hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32cm

Câu hỏi:

26/05/2020 126,817

Hai thừng dẫn trực tiếp, lâu năm tuy nhiên song xa nhau chừng 32cm nhập bầu không khí, dòng sản phẩm năng lượng điện điều khiển xe trên thừng một là I1 = 5A, dòng sản phẩm năng lượng điện điều khiển xe trên thừng 2 là I2 = 1A trái hướng với I1. Điểm M nằm trong mặt mũi bằng của nhị dòng sản phẩm năng lượng điện cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện I1 đoạn 8cm; cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện I2 đoạn 24cm. Tính chạm màn hình kể từ bên trên M

Bạn đang xem: hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32cm

Giả sử nhị thừng dẫn được đặt điều vuông góc với mặt mũi bằng hình vẽ, dòng sản phẩm I1 cút nhập bên trên A, dòng sản phẩm I2 ra đi bên trên B thì những dòng sản phẩm năng lượng điện I1 và I2 phát sinh bên trên M những vectơ chạm màn hình kể từ B1 và B2 có phương chiều như hình vẽ, có tính lớn:

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một ống dây khá dài 50(cm), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua loa từng vòng thừng là 2(A). Cảm ứng kể từ bên phía trong ống thừng có tính rộng lớn B=25.104T. Tính số vòng thừng của ống thừng.

Câu 2:

Ba dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên song vuông góc với mặt mũi bằng hình vẽ với chiều như hình vẽ. Tam giác ABC đều. Xác quyết định vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm O của tam giác, biết I1 = I2 = I3 = 5A, cạnh của tam giác vì như thế 10cm.

Câu 3:

Một vòng thừng tròn trặn đặt điều nhập chân không tồn tại nửa đường kính R = 10cm đem dòng sản phẩm năng lượng điện I = 50A.

a)     Tính khuôn khổ của vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng thừng.

Xem thêm: công thức hóa học lớp 8

b)    Nếu mang đến dòng sản phẩm năng lượng điện bên trên qua loa vòng thừng với nửa đường kính R' = 4R thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng thừng có tính rộng lớn là bao nhiêu?

Câu 4:

Hai thừng dẫn trực tiếp lâu năm vô hạn đặt điều tuy nhiên song nhập bầu không khí xa nhau chừng khoảng tầm 10 centimet, với dòng sản phẩm năng lượng điện nằm trong chiều  I1 = I2 = I = 2,4A đi qua loa. Tính chạm màn hình kể từ tại:

a)                 M cách I1 và I2 khoảng r = 5cm

b)                N cách I1 20cm và cách I2 10cm.

c)                 P cách I1 8cm và cách I2 6cm.

d)                Q cách I1 10cm và cách I2 10cm

Câu 5:

Hai dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp lâu năm vô hạn đặt điều tuy nhiên song nhập bầu không khí và xa nhau chừng một khoảng tầm
d = 100cm. Dòng năng lượng điện chạy nhập nhị thừng dẫn chạy nằm trong chiều và nằm trong độ mạnh I = 2A. Xác quyết định chạm màn hình kể từ B bên trên điểm M nhập nhị tình huống sau:

a)     M nằm trong mặt mũi bằng chứa chấp nhị thừng dẫn và cơ hội nhị thừng dẫn theo lần lượt d1 = 60cm, d2 = 40cm.

b)    N nằm trong mặt mũi bằng chứa chấp nhị thừng dẫn và cơ hội nhị thừng dẫn theo lần lượt d1 = 60cm, d2= 80cm

Xem thêm: gdcd 7 chân trời sáng tạo

Câu 6:

Ba dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên song vuông góc với mặt mũi bằng hình vẽ, với chiều như hình vẽ. ABCD là hình vuông vắn cạnh 10cm, I1 = I2 = I3 = 5AI1 = I2 = I3 = 5A, xác lập vectơ chạm màn hình kể từ bên trên đỉnh loại tư D của hình vuông vắn.