hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

Câu hỏi:

12/08/2019 83,187

B. Na2CO3 và Na3PO4.

Bạn đang xem: hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: 

Nước đem tính cứng vĩnh cửu đem chứa chấp ion: Mg2+, Ca2+, SO42-, Cl- => người sử dụng Na2CO3 và Na3PO4 nhằm thực hiện mượt nước vì như thế dẫn đến MgCO3, CaCO3, Mg3(PO4)2 và Ca3(PO4)2 kết tủa => vô hiệu được Mg2+, Ca2+ thoát ra khỏi nước

Đáp án B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thạch cao sinh sống đem công thức là

A. CaSO4                      

B. CaSO4.H2             

C. CaSO4.2H2           

D. 2CaSO4.H2O

Câu 2:

Một loại nước cứng Lúc đung nóng thì thất lạc tính cứng, vô loại nước cứng này còn có chứa chấp những thích hợp hóa học nào là sau đây?

A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.

B. Ca(HCO3)2, CaCl2.

C. Ca(HCO3)2, MgCl2.

D. CaSO4, MgCl2.

Câu 3:

Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp hóa học X vô hỗn hợp AlCl3 chiếm được kết tủa keo dán giấy white. Chất X là

A. NH3                        

B. CO2                        

Xem thêm: công thức tính momen lực

C. NaOH.                     

D. HCl.

Câu 4:

Để thực hiện mượt nước đem tính cứng vĩnh cửu rất có thể người sử dụng hỗn hợp nào là tại đây :

A. CaCl2                       

B. KCl                          

C. Ca(OH)2                   

D. Na2CO3

Câu 5:

Kim loại rất có thể pha chế được kể từ quặng boxit là sắt kẽm kim loại nào?

A. Al.                            

B. Mg.                           

C. Fe.                            

D. Cu.

Câu 6:

Trong công nghiệp, Al được phát hành vày cách thức năng lượng điện phân giá buốt chảy thích hợp chất

A. Al2O3.                      

B. Al2(SO4)3.                 

C. NaAlO2.                   

Xem thêm: reducing gender improves productivity and economic growth of a nation

D. AlCl3.