giải bài tập toán lớp 4

Vở bài bác tập dượt Toán 4 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường bao gồm 73 bài học kinh nghiệm.

Bài 1. Ôn tập dượt những số cho tới 100 000

Bạn đang xem: giải bài tập toán lớp 4

Bài 2. Ôn tập dượt những phép tắc tính nhập phạm vi 100 000

Bài 3. Số chẵn, số lẻ

Bài 4. Biểu thức chứa chấp chữ

Bài 5. Giải vấn đề sở hữu tía bước tính

Bài 6. Luyện tập dượt chung

Bài 7. Đo góc, đơn vị chức năng đo góc

Bài 8. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Bài 9. Luyện tập dượt chung

Bài 10. Số sở hữu sáu chữ số. Số 1 000 000

Bài 11. Hàng và lớp

Bài 12. Các số nhập phạm vi lớp triệu

Bài 13. Làm tròn xoe số cho tới hàng nghìn nghìn

Bài 14. So sánh những số có khá nhiều chữ số

Bài 15: Làm thân quen với sản phẩm số tự động nhiên

Bài 16. Luyện tập dượt chung

Bài 17. Yến, tạ, tấn

Bài 18. Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông

Bài 19. Giây, thế kỉ 

Bài trăng tròn. Thực hành và thưởng thức dùng một số trong những đơn vị chức năng đo đại lượng

Bài 21. Luyện tập dượt chung

Bài 22. Phép với mọi số có khá nhiều chữ số

Bài 23. Phép trừ những số có khá nhiều chữ số

Bài 24. Tính hóa học kí thác hoán và phối hợp của phép tắc cộng

Bài 25. Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó

Bài 26. Luyện tập dượt chung

Bài 27. Hai đường thẳng liền mạch vuông góc

Bài 28. Thực hành và thưởng thức vẽ hai tuyến đường trực tiếp vuông góc 

Bài 29. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song 

Bài 30. Thực hành và thưởng thức vẽ hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song 

Bài 31. Hình bình hành, hình thoi

Bài 32. Luyện tập dượt chung

Bài 33. Ôn tập dượt những số đi học triệu

Bài 34. Ôn tập dượt phép tắc nằm trong, phép tắc trừ

Bài 35. Ôn tập dượt hình học

Bài 36. Ôn tập dượt đo lường

Xem thêm: tả bài văn lớp 5

Bài 37. Ôn tập dượt chung

Bài 38. Nhân với số sở hữu một chữ số

Bài 39. Chia mang đến số sở hữu một chữ số

Bài 40. Tính hóa học kí thác hoán và phối hợp của phép tắc nhân

Bài 41. Nhân, phân chia với 10, 100, 1 000, .... 

Bài 42. Tính hóa học phân phối của phép tắc nhân so với phép tắc cộng

Bài 43. Nhân với số sở hữu nhị chữ số

Bài 44. Chia mang đến số sở hữu nhị chữ số

Bài 45. Thực hành và thưởng thức ước tính nhập tính toán 

Bài 46. Tìm số khoảng cộng

Bài 47. Bài toán tương quan cho tới rút về đơn vị 

Bài 48: Luyện tập dượt chung 

Bài 49. Dãy số liệu thống kê

Bài 50. Biểu vật dụng cột

Bài 51. Số lượt xuất hiện nay của một sự kiện

Bài 52. Luyện tập dượt chung 

Bài 53. Khái niệm phân số

Bài 54. Phân số và phép tắc phân chia số tự động nhiên

Bài 55. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

Bài 56. Rút gọn gàng phân số

Bài 57. Quy đồng khuôn số những phân số

Bài 58. So sánh phân số 

Bài 59. Luyện tập dượt chung

Bài 60. Phép nằm trong phân số

Bài 61. Phép trừ phân số

Bài 62. Luyện tập dượt chung 

Bài 63. Phép nhân phân số

Bài 64. Phép phân chia phân số

Bài 65. Tìm phân số của một số

Bài 66. Luyện tập dượt chung

Bài 67. Ôn tập dượt số tự động nhiên

Bài 68. Ôn tập dượt phép tắc tính với số tự động nhiên

Bài 69. Ôn tập dượt phân số

Bài 70. Ôn tập dượt phép tắc tính với phân số

Xem thêm: tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

Bài 71. Ôn tập dượt hình học tập và đo lường 

Bài 72. Ôn tập dượt một số trong những nhân tố đo đếm và xác suất 

Bài 73. Ôn tập dượt chung