giải vở bài tập tiếng việt lớp 5

 • Chính miêu tả - Tuần 1 trang 2 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  1.Điền giờ tương thích vào cụ thể từng khu vực trống rỗng nhằm hoàn hảo bài bác văn sau.

 • Luyện kể từ và câu - Từ đồng nghĩa tương quan trang 3 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Từ đồng nghĩa tương quan. 1. Xếp những kể từ in đậm trở thành những group đồng nghĩa tương quan :

  Bạn đang xem: giải vở bài tập tiếng việt lớp 5

 • Tập thực hiện văn - Cấu tạo ra của bài bác văn miêu tả cảnh trang 4, 5 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Cấu tạo ra của bài bác văn miêu tả cảnh. Đọc bài bác Hoàng thơm bên trên sông Hương (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 11)

 • Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về kể từ đồng nghĩa tương quan trang 6 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về kể từ đồng nghĩa tương quan. 3. Giữ lại kể từ tương thích nhập ngoặc đơn, gạch ốp chuồn kể từ ko tương thích nhằm hoàn hảo đoạn văn sau :

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh trang 7, 8 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh. Đọc đoạn văn Buổi sớm bên trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 14)

 • Chính miêu tả - Tuần 2 trang 8 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Ghi lại phần vần của những giờ in đậm

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Tổ quốc trang 9, 10 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Tổ quốc. 1.Tìm nhập bài bác Thư gửi những học viên (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 4-5)

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh trang 10, 11 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh. Ghi lại những hình hình ảnh em quí trong số bài bác văn Rừng trưa và Chiều tối (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 21 - 22)

 • Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về kể từ đồng nghĩa tương quan trang 11, 12 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về kể từ đồng nghĩa tương quan. Gạch bên dưới những kể từ đồng nghĩa tương quan trong khúc văn

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện thực hiện report đo đếm trang 13 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện thực hiện report đo đếm. Thống kê số học viên từng tổ nhập lớp theo đòi những đòi hỏi sau :

 • Chính miêu tả - Tuần 3 trang 13,14 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  1. Chép vần của từng giờ nhập nhì dòng sản phẩm thơ sau nhập quy mô kết cấu vần bên dưới đây:

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nhân dân trang 14,15 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nhân dân. Xếp những kể từ ngữ nhập ngoặc đơn nhập group tương thích rồi ghi nhập khu vực trống rỗng :

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh trang 16, 17 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh. 1. Đọc bài bác Mưa rào (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 31) và vấn đáp câu hỏi

 • Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về kể từ đồng nghĩa tương quan trang 18,19 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về kể từ đồng nghĩa tương quan. 1.Điền những kể từ xách, treo, khênh, cặp, vác mang đến quí phù hợp với từng khu vực trống rỗng trong khúc văn sau :

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh trang 19, đôi mươi, 21 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh. 1.Quý khách hàng Quỳnh Liên thực hiện bài bác văn miêu tả khung cảnh sau trận mưa. Bài văn sở hữu 4 đoạn tuy nhiên ko đoạn nào là hoàn hảo.

 • Chính miêu tả - Tuần 4 trang 21, 22 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Chép vần của những giờ in đậm nhập câu sau nhập quy mô kết cấu vần :

 • Luyện kể từ và câu - Từ ngược nghĩa trang 22, 23 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Từ ngược nghĩa. 1. Gạch bên dưới từng cặp kể từ ngược nghĩa trong những trở thành ngữ, châm ngôn bên dưới đây:

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh trang 23, 24 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh. 1. Từ những điều đang được để ý được về ngôi trường em, hãy lập dàn ý mang đến bài bác văn miêu tả ngôi ngôi trường.

 • Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về kể từ ngược nghĩa trang 25, 26 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về kể từ ngược nghĩa. 1. Gạch bên dưới những kể từ ngược nghĩa nhau trong những trở thành ngữ, châm ngôn sau :

 • Tập thực hiện văn - Tả cảnh trang 26, 27 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Tả cảnh (chuẩn bị mang đến bài bác đánh giá viết). Lập dàn ý cụ thể một trong số đề bài bác khêu gợi ý sau:

 • Chính miêu tả - Tuần 5 trang 28 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  1.Gạch bên dưới những giờ sở hữu chứa chấp uô, ua nhập bài bác văn sau đây :

