinh hoạt như là 1 trong những danh kể từ, hoặc còn được gọi là mệnh đề danh kể từ.

Ví dụ:

 • My quấn couldn’t explain why he chose that project. (Dịch: Sếp của tôi ko thể lý giải nguyên do tại vì sao ông ấy lựa chọn dự án công trình đó)

  Xem thêm: đổi từ sin sang cos

 • Daisy tried lớn explain what had happened last night in her apartment. (Dịch: Daisy nỗ lực lý giải những gì tiếp tục xẩy ra tối qua quýt nhập chung cư của cô ấy ấy)

 • Please explain lớn bu how lớn sovle this math problem. (Dịch: Xin hãy lý giải cho tới tôi cơ hội giải Việc này)

Explain yourself

 • “to give somebody reasons for your behaviour, especially when they are angry or upset because of it” - nghĩa: Để cho tới ai cơ nguyên do cho tới hành động của doanh nghiệp, nhất là Khi chúng ta tức phẫn nộ hoặc không dễ chịu vì như thế điều đó

 • “to say what you mean in a clear way” - nghĩa: Để thưa những gì bạn thích thưa một cơ hội rõ ràng ràng

Ví dụ:

 • I can't understand why I should have lớn explain myself lớn you. (Dịch: Tôi ko thể hiểu tại vì sao tôi nên lý giải phiên bản thân thuộc bản thân với các bạn.)

 • Could you explain yourself clearly because I hardly lớn agree with you now. (Dịch: quý khách hàng hoàn toàn có thể lý giải rõ nét cho chính bản thân mình ko vì như thế lúc này tôi khó khăn đồng ý với bạn)

Explain yourself

Bài tập luyện vận dụng cấu hình Explain

Dịch những câu sau thanh lịch giờ đồng hồ Anh với dùng kể từ Explain:

1. quý khách hàng tôi tiếp tục lý giải bài xích tập luyện cho tới công ty chúng tôi tuy nhiên công ty chúng tôi ko thể nắm chắc.

2. quý khách hàng hoàn toàn có thể lý giải rõ ràng yếu tố này cho tới u các bạn được không?

3. Anh trai tôi ko thể lý giải tại vì sao anh ấy lại thực hiện điều này với bọn chúng tôi

4. Nạn nhân nỗ lực lý giải những gì tiếp tục xẩy ra tối qua quýt ở thị xã của cô ấy ấy

5. Người quốc tế lý giải ở đâu cho tới em hình dung

6. Cuốn sách tiếp tục lý giải cơ hội dẫn đến một đám mây bên trên bầu trời

7. Tôi tiêu tốn lãng phí thời hạn nhằm lý giải phiên bản thân thuộc bản thân với các bạn.

8. quý khách hàng nên lý giải rõ nét về phiên bản thân thuộc Khi trình diễn dự án

Đáp án:

1. My friend explained the exercise lớn us, but we can't understand.

2. Could you explain this problem lớn your mother clearly?

3. My brother couldn’t explain why he did that lớn us.

4. The victim tried lớn explain what had happened last night in her town.

5. The foreigner explains where is the place for bu lớn imagine.

6. The book will explain how lớn create a cloud in the sky.

7. I waste my time explaining myself lớn you.

8. You should explain yourself clearly when presenting the project.

Xem thêm: viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật võ tòng

Tổng kết

Trên đó là toàn cỗ kỹ năng và kiến thức tương quan đến cấu hình explain trong giờ đồng hồ Anh. Người học tập hãy nỗ lực rèn luyện những kỹ năng và kiến thức bên trên và lần hiểu thêm thắt những kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ Anh tương quan nhằm hoàn toàn có thể dùng thuần thục nhằm nâng lên kỹ năng dùng giờ đồng hồ Anh của tôi một cơ hội hiệu suất cao.

Tham khảo

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/explain