hô hấp là quá trình

Câu hỏi:

26/07/2019 64,742

Bạn đang xem: hô hấp là quá trình

A. Oxi hóa những hợp ý hóa học cơ học trở thành CO2 và H2O,đôi khi hóa giải tích điện quan trọng cho những sinh hoạt sinh sống của khung hình.

Đáp án chủ yếu xác

B. Oxi hóa những hợp ý hóa học cơ học trở thành O2 và H2O, đôi khi hóa giải tích điện quan trọng cho những sinh hoạt sinh sống của khung hình.

C. Oxi hóa những hợp ý hóa học cơ học trở thành CO2 và H2O, đôi khi hóa giải tích điện quan trọng cho những sinh hoạt sinh sống của khung hình.

D. Khử những hợp ý hóa học cơ học trở thành CO2 và H2O, đôi khi hóa giải tích điện quan trọng cho những sinh hoạt sinh sống của khung hình.

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nơi ra mắt sự thở vượt trội nhất ở thực vật là?

A. Rễ.        

B. Thân.        

C. Lá.        

D. Quả

Câu 2:

Giai phần đường phân ra mắt tại?

A. Ti thể.     

B. Tế bào hóa học.     

C. Lục lạp.     

D. Nhân.

Câu 3:

Chu trình Crep ra mắt trong?

A. Chất nền của ti thể.     

Xem thêm: người đứng đầu chế độ mạc phủ ở nhật bản được gọi là

B. Tế bào hóa học.

C. Lục lạp.     

D. Nhân.

Câu 4:

Trình lên men và thở hiếu khí với quá trình công cộng là?

A. Chuỗi truyền electron.     

B. Chu trình Crep.

C. Đường phân.     

D. Tổng hợp ý Axetyl - CoA.

Câu 5:

Sản phẩm của phân giải kị khí (đường phân và lên men) kể từ axit piruvic là?

A. Rượu etylic + CO2 + tích điện.

