hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện

Câu hỏi:

06/07/2020 14,991

A. Electron bị nhảy thoát khỏi mặt mày sắt kẽm kim loại khi bị thắp sáng với bước sóng độ sáng tương thích.

Bạn đang xem: hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện

Đáp án chủ yếu xác

B. Electron nhảy thoát khỏi sắt kẽm kim loại khi đem ion đập vô sắt kẽm kim loại bại.

C. Electron bị nhảy thoát khỏi một nguyên vẹn tử khi nguyên vẹn tử này chạm chạm với nguyên vẹn tử không giống.

D. Electron bứt thoát khỏi sắt kẽm kim loại khi sắt kẽm kim loại bị nung rét.

Đáp án A

Electron bị nhảy thoát khỏi mặt mày sắt kẽm kim loại khi bị thắp sáng với bước sóng độ sáng tương thích.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Photon sẽ sở hữu tích điện to hơn nế như đó có:

A. Cách sóng rộng lớn hơn

B. Tần số rộng lớn hơn

C. Biên khuôn khổ hơn

D. Vận tốc rộng lớn hơn

Câu 2:

Nếu ý niệm độ sáng chỉ mất đặc thù sóng thì ko thể lý giải được hiện tượng lạ nào là bên dưới đây?

A. Khúc xạ độ sáng.

B. Giao bôi độ sáng.

C. Phản xạ độ sáng.

D. Quang năng lượng điện.

Câu 3:

Chiếu cho tới mặt phẳng của một sắt kẽm kim loại phản xạ đem bước sóng λ , số lượng giới hạn quang đãng năng lượng điện của sắt kẽm kim loại bại là λ0. hiểu hằng số Plăng là h, véc tơ vận tốc tức thời độ sáng vô chân ko là c. Để đem hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện xẩy ra thìA

Aλ>λ0

Xem thêm: giải vở bài tập toán lớp 3

Bλ<hcλ0

Cλhcλ0

Dλλ0

Câu 4:

Chọn câu vấn đáp trúng. Khi chiếu 2 độ sáng đem tần số f1=1015Hz và f2=1,5.1015Hz vào một sắt kẽm kim loại thực hiện catốt của một tế bào quang đãng năng lượng điện, người tớ thấy tỉ số những động năng lúc đầu cực lớn của những electron quang đãng năng lượng điện là vày 3. Tần số số lượng giới hạn của sắt kẽm kim loại bại là:

A. 1015Hz

B1,5.1015Hz

C7,5.1014Hz

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Công bay electron của một sắt kẽm kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu theo lần lượt vô mặt phẳng tấm sắt kẽm kim loại này những phản xạ đem bước sóng là λ1=0,18μmλ2=0,21μm và λ3=0,35μm. Lấy h=6,625.10-34J.s, c=3.108m/s. Bức xạ nào là tạo nên được hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện so với sắt kẽm kim loại đó?

A. Hai phản xạ (λ1 và λ2).

B. Không đem phản xạ nào là vô phụ vương phản xạ bên trên.

C. Cả phụ vương phản xạ (λ1λ2 và λ3).

D. Chỉ đem bức xạ λ1.

Câu 6:

Chọn câu vấn đáp trúng. Chọn h=6,625.10-34J.s; c=3.108m/s. Cho công bay electron của sắt kẽm kim loại là A=2eV. Cách sóng số lượng giới hạn quang đãng năng lượng điện của sắt kẽm kim loại là:

A. 0,621μm

B. 0,525μm

C. 0,675μm

Xem thêm: giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

D. 0,58μm