giới hạn quang điện

Câu hỏi:

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của từng sắt kẽm kim loại là?

Bạn đang xem: giới hạn quang điện

A. Cách sóng nhiều năm nhất của sự phản xạ hấp thụ vào sắt kẽm kim loại này mà tạo nên được hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện.

B. Cách sóng nhanh nhất của sự phản xạ hấp thụ vào sắt kẽm kim loại này mà tạo nên được hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện.

C. Công nhỏ nhất dùng để làm bứt electron thoát khỏi mặt phẳng sắt kẽm kim loại cơ.

D. Công lớn số 1 dùng để làm bứt electron thoát khỏi mặt phẳng sắt kẽm kim loại cơ.

Đáp án đích A. 

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của từng sắt kẽm kim loại là bước sóng nhiều năm nhất của sự phản xạ hấp thụ vào sắt kẽm kim loại này mà tạo nên được hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện, hiện tượng quang quẻ điện là hiện tượng khả năng chiếu sáng thực hiện bật electron thoát khỏi mặt mũi sắt kẽm kim loại.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án thực sự A

– Hiện tượng quang quẻ điện là hiện tượng khả năng chiếu sáng thực hiện bật electron thoát khỏi mặt mũi sắt kẽm kim loại. Các electron dẫn chỉ hoạt động phía bên trong khối hóa học cung cấp dẫn nhưng mà không biến thành bứt ra bên ngoài tựa như hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài. Đây cũng đó là nguyên do nhưng mà người tớ gọi hiện tượng kỳ lạ này là hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện vô.

– Định luật về số lượng giới hạn quang quẻ điện: Ánh sáng sủa kích ứng chỉ mất thể thực hiện bật êlêctron thoát khỏi một sắt kẽm kim loại Lúc bước sóng của chính nó ngắn thêm hoặc vì thế số lượng giới hạn quang quẻ điện của sắt kẽm kim loại cơ.

 λ ≤ λ0

Trong đó:

Xem thêm: để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

λ: bước sóng của khả năng chiếu sáng kích thích (m)

λ0: giới hạn quang điện của kim loại (m)

– Điều khiếu nại xẩy ra hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện là quá trình sóng hấp thụ vào cần nhỏ rộng lớn hoặc vì thế giới hạn quang điện. Giới hạn quang quẻ điện λ0  là bước sóng nhiều năm nhất của sự phản xạ hấp thụ vào sắt kẽm kim loại này mà tạo nên được hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện.

– Các khả năng chiếu sáng đơn sắc sở hữu bước sóng trong tầm kể từ 380nm (ứng với color tím bên trên quang quẻ phổ) cho tới chừng 760nm (ứng với color đỏ) là khả năng chiếu sáng nhận ra được (khả kiến).

– Điều khiếu nại nhằm hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện vô xẩy ra là:

+ Năng lượng phôtôn của khả năng chiếu sáng kích ứng cần to hơn hoặc vì thế với tích điện kích hoạt A (là tích điện quan trọng nhằm giải hòa electron link trở nên những electron dẫn): ε ≥ A

+ Cách sóng λ của khả năng chiếu sáng kích ứng cần nhỏ rộng lớn hoặc vì thế một bước sóng giới hạn 0 với từng hóa học cung cấp dẫn, bước sóng số lượng giới hạn λ0 này được gọi là số lượng giới hạn quang quẻ dẫn.

– Giới hạn quang quẻ dẫn của khá nhiều những hóa học cung cấp dẫn đều trực thuộc miền mặt trời. Vì vậy, chỉ việc sử dụng khả năng chiếu sáng kích ứng là khả năng chiếu sáng thấy được là đầy đủ nhằm xẩy ra hiện tượng kỳ lạ quang quẻ dẫn.

– Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện ngoài: Đây là hiện tượng kỳ lạ chiếu khả năng chiếu sáng sở hữu bước sóng phù hợp vô sắt kẽm kim loại thực hiện nhảy những electron thoát khỏi mặt phẳng của sắt kẽm kim loại. Ánh sáng sủa hấp thụ vào sắt kẽm kim loại được gọi là khả năng chiếu sáng (hoặc bức xạ) kích ứng.

Xem thêm: chất nào làm mất màu dung dịch brom