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Hòa bình trang 29 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Hòa bình. 1. Dòng nào là sau đây nêu đích thị nghĩa của kể từ tự do

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện thực hiện report đo đếm trang 30 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện thực hiện report đo đếm. 1. Thống kê sản phẩm tiếp thu kiến thức nhập mon của em theo đòi những đòi hỏi sau :

 • Luyện kể từ và câu - Từ đồng âm trang 31 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Từ đồng âm. 1. Phân biệt nghĩa của những kể từ đồng âm trong số cụm kể từ sau đây :

 • Chính miêu tả - Tuần 6 trang 34, 35 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  1. Gạch bên dưới những giờ sở hữu ưa hoặc uơ nhập nhì cực khổ thơ sau đây :

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Hữu nghị - liên minh trang 35, 36 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Hữu nghị - liên minh. 1. Xếp những kể từ nổi tiếng hữu mang đến sau đây trở thành nhì group a và b

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện thực hiện đơn trang 36, 37 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện thực hiện đơn. 1. Đọc bài bác văn Thần Chết có tên 7 sắc cầu vồng (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 59 - 60),

 • Luyện kể từ và câu - Dùng kể từ đồng âm nhằm nghịch ngợm chữ trang 38 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Dùng kể từ đồng âm nhằm nghịch ngợm chữ. 1. Các câu sau đang được dùng kể từ đồng âm nhằm nghịch ngợm chữ.

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh trang 38, 39, 40 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh. 1. Đọc những đoạn văn sau đây và tiến hành đòi hỏi ở dưới:

 • Chính miêu tả - Tuần 7 trang 40, 41 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  1. Điền một vần quí phù hợp với cả 3 khu vực trống rỗng sau đây :

 • Luyện kể từ và câu - Từ nhiều nghĩa trang 41, 42 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Từ nhiều nghĩa. 1. Nối kể từ ở cột A với lời nói giải nghĩa tương thích ở cột B :

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh trang 43, 44, 45 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh. 1. Đọc bài bác Vịnh Hạ Long (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 70 - 71),

 • Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về từ khá nhiều nghĩa trang 45, 46 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về từ khá nhiều nghĩa. 1. Nối từng câu ở cột A với lời nói giải nghĩa kể từ chạy tương thích ở cột B :

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh trang 46, 47 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh. Dựa theo đòi dàn ý nhưng mà em đang được lập nhập tuần trước đó, hãy viết lách một quãng văn mô tả cảnh sông nước.

 • Chính miêu tả - Tuần 8 trang 47, 48 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  1. Gạch bên dưới những giờ sở hữu chứa chấp yê hoặc ya trong khúc văn miêu tả cảnh rừng khuya bên dưới đây:

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Thiên nhiên trang 49, 50 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Thiên nhiên. 1. Đánh vết X nhập dù vuông trước lời nói phân tích và lý giải đích thị nghĩa của kể từ vạn vật thiên nhiên :

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh trang 50, 51 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh. 1. Lập dàn ý mô tả một cảnh quan ở khu vực em.

 • Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về từ khá nhiều nghĩa trang 52, 53 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về từ khá nhiều nghĩa. 1. Các kể từ in đậm trong những cặp câu sau đây sở hữu mối liên hệ cùng nhau ra làm sao ? Đánh vết (+) nhập dù tương thích.

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh trang 54, 55, 56 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả cảnh (dựng đoạn phanh bài bác, kết bài). 1. Đọc nhì đoạn phanh bài bác của bài bác văn Tả con phố không xa lạ kể từ căn nhà em cho tới ngôi trường.

 • Chính miêu tả - Tuần 9 trang 56, 57 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  1. a) Mỗi cột nhập bảng sau đây ghi một cặp giờ chỉ không giống nhau ở âm đầu l hoặc n.

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Thiên nhiên trang 58 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Thiên nhiên. 1. Đọc mẩu chuyện Bầu trời ngày thu (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 87 - 88),

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện thuyết trình, bàn bạc trang 59, 60 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện thuyết trình, bàn bạc. 1. Đọc lại bài bác Cái gì quý nhất 7 (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 85 - 86)

 • Luyện kể từ và câu - Đại kể từ trang 60, 61, 62 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Đại kể từ. 1. Đọc đoạn thơ sau và vấn đáp câu hỏi:

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện thuyết trình, bàn bạc trang 62, 63 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện thuyết trình, bàn bạc. 1. Đọc mẩu chuyện về cuộc bàn bạc của Đất, Nước, Không Khí và Ánh Sáng (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 93 - 94),

 • Tiết 1 - Tuần 10 trang 64, 65 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Thống kê những bài bác thơ đang được học tập trong số giờ luyện hiểu kể từ tuần 1 cho tới tuần 9 theo đòi bảng sau :

 • Tiết 3 - Tuần 10 trang 66 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Ghi lại cụ thể nhưng mà em quí nhất nhập một bài bác văn mô tả đang được học tập sau đây :

  Xem thêm: đề toán thi vào 10

 • Tiết 4 - Tuần 10 trang 66, 67 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  1. Viết vào cụ thể từng khu vực trống rỗng 2 - 3 kể từ ngữ về những công ty điểm đang được học tập theo đòi đòi hỏi bên dưới đây:

 • Tiết 5 - Tuần 10 trang 67 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Nêu tính cơ hội của một trong những hero nhập vở kịch Lòng dân

 • Tiết 6 - Tuần 10 trang 68, 69 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  1. Thay những kể từ in đậm trong khúc văn sau vày kể từ đồng nghĩa tương quan mang đến đúng chuẩn rộng lớn (ghi nhập khu vực trống rỗng nhập ngoặc đơn):

 • Tiết 7 - Tuần 10 trang 70, 71 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Đọc thì thầm bài bác thơ Mầm non (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 98). Dựa nhập nội dung bài bác hiểu, lựa chọn đáp án đích thị nhất :

 • Tiết 8 - Tuần 10 trang 72 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Lập dàn ý cụ thể mang đến đề bài bác sau : Hãy miêu tả ngôi ngôi trường đằm thắm yêu thương ràng buộc với em trong tương đối nhiều năm vừa qua.

 • Chính miêu tả - Tuần 11 trang 73, 74 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Mỗi cột nhập bảng sau đây ghi một cặp giờ chỉ không giống nhau ở âm đầu l hoặc n.

 • Luyện kể từ và câu - Đại kể từ xưng hô trang 74, 75 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Đại kể từ xưng hô. 1. Đọc đoạn văn sau : a) Gạch bên dưới những đại kể từ xưng hô sở hữu trong khúc văn :

 • Luyện kể từ và câu - Quan hệ kể từ trang 76, 77 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Quan hệ kể từ. 1. Gạch bên dưới mối liên hệ kể từ trong những câu sau và nêu rõ ràng ứng dụng của bọn chúng :

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện thực hiện đơn trang 78 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện thực hiện đơn. Hãy viết lách lá đơn theo đòi 1 trong nhì đề bài bác ở sách Tiếng Việt 5, luyện một (trang 111 - 112)

 • Chính miêu tả - Tuần 12 trang 79, 80 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  1. Điền nhập dù trống rỗng những kể từ ngữ chứa chấp giờ ghi ở từng cột dọc trong số bảng sau :

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : chỉ bảo vệ môi trường thiên nhiên trang 81, 82 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : chỉ bảo vệ môi trường thiên nhiên. 1. Đọc đoạn văn nhập Tiếng Việt 5, luyện một, trang 115 và tiến hành đòi hỏi ở dưới:

 • Tập thực hiện văn - Cấu tạo ra của bài bác văn miêu tả người trang 82, 83 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Cấu tạo ra của bài bác văn miêu tả người. 1. Đọc bài bác văn Hạng A Cháng (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 119 - 120),

 • Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về mối liên hệ kể từ trang 84, 85 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về mối liên hệ kể từ. 1. Đọc đoạn văn và tiến hành những đòi hỏi sau :

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả người trang 86, 87 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả người. 1. Đọc bài bác văn Bà tôi (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 122 - 123).

 • Chính miêu tả - Tuần 13 trang 87, 88 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  1. a) Viết những kể từ ngữ chứa chấp những giờ sau :

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : chỉ bảo vệ môi trường thiên nhiên trang 88, 89 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: chỉ bảo vệ môi trường thiên nhiên. 1. Đọc đoạn văn sau :

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả người trang 90, 91, 92 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả người (Tả nước ngoài hình). 1. Chọn thực hiện 1 trong nhì bài bác luyện a hoặc b :

 • Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về mối liên hệ kể từ trang 92, 93, 94 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Luyện luyện về mối liên hệ kể từ. 1. Gạch bên dưới những cặp mối liên hệ kể từ trong mỗi câu sau:

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả người trang 94 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả người (Tả nước ngoài hình). Dựa theo đòi dàn ý nhưng mà em đang được lập nhập tuần trước đó, hãy viết lách một quãng văn miêu tả nước ngoài hình của một người nhưng mà em thông thường bắt gặp.

 • Chính miêu tả - Tuần 14 trang 95, 96 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  1. Viết những kể từ ngữ chứa chấp những giờ nhập bảng sau :

 • Luyện kể từ và câu - Ôn luyện về kể từ loại trang 97, 98 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Ôn luyện về kể từ loại. Các kể từ chị nhập câu Chị(1) được xem là chị(2) của em mãi mãi! là danh kể từ hoặc đại kể từ xưng hô ?

 • Tập thực hiện văn - Làm biên phiên bản buổi họp trang 98, 99 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Làm biên phiên bản buổi họp. Đọc Biên phiên bản đại hội chi team (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 140 -141), vấn đáp vắn tắt những thắc mắc sau :

 • Luyện kể từ và câu - Ôn luyện về kể từ loại trang 100, 101 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Ôn luyện về kể từ loại. 1. Ghi những kể từ in đậm trong khúc văn sau nhập khu vực trống rỗng tương thích nhập bảng phân loại ở bên dưới :

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện thực hiện biên phiên bản buổi họp trang 101 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện thực hiện biên phiên bản buổi họp. Ghi lại biên phiên bản một buổi họp tổ, lớp hoặc chi team em.

 • Chính miêu tả - Tuần 15 trang 102, 103 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  (1) Tìm và viết lách lại những giờ sở hữu nghĩa :

 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Hạnh phúc trang 104 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Hạnh phúc. 1. Đánh vết ✓ nhập □ trước ý quí thống nhất nhằm giải nghĩa kể từ niềm hạnh phúc :

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả người trang 105 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả người. 1. Đọc bài bác văn Công nhân sửa đàng (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 150), tiến hành những đòi hỏi sau :

 • Luyện kể từ và câu - Tổng kết vốn liếng kể từ trang 106, 107, 108 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt lớp 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Tổng kết vốn liếng kể từ. 1. Liệt kê những kể từ ngữ :

 • Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả người trang 108, 109 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Luyện luyện miêu tả người (Tả hoạt động). 1. Lập dàn ý mang đến bài bác văn miêu tả sinh hoạt của một chúng ta nhỏ hoặc một em bé bỏng ở tuổi hạc luyện chuồn, luyện trình bày.

 • Chính miêu tả - Tuần 16 trang 110, 111 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt 5 luyện 1

  1. Hãy viết lách những kể từ ngữ chứa chấp những giờ bên dưới đây

 • Luyện kể từ và câu - Tổng kết vốn liếng kể từ trang 112 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Tổng kết vốn liếng kể từ. 1. Tìm những kể từ đồng nghĩa tương quan và ngược nghĩa với từng kể từ sau :

 • Tập thực hiện văn - Tả người trang 113 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Tả người. Lập dàn ý cụ thể một trong số đề bài bác khêu gợi ý sau: Tả một em bé bỏng đang được tuổi hạc luyện chuồn, luyện trình bày.

 • Luyện kể từ và câu - Tổng kết vốn liếng kể từ trang 115 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt 5 luyện 1

  Luyện kể từ và câu - Tổng kết vốn liếng kể từ. 1. Tự đánh giá vốn liếng kể từ của tôi :

 • Tập thực hiện văn - Làm biên phiên bản một vụ việc trang 116, 117 Vở bài bác luyện (SBT) Tiếng Việt 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Làm biên phiên bản một vụ việc. 1. ĐỌC BIÊN BẢN VỀ VIỆC MÈO VẰN ĂN HỐI LỘ CỦA NHÀ CHUỘT

 • Chính miêu tả - Tuần 17 trang 118 Vở bài bác luyện (VBT) Tiếng Việt 5 luyện 1

  1. Chép vần của từng giờ nhập câu thơ lục chén bát sau đây nhập quy mô kết cấu vần :

 • Luyện kể từ và câu - Ôn luyện về kể từ và kết cấu kể từ trang 119 Vở bài bác luyện Tiếng Việt 5 luyện 1

  Giải Luyện kể từ và câu - Ôn luyện về kể từ và kết cấu kể từ. Câu 1. a) Viết nhập bảng phân loại những kể từ nhập cực khổ thơ tại đây theo đòi kết cấu của bọn chúng. thạo rằng những kể từ và được phân cơ hội cùng nhau vày vết gạch ốp xiên.

 • Tập thực hiện văn - Ôn luyện về viết lách đơn trang 121 Vở bài bác luyện Tiếng Việt 5 luyện 1

  Tập thực hiện văn - Ôn luyện về viết lách đơn. Câu 1. Điền nhập khu vực trống rỗng nhằm hoàn thành xong đơn xin xỏ học tập tại đây :

 • Luyện kể từ và câu - Ôn luyện về câu trang 123 Vở bài bác luyện Tiếng Việt 5 luyện 1

  1. Đọc mẩu chuyện phấn chấn Nghĩa của kể từ "cũng" (Tiếng Việt 5, luyện một, trang 171), tiến hành những đòi hỏi sau :

 • Tiết 1 - Ôn luyện cuối học tập kì 1 trang 126 Vở bài bác luyện Tiếng Việt 5 luyện 1

  Tiết 1 - Ôn luyện cuối học tập kì 1. Câu 1. Lập bảng đo đếm những bài bác luyện hiểu nhập công ty điểm Giữ lấy blue color.

 • Tiết 2 - Ôn luyện cuối học tập kì 1 trang 127 Vở bài bác luyện Tiếng Việt 5 luyện 1

  Tiết 2 - Ôn luyện cuối học tập kì 1. Câu 1. Lập bảng đo đếm những bài bác luyện hiểu nhập công ty điểm Vì niềm hạnh phúc quả đât.

 • Tiết 3 - Ôn luyện cuối học tập kì 1 trang 129 Vở bài bác luyện Tiếng Việt 5 luyện 1

  Tiết 3 - Ôn luyện cuối học tập kì 1 . Câu 1. Điền những kể từ ngữ em biết nhập bảng sau : Tổng kết vốn liếng kể từ về môi trường

 • Tiết 4 - Ôn luyện cuối học tập kì 1 trang 130 Vở bài bác luyện Tiếng Việt 5 luyện 1

  Tiết 4 - Ôn luyện cuối học tập kì 1. Câu 1. Viết lại những kể từ ngữ em dễ dàng viết lách sai chủ yếu miêu tả nhập bài bác Chợ Ta-sken (sách Tiếng Việt 5, luyện một, trang 174):

 • Tiết 5 - Ôn luyện cuối học tập kì 1 trang 130 Vở bài bác luyện Tiếng Việt 5 luyện 1

  Tiết 5 - Ôn luyện cuối học tập kì 1. Lập dàn ý cụ thể đề bài bác bên dưới đây: Hãy viết lách thư gửi một người thân trong gia đình đang được không ở gần kể lại sản phẩm tiếp thu kiến thức, tập luyện của em nhập học tập kì I.

  Xem thêm: bài giải toán lớp 4

 • Tiết 6 - Ôn luyện cuối học tập kì 1 trang 131 Vở bài bác luyện Tiếng Việt 5 luyện 1

  Tiết 6 - Ôn luyện cuối học tập kì 1. Câu 1. Đọc bài bác thơ sau và vấn đáp câu hỏi: a) Tìm nhập bài bác thơ một kể từ đồng nghĩa tương quan với kể từ "biên cương" :

 • Tiết 7 - Ôn luyện cuối học tập kì 1 trang 132 Vở bài bác luyện Tiếng Việt 5 luyện 1

  Tiết 7 - Ôn luyện cuối học tập kì 1. Câu 1. Đọc bài bác văn nhập tiết rèn luyện (sách Tiếng Việt 5, luyện một, trang 177). Dựa nhập nội dung bài bác hiểu, tiến công X nhập □ trước ý vấn đáp đúng:

 • Tiết 8 - Ôn luyện cuối học tập kì 1 trang 134 Vở bài bác luyện Tiếng Việt 5 luyện 1

  Tiết 8 - Ôn luyện cuối học tập kì 1. Lập dàn ý cụ thể đề bài bác sau : Em hãy miêu tả một người thân trong gia đình đang được thao tác, ví dụ : đang được nấu nướng cơm trắng, vá vá, thực hiện vườn, lướt web, xây nhà ở hoặc học tập bài bác,...