hệ số công suất của đoạn mạchBài viết lách Cách tính Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Cách tính Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều.

Cách tính Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

Bạn đang xem: hệ số công suất của đoạn mạch

1. Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Khi ZL = ZC thì mạch xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng năng lượng điện nên cosΦ = 1

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Khi với 1 dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều chạy qua quýt cuộn chão với năng lượng điện trở thuần 50 Ω thì thông số năng suất của cuộn chão vì như thế 0,8. Cảm kháng của cuộn chão cơ bằng

A. 45,5 Ω.

B. 91,0 Ω.

C. 37,5 Ω.

D. 75,0 Ω.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính thông số năng suất tao có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Chọn C

Ví dụ 2: Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt) vô nhì đầu đoạn mạch RLC giắt tiếp nối nhau (cuộn chão thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì năng lượng điện áp hiệu dụng bên trên năng lượng điện trở R tăng gấp đôi và dòng sản phẩm năng lượng điện vô nhì tình huống này vuông trộn nhau. Hệ số năng suất của đoạn mạch khi sau bằng

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Lời giải:

Ta với công thức về thông số năng suất vô 2 tình huống của mạch:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A

B. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1. Một mạch năng lượng điện xoay chiều tiếp nối nhau bao gồm tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C, năng lượng điện trở thuần R và cuộn cảm thuần với cảm kháng 80 Ω. Độ rộng lớn hệ số công suất của đoạn mạch RC vì như thế thông số năng suất của tất cả mạch và vì như thế 0,6. Điện trở thuần R có mức giá trị

A. 50 Ω        B. 30 Ω        C. 67 Ω        D. 100 Ω

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Câu 2. Mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm cuộn chão giắt tiếp nối nhau với tụ năng lượng điện. Các năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch 120 V, ở nhì đầu cuộn chão 120 V và ở nhì đầu tụ năng lượng điện 120 V. Hệ số năng suất của mạch là

A. 0,125.        B. 0,87.        C. 0,5.        D. 0,75.

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Câu 3. Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều RLC ko phân nhánh, cuộn chão với năng lượng điện trở thuần. Điện áp hiệu dụng thân thiện nhì đầu đoạn mạch, bên trên năng lượng điện trở R, bên trên cuộn chão và bên trên tụ theo thứ tự là 75 (V), 25 (V), 25 (V) và 75 (V). Hệ số năng suất của toàn mạch là

A. 1/7        B. 0,6.        C. 7/25        D. 1/25

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Quảng cáo

Câu 4. Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều giắt tiếp nối nhau bao gồm tụ năng lượng điện, năng lượng điện trở thuần và cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch và bên trên cuộn cảm theo thứ tự là 360 V và 212 V. Hệ số năng suất của toàn mạch cosφ = 0,6. Điện áp hiệu dụng bên trên tụ là

A. 500 (V).        B. 200 (V).

C. 320 (V).        D. 400 (V).

Lời giải:

Chọn A

cosφ = UR/U = 0,6 ⇒ UR = 0,6U = 216 (V)

U2 = UR2 + (UL - UC)2 ⇒ 3602 = 2162 + (212 - UC)2 ⇒ UC = 500 (V)

Câu 5. Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều giắt tiếp nối nhau bao gồm tụ năng lượng điện, năng lượng điện trở thuần và cuộn cảm thuần với cảm kháng 80 Ω. Điện áp hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch và bên trên tụ theo thứ tự là 300 V và 140 V. Dòng năng lượng điện vô mạch trễ trộn đối với năng lượng điện áp nhì đầu đoạn mạch và thông số năng suất của mạch cosφ = 0,8. Cường phỏng hiệu dụng dòng sản phẩm qua quýt mạch là

A. 1 (A).        B. 2 (A).        C. 3,2 (A).        D. 4 (A).

Lời giải:

ZL > ZC ⇒ UL > UC; cosφ = UR/U = 0,8 ⇒ UR = 0,8U = 240 (V)

U2 = UR2 + (UL - UC)2 ⇒ 3002 = 2402 + (UL - 140)2 ⇒ UL = 320 (V)

I = UL/ZL = 4 (A)

Câu 6. Đoạn mạch AB bao gồm nhì đoạn mạch AM và MB giắt tiếp nối nhau. Đoạn AM bao gồm năng lượng điện trở thuần R = 100Ω giắt tiếp nối nhau với cuộn cảm thuần L = 1/π. Đoạn MB là tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C. Biểu thức năng lượng điện áp bên trên những đoạn mạch AM và MB theo thứ tự là: uAM = 100√2cos(100πt + π/4) (V) và uMB = 200cos(100πt - π/2) (V). Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

A. (√2)/2        B. (√3)/2        C. 1/2        D. 3/4

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A.

Câu 7. Đoạn mạch AB bao gồm 2 đoạn mạch AM và MB giắt tiếp nối nhau. Đoạn AM bao gồm năng lượng điện trở thuần R1 = 40 Ω giắt tiếp nối nhau với tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C = 10-3/(4π) F, đoạn mạch MB bao gồm năng lượng điện trở thuần R2 giắt với cuộn thuần cảm. Đặt vô A, B năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số ko thay đổi thì năng lượng điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB theo thứ tự là: uAM = 50√2cos(100πt - 7π/12) (V) và uMB = 150cos100πt (V). Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là

A. 0,84.        B. 0,71.        C. 0,86.        D. 0,95.

Quảng cáo

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A.

Câu 8. Một đoạn mạch xoay chiều bao gồm 3 thành phần giắt nối tiếp: năng lượng điện trở thuần R, cuộn chão có tính tự động cảm L và năng lượng điện trở thuần r, tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C. Đặt vô nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều, Lúc cơ năng lượng điện áp tức thời ở nhì đầu cuộn chão và nhì đầu tụ năng lượng điện theo thứ tự với biểu thức: ud = 80√6cos(ωt + π/6) (V) và uC = 40√2cos(ωt - 2π/3) (V), năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhì đầu năng lượng điện trở là UR = 60√3 V. Hệ số năng suất của đoạn mạch bên trên là

A. 0,862.        B. 0,908.        C. 0,753.        D. 0,664.

Lời giải:

Xem thêm: auxin chủ yếu sinh ra ở

Cách giải 1:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Từ giản vật dụng vectơ tao đo lường và tính toán được:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Chọn B.

Cách giải 2: Dùng máy Fx570ES

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Câu 9. Cho mạch năng lượng điện xoay chiều RLC giắt tiếp nối nhau, cuộn chão thuần cảm. hiểu L = CR2. Đặt vô nhì đầu đoạn mạch năng lượng điện áp xoay chiều ổn định quyết định, mạch với nằm trong thông số năng suất với nhì độ quý hiếm của tần số góc ω1 = 50π (rad/s) và ω2 = 200π (rad/s). Hệ số năng suất của đoạn mạch bằng

A. 2/√13.        B. một nửa.        C. 1/√2.        D. 3/√12.

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A.

Câu 10. Đặt vô nhì đầu đoạn mạch RL tiếp nối nhau một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V). Trong số đó u tính vì như thế (V), thời hạn t(s). Tần số f thay cho thay đổi được. Ban đầu tần số vì như thế f1 năng suất đoạn mạch là P1, tăng tần số lên gấp rất nhiều lần thì năng suất đoạn mạch hạ xuống với P2 = (3/4)P1. Khi tăng tần số lên tất tả 3 tần số thuở đầu thì năng suất đoạn mạch là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Chọn B.

Câu 11. Cho đoạn mạch AB bao gồm nhì đoạn mạch AM tiếp nối nhau với MB. hiểu đoạn AM bao gồm R tiếp nối nhau với C và MB với cuộn cảm có tính tự động cảm L và năng lượng điện trở r. Đặt vô AB một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (v). hiểu R = r = √(L/C), năng lượng điện áp hiệu dụng thân thiện nhì đầu MB rộng lớn tất tả n = √3 năng lượng điện áp nhì đầu AM. Hệ số năng suất của đoạn mạch có mức giá trị là

A. 0,887        B. 0,755        C.0,866        D. 0,975

Lời giải:

Vẽ giản vật dụng véc tơ như hình vẽ.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Từ fake thuyết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

⇒ Tứ giác OPEQ là hình chữ nhật

Do cơ góc lệch sóng thân thiện u và i vô mạch: φ = 90° – 60° = 30°

Vì vậy cosφ = cos30° = (√3)/2 = 0,866. Chọn C.

Câu 12. Cho mạch năng lượng điện AB bao gồm 2 đoạn mạch AM tiếp nối nhau với MB, vô cơ AM bao gồm năng lượng điện trở R tiếp nối nhau với tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C, MB với cuộn cảm có tính tự động cảm L. Đặt vô nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V). hiểu uAM vuông trộn với uMB với từng tần số ω. Khi mạch với nằm trong tận hưởng năng lượng điện với tần số ω0 thì UAM = UMB. Khi ω = ω1 thì uAM trễ trộn một góc α1 so với uAB và UAM = U1. Khi ω = ω2 thì uAM trễ trộn một góc α2 so với uAB và UAM = U'1. hiểu α1 + α2 = π/2 và U1 = (3/4)U'1. Xác quyết định thông số năng suất của mạch ứng với tần số ω1 và tần số ω2.

A. cosφ = 0,75; cosφ’ = 0,75.

B. cosφ = 0,45; cosφ’ = 0,75.

C. cosφ = 0,75; cosφ’ = 0,45.

D. cosφ = 0,96; cosφ’ = 0,96.

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Vì uAM vuông trộn với uMB với từng tần số ω nên:

tanφAM.tanφMB = -1 ⇔ (-ZC/R).(ZL/r) = -1 ⇔ R.r = ZL.ZC

Khi ω = ω0 mạch với nằm trong tận hưởng và UAM = UMB ⇒ r = R ⇒ R2 = ZLZC.

Vẽ giãn vật dụng vectơ như hình vẽ.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Ta luôn luôn với UR = Ur

UAM = UAB cosα = U cosα (α là góc trễ trộn của uAM đối với uAB)

U1 = Ucosα1 (1)

U’1 = Ucosα2 = Usinα1 (2) (do α1 + α2 = π/2)

Từ (1) và (2) suy ra: tanφ1 = U'1/U1 = 4/3 ⇒ UMB = UAMtanφ1 = (4/3)U1

Hai tam giác vuông EAM và FBM đồng dạng (vì với ∠MAE = ∠MBF = φAM nằm trong phụ với φMB).

Từ cơ suy ra:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Tương tự động tao với thành quả so với tình huống ω2

U1 = Ucosα1 = Usinα2 (1)

U'1 = Ucosα2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

tanφ2 = U1/U'1 = 4/3 ⇒ UMB = UAMtanφ2 = (4/3)U'1

Hai tam giác vuông EAM và FBM đồng dạng (vì với ∠MAE = ∠MBF = φAM nằm trong phụ với φMB)

Từ cơ suy ra:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Xem tăng những dạng bài xích tập dượt Vật Lí lớp 12 với vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Công suất của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều

  • Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

  • Bài tập dượt về năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

  • Bài tập dượt về năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều (phần 2)

    Xem thêm: biện pháp cải tạo đất nông nghiệp ở đồng bằng là

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng phù hợp những đoạn Clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo rất tốt - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.mamnonvietduc.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


cong-suat-cua-mach-dien-xoay-chieu.jsp