hô hào vận động đông du

  • Truyện chú mèo con
  • Câu đố
  • Đố ai qua loa Nhật, quý phái Tàu, biên soạn trở thành huyết lệ lưu cầu tân thư, hô hào hoạt động Đông Du, kết đoàn cùng theo với sĩ phu từng miền?

Đố ai qua loa Nhật, quý phái Tàu, biên soạn trở thành huyết lệ lưu cầu tân thư, hô hào hoạt động Đông Du, kết đoàn cùng theo với sĩ phu từng miền?

Tác giả: Nanh Trắng

Bạn đang xem: hô hào vận động đông du

Thể loại: Câu đố

Ngày viết: 04-05-2020

Lượt xem: 10937

Xem thêm: giải phương trình bậc 3

Nguồn: Sưu tầm

Câu thách thức về những người kinh doanh và địa điểm lịch sử: Đố ai qua loa Nhật, quý phái Tàu Soạn trở thành huyết lệ lưu cầu tân thư Hô hào hoạt động Đông Du Kết đoàn cùng theo với sĩ phu từng miền? (Là ai?)

Xem thêm: 1 byte bằng bao nhiêu bit


Câu thách thức về những người kinh doanh và địa điểm lịch sử:

Đố ai qua loa Nhật, quý phái Tàu
Soạn trở thành huyết lệ lưu cầu tân thư
Hô hào hoạt động Đông Du
Kết đoàn cùng theo với sĩ phu từng miền?
(Là ai?)


Lời giải câu đố

Đáp án: Phan Châu Trinh

Bài viết lách nằm trong ngôi nhà đề