hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

Câu hỏi:

03/08/2019 25,193

D. Phân đôi

Bạn đang xem: hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều ko đích thị với sinh đẻ vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Cá thể rất có thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn sinh đẻ bình thường

B. Đảm bảo sự ổn định quyết định về mặt mày DT qua chuyện những  thế hệ cơ thể

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu nhập thời hạn ngắn

D. Có tài năng thích ứng cao với việc thay cho thay đổi của ĐK môi trường

Câu 2:

Hình thức sinh đẻ vừa vặn đem ở động vật hoang dã ko xương sinh sống vừa vặn ở động vật hoang dã đem xương sinh sống là?

A. Nảy chồi       

B. Trinh sinh

C. Phân mảnh       

D. Phân đôi

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(1) giun dẹp sinh đẻ vì chưng mẫu mã phân song và phân mảnh

(2) Thủy tức sinh đẻ vì chưng mẫu mã nảy chồi và phân mảnh

(3) bọt biển khơi sinh đẻ vì chưng mẫu mã nảy chồi và phân mảnh

(4) Trùng biến hóa hình sinh đẻ vì chưng phân đôi

(5) con kiến sinh đẻ vì chưng phân song và trinh bạch sinh

(6) ong sinh đẻ vì chưng mẫu mã trinh bạch sinh

Tính đích thị (Đ)/sai (S) trong những tuyên bố bên trên là:

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Xem thêm: người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 4:

Sinh sản vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Từ một thành viên sinh đi ra một hoặc nhiều thành viên tương tự hoặc không giống bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân mật tinh dịch và trứng

B. Từ một cá thể luôn sinh đi ra nhiều thành viên tương tự bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân mật tinh dịch và trứng

C. Từ một cá thể sinh đi ra một hoặc nhiều thành viên tương tự bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân mật tinh dịch và trứng

D. Từ một cá thể luôn sinh đi ra có một thành viên tương tự bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân mật tinh dịch và trứng

Câu 5:

Sinh sản vô tính bắt gặp ở?

A. đa phần loại động vật hoang dã đem tổ chức triển khai thấp

B. Hầu không còn động vật hoang dã ko xương sống

C. Động vật đem xương sống

D. Động vật đơn bào

Câu 6:

Nguyên tắc của nhân phiên bản vô tính là?

A. Chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào trong 1 tế bào trứng vẫn lấy tổn thất nhân, rồi kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân cải tiến và phát triển trở thành phôi rồi cải tiến và phát triển trở thành khung người mới

B. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng vẫn lấy tổn thất nhân, rồi kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân cải tiến và phát triển trở thành phôi rồi cải tiến và phát triển trở thành khung người mới

C. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng, rồi kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân cải tiến và phát triển trở thành phôi rồi cải tiến và phát triển trở thành khung người mới

Xem thêm: căn cứ vào atlat địa lí việt nam

D. Chuyển nhân của tế bào xôma, kích ứng tế bào trứng và được ghép nhân cải tiến và phát triển trở thành phôi rồi cải tiến và phát triển trở thành khung người mới