fe2o3 + h2so4 đặc nóng

Phản ứng chất hóa học Fe2O3 + H2SO4 đi ra Fe2(SO4)3 nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và đã được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài xích tập dượt đem tương quan về Fe2O3 đem câu nói. giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Fe2O3 +3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: fe2o3 + h2so4 đặc nóng

1. Phương trình phân tử phản xạ Fe2O3 + H2SO4

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ thân thuộc Fe2O3 và hỗn hợp H2SO4

- Phản ứng xẩy ra ở ngay lập tức ĐK thông thường.

3. Hiện tượng phản xạ thân thuộc Fe2O3 và hỗn hợp H2SO4

- Bột Fe2O3 tan dần dần, sau phản xạ nhận được hỗn hợp gold color nâu.

4. Phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ thân thuộc Fe2O3 và hỗn hợp H2SO4

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Bước 2: Viết phương trình ion tương đối đầy đủ bằng phương pháp gửi những hóa học vừa phải dễ dàng tan, vừa phải năng lượng điện li mạnh trở thành ion; những hóa học năng lượng điện li yếu đuối, hóa học khí, hóa học kết tủa nhằm vẹn toàn bên dưới dạng phân tử:

Fe2O3 + 6H+ + 3SO42- → 2Fe3+ + 3SO42- + 3H2O

Bước 3: Viết phương trình ion rút gọn gàng kể từ phương trình ion tương đối đầy đủ bằng phương pháp lược loại bỏ những ion tương đương nhau ở hai vế:

Fe2O3 + 6H+ → 2Fe3+ + 3H2O

5. Tính hóa học của Fe2O3

- Fe2O3 là hóa học rắn red color nâu, ko tan nội địa.

Fe2O3 +H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O | Fe2O3 đi ra Fe2(SO4)3

- Sắt(III) oxit là bazơ nên dễ dàng tan trong số hỗn hợp axit mạnh. Ví dụ:

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

- Tại nhiệt độ chừng cao, Fe2O3 bị CO khử hoặc H2 khử trở thành Fe. Ví dụ:

Fe2O3 + 3CO to 2Fe + 3CO2

Quảng cáo

- Điều chế sắt(III) oxit bằng phương pháp phân diệt Fe(OH)3 ở nhiệt độ chừng cao:

2Fe(OH)3 to Fe2O3 + 3H2O

- Sắt(III) oxit đem vô ngẫu nhiên bên dưới dạng quặng hemantit dùng để làm luyện gang.

6. Tính hóa học hoá học tập của H2SO4

6.1. Tính hóa học của hỗn hợp axit sunfuric loãng

H2SO4 loãng đem tương đối đầy đủ đặc điểm của một axit mạnh.

-Làm thay đổi màu sắc quỳ tím trở thành đỏ

- Tác dụng với rất nhiều kim loại (Mg, Al, Zn, Fe,...) tạo ra trở thành muối hạt sunfat và giải tỏa khí hiđro.

Ví dụ:

H2SO4 (loãng) + Mg → MgSO4 + H2 (↑)

3H2SO4 (loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2 (↑)

Chú ý: Các sắt kẽm kim loại Hg, Cu, Ag, Au, Pt …không ứng dụng với H2SO4 loãng.

Khi Fe ứng dụng với H2SO4 loãng, thành phầm nhận được là muối hạt Fe (II)

H2SO4 (loãng) + Fe → FeSO4 + H2 (↑)

-Tác dụng với bazơ tạo ra trở thành muối hạt sunfat và nước.

Ví dụ:

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

Quảng cáo

-Tác dụng với oxit bazơ tạo ra trở thành muối hạt sunfat và nước.

Ví dụ:

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + Na2O → Na2SO4 + H2O

- Tác dụng với một số trong những muối hạt tạo trở thành muối hạt sunfat và axit mới

Ví dụ:

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 ↑ + H2O

6.2. Tính hóa học của axit sunfuric đặc

a) Tính lão hóa mạnh

+ Axit sunfuric quánh oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo ra muối hạt hoá trị cao và thông thường giải tỏa SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4 + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa vô H2SO4 quánh, nguội.

+ Tác dụng với rất nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

Quảng cáo

+ Tác dụng với rất nhiều phù hợp hóa học đem tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 quánh đem tính háo nước

Axit sunfuric quánh cướp nước kết tinh ma của đa số muối hạt ngậm nước, hoặc cướp những nhân tố H và O (thành phần của nước) trong tương đối nhiều phù hợp hóa học.

Ví dụ:

Khi cho tới axit H2SO4 quánh vô đàng, đàng tiếp tục hóa trở thành kêu ca.

C12H22O11 H2SO4 đ12C + 11H2O

Sau bại 1 phần C sinh đi ra lại bị H2SO4 quánh oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

7. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Hòa tan trọn vẹn 3,9 gam lếu phù hợp Al và Mg vô hỗn hợp H2SO4 dư, nhận được 4,48 lít khí H2 và hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 17,7.

