giáo dục công dân 12

Tại phía trên chúng ta có thể thăm dò thấy: ôn luyện kỹ năng trọng tâm môn GDCD 12, chỉ dẫn giải bài bác luyện SGK GDCD 12 một cơ hội dễ nắm bắt, những dạng mục chính thông thường gặp gỡ vô GDCD 12, tuyển chọn luyện những đề ganh đua môn GDCD 12 học tập kỳ 1 - học tập kỳ 2 - ganh đua trung học phổ thông vương quốc mới nhất nhất

 • Bài 1: Pháp luật và đời sống
 • Bài 2: Thực hiện nay pháp luật
 • Bài 3: Công dân đồng đẳng trước pháp luật
 • Bài 4: Quyền đồng đẳng của công dân vô một vài nghành nghề của cuộc sống xã hội
 • Bài 5: Quyền đồng đẳng Một trong những dân tộc bản địa, tôn giáo
 • Bài 6: Công dân với những quyền tự tại cơ bản
 • Bài 7: Công dân với những quyền dân chủ
 • Bài 8: Luật pháp với việc trở nên tân tiến của công dân
 • Bài 9: Pháp luật với việc trở nên tân tiến kiên cố của khu đất nước
 • Bài 10: Pháp luật với chủ quyền và sự trở nên tân tiến tiến bộ cỗ của nhân loại

Tuyển luyện đề ganh đua trung học phổ thông vương quốc môn GDCD

 • Đề 1: Luyện ganh đua THPTQG môn GDCD năm 2018
 • Đề 2: Luyện ganh đua THPTQG môn GDCD năm 2018
 • Đề 3: Luyện ganh đua THPTQG môn GDCD năm 2018
 • Đề 4: Luyện ganh đua THPTQG môn GDCD năm 2018
 • Đề 5: Luyện ganh đua THPTQG môn GDCD năm 2018
 • Đề 6: Luyện ganh đua THPTQG môn GDCD năm 2018
 • Đề 7: Luyện ganh đua THPTQG môn GDCD năm 2018
 • Đề 8: Luyện ganh đua THPTQG môn GDCD năm 2018
 • Đề 9: Luyện ganh đua THPTQG môn GDCD năm 2018
 • Đề 10: Luyện ganh đua THPTQG môn GDCD năm 2018
 • Đề 11: Luyện ganh đua THPTQG môn GDCD năm 2018
 • Đề 12: Luyện ganh đua THPTQG môn GDCD năm 2018
 • Đề 13: Luyện ganh đua THPTQG môn GDCD năm 2018
 • Đề 14: Luyện ganh đua THPTQG môn GCCD năm 2018
 • Đề 15: Luyện ganh đua THPTQG môn GDCD năm 2018

=> XEM ĐẦY ĐỦ

Một số mục chính ôn luyện môn GDCD lớp 12

 • Trắc nghiệm bài bác 1 pháp lý và cuộc sống GDCD lớp 12 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm bài bác 2 tiến hành pháp lý GDCD 12 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm bài bác 3 công dân đồng đẳng trước pháp lý GDCD 12 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm bài bác 4 GDCD 12 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm bài bác 5 quyền đồng đẳng Một trong những dân tộc bản địa, tôn giáo GDCD 12 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm bài bác 6 công dân với những quyền tự tại cơ bạn dạng GDCD 12 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm bài bác 7 công dân với những quyền dân căn nhà GDCD 12 (có đáp án)

Giải bài bác luyện những môn khác

Giải sgk lớp 12

Soạn văn 12 luyện 1

Soạn văn 12 luyện 2

Soạn văn 12 luyện 1 giản lược

Soạn văn 12 luyện 2 giản lược

Giải sgk tích lớp 12

Giải sgk hình học tập lớp 12

Giải sgk hoá học tập 12

Giải sgk GDCD 12

Giải sgk sinh học tập 12

Giải sgk lịch sử dân tộc 12

Giải sgk vật lí 12

Giải sgk địa lí 12

Giải sgk giờ đồng hồ Anh 12

Giải sgk giờ đồng hồ Anh 12 - mới

Trắc nghiệm lớp 12

Trắc nghiệm ngữ văn 12

Trắc nghiệm toán 12

Trắc nghiệm cơ vật lý 12

Trắc nghiệm sinh học tập 12

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12

Trắc nghiệm chất hóa học 12

Trắc nghiệm GDCD 12

Trắc nghiệm địa lý 12

Đề ganh đua lớp 12

Đề ganh đua Vật Lý 12

Đề ganh đua Hoá học tập 12

Đề ganh đua Địa lí 12

Đề ganh đua Sinh học tập 12

Đề ganh đua Lịch Sử 12

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh 12

Chuyên đề lớp 12

Chuyên đề Sinh 12

Chuyên đề Toán 12

Chuyên đề Hoá 12

Chuyên đề Địa lí 12

Chuyên đề ngữ văn 12

Tài liệu tìm hiểu thêm lớp 12

Tập bạn dạng đồ dùng địa lí 12

Tuyển luyện văn kiểu 12

Giáo án lớp 12

Giáo án ngữ văn 12

Giáo án đại số 12

Giáo án hình học tập 12

Giáo án địa lý 12

Giáo án lịch sử dân tộc 12

Giáo án công dân 12

Giáo án giờ đồng hồ Anh 12

Giáo án cơ vật lý 12

Giáo án sinh học tập 12

Giáo án chất hóa học 12

Giáo án technology 12