B. 18,1.

C. 11,6.

D. 23,1.

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: D

Sơ trang bị phản ứng: lếu phù hợp AlMg + H­2SO4 Muối Al2MgSO4 + H2­.

nH2SO4=nH2 = 0,2 (mol) nSO42=nH2SO4 = 0,2 (mol).

m = mmuối = m(Al, Mg) + mSO42 = 3,9 + 0,2×96 = 23,1 (gam).

Câu 2: Nung phù hợp hóa học X vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi, nhận được Fe2O3 và H2O. Cho X vô hỗn hợp HNO3 quánh, rét, đem khí bay đi ra. Hợp hóa học X là

A. Fe(OH)3.

B. Fe(OH)2.

C. FeO.

D. Fe(NO3)2.

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: B

Cho X vô hỗn hợp HNO3 quánh, rét, đem khí bay đi ra.

X là hiđroxit sắt(II): Fe(OH)2.

Phương trình hóa học:

4Fe(OH)2 + O2 to 2Fe2O3 + 4H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 to Fe(NO3)3 + NO2­ + 3H2O

Câu 3. Chất này tại đây ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh đi ra khí NO?

A. FeO.

B. Fe2O3.

C. Fe(OH)3.

D. Fe2(SO4)3.

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: A

Để ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh đi ra khí NO thì phù hợp hóa học Fe cần đem số lão hóa của Fe ≠ +3.

FeO ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh đi ra khí NO.

3FeO + 10HNO3 3Fe(NO3)3 + NO­ + 5H2O

Câu 4: Cách này tại đây hoàn toàn có thể dùng để làm pha chế FeO?

A Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C. B Nhiệt phân Fe(OH)2 trong bầu không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2 D. Đốt cháy FeS vô oxi.

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: A

Khử Fe2O3 vày CO vô lò cao ở nhiệt độ chừng khoảng chừng 500 - 600oC nhận được FeO là thành phầm chủ yếu.

3Fe2O3 + CO 400°C 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO 500600°C 3FeO + CO2

Câu 5: cũng có thể sử dụng một hóa hóa học nhằm phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hóa hóa học này là:

A. hỗn hợp NaOH quánh B. hỗn hợp HCl đặc

C. hỗn hợp H2SO4 D. hỗn hợp HNO3 đặc

Hướng dẫn giải

Xem thêm: an nam cộng sản đảng

Đáp án đích thị là: D

Dùng hỗn hợp HNO3 đặcvì Fe2O3 chỉ xẩy ra phản xạ trao thay đổi, tuy nhiên Fe3O4 xẩy ra phản xạ lão hóa khử tạo nên khí ko màu sắc hóa nâu vô bầu không khí.

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Câu 6: Nhiệt phân Fe(OH)2 trong bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi, nhận được hóa học rắn là

A. Fe(OH)3. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. FeO.

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: C

4Fe(OH)2 + O2 t° 2Fe2O3 + 4H2O

Câu 7: Khử trọn vẹn 16 gam bột oxit Fe vày CO ở nhiệt độ chừng cao. Sau phản xạ lượng khí gia tăng 4,8 gam. Công thức của oxit Fe là công thức này sau đây?

A.FeO B. FeO2 C. Fe2O3 D. Fe3O4

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: C

Phản ứng của oxit + CO thực tế là:

CO + [O]trong hóa học rắn → CO2

Khối lượng khí tăng đó là lượng hóa học rắn giảm

→ mchất rắn giảm = mO phản ứng= 4,8g

→ nO = 4,8 : 16 = 0,3 mol

→ mFe = mOxit – mO = 16 – 4,8 = 11,2

→ nFe = 11,2 : 56 = 0,2 mol

→ nFe : nO = 0,2 : 0,3 = 2 : 3

→ Oxit là Fe2O3

Câu 8:Cho 21 gam lếu phù hợp Zn và CuO phản xạ vừa phải đầy đủ với 600 ml hỗn hợp H2SO4 0,5M. Phần trăm lượng của Zn đem vô lếu phù hợp thuở đầu là

A. 57%

B. 62%

C. 69%

D. 73%

Hướng dẫn giải:

Đáp án đích thị là: B

Đặt nZnSO4=x molnCuSO4=y mol

→ 65x + 80y = 21 (1)

nSO42=nH2SO4x + hắn = 0,3 mol (2)

→ x = 0,2 mol; hắn = 0,1 mol

→ %mZn= 62%

Câu 9: Từ 800 tấn quặng pirit Fe (FeS2) chứa chấp 25% tạp hóa học ko cháy, hoàn toàn có thể tạo ra được từng nào m3 hỗn hợp H2SO4 93% (D = 1,83 g/ml)? Giả thiết tỉ lệ thành phần hao hụt là 5%.

A. 547m3

B. 574 m3

C. 647m3

D. 674 m3

Hướng dẫn giải:

Đáp án đích thị là: A

mFeS2 = 800.75% = 600 tấn

Sơ trang bị tạo ra H2SO4 kể từ FeS2:

FeS2 2SO2 2SO3 2H2SO4

120 tấn2.98 = 196 tấn

600→980 tấn

Do hao hụt 5% (hiệu suất 95%) nên lượng H2SO4 thu được là:

mH2SO4 = 980.95% = 931 tấnVdd=mddD=mct.100C.D=931.10093.1,83=547m3

Câu 10: Cho 15,82 gam lếu phù hợp Al, Fe, Cu ứng dụng không còn với hỗn hợp H2SO4 quánh rét nhận được hỗn hợp A và 9,632 lít khí SO2 ở đktc. Cô cạn hỗn hợp A tiếp tục nhận được số gam muối hạt khan là:

A. 57,1gam

B. 60,3 gam

C. 58,8 gam

D. 54,3 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nSO42môi trường = nSO2 = 0,43mol

→ mmuối = mKL + mSO42= 15,82 + 0,43. 96 = 57,1 gam

Câu 11:Cho m gam lếu phù hợp 2 sắt kẽm kim loại Mg, Al tan trọn vẹn vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư nhận được 0,336 lít khí ở đktc. Dung dịch nhận được sau phản xạ chứa chấp 1,96 gam muối hạt tan. Giá trị của m là

A. 0,24 gam

B. 0,28 gam

C. 0,52 gam

D. 0,4 gam.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Áp dụng nhanh chóng công thức :

nSO42môi trường = 0,5.n e nhận = nSO2 = 0,015 mol

mmuối = mKL + mSO42

⇒ mKL = 1,96 – 0,015.96 = 0,52 gam.

Câu 12: Cho 2,81 gam lếu phù hợp bao gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa phải đầy đủ vô 300ml hỗn hợp H2SO4 0,1M thì lượng muối hạt sunfat khan tạo ra trở thành là:

A. 5,33gam

B. 5,21gam

C. 3,52gam

D. 5,68gam.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nO (oxit) = nH+2= 0,03 mol

→ mKL = m oxit – mO(oxit) = 2,81 – 0,03.16 = 2,33 gam

mmuối = mKL + mSO42 = 2,33 + 0,03.96 = 5,21gam

Câu 13: Cho 18 gam sắt kẽm kim loại M ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 quánh rét dư nhận được 3,36 lít khí SO2 ở đktc và 6,4 gam S và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X nhận được số gam muối hạt khan là:

A. 75 gam

B. 90 gam

C. 96 gam

D. 86,4 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nSO42 tạo muối hạt = 0,5.n e nhận= nSO2+ 3nS

= 0,15 + 3.0,2= 0,75 mol

mmuối = mKL + mSO42= 18 + 0,75. 96 = 90 gam

Câu 14:Cho 20g lếu phù hợp X bao gồm Fe, Cu phản xạ trọn vẹn với H2SO4 loãng dư, sau phản xạ nhận được 12g hóa học rắn ko tan. Phần trăm về lượng của Fe vô X:

A. 60%

B. 72%

C. 40%

D. 64%

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Cu ko ứng dụng với H2SO4 loãng, nên hóa học rắnkhông tan là Cu

→ mCu = 12g → mFe = 20-12 = 8g

→ %mFe = 40%

Câu 15: Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) được hỗn hợp X1. Cho lượng dư bột Fe vô hỗn hợp X1 (trong ĐK không tồn tại ko khí) cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp X2 chứa hóa học tan

A.FeSO4.

B.FeSO4 và H2SO4

C.Fe2(SO4)3 và H2SO4.

D.Fe2(SO4)3.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng, dư → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Vì H2SO4 dư nên hỗn hợp X1 bao gồm (FeSO4 , Fe2(SO4)3 và H2SO4 dư)

Cho Fe dư vô dd X1:Fe2(SO4)3 + Fe→ 3FeSO4

H2SO4dư+ Fe → FeSO4 + H2

Vì Fe dư nên Fe2(SO4)3 và H2SO4 dư đều không còn → dd X2 chỉ mất FeSO4

(có thể thực hiện nhanh chóng, Fe dư sau phản xạ thì toàn cỗ lượng Fe3+ gửi trở thành Fe2+, nên những lúc đề cho tới Fe dư sau phản xạ chỉ thuđược muối hạt Fe2+.

Xem thêm: trường trung học phổ thông mỹ xuyên

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe
 • Phương trình nhiệt độ phân: 6Fe2O3 → O2 ↑+ 4Fe3O4
 • 3Fe2O3 + H2 → H2O + 2Fe3O4
 • Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O
 • Fe2O3 + CO → 2FeO + CO2
 • 3Fe2O3 + CO → CO2 ↑+ 2Fe3O4
 • Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
 • Fe2O3 + 2NH3 → 2Fe + 3H2O + N2
 • Fe2O3 +3C → 3CO ↑ +Fe
 • 5Fe2O3 + 6P → 10Fe + 3P2O5
 • Fe2O3 +6HCl → 3H2O + 2FeCl3
 • Fe2O3 +6HNO3 → 2Fe(NO3)2 + 3H2O
 • Fe2O3 +6HI → 3H2O + I2 + 2FeI2
 • Fe2O3 +2H3PO4 → 3H2O + 2FePO4
 • Fe2O3 + 6NaOH → 3Na2O + 2Fe(OH)3
 • Fe2O3 + Fe → 3FeO

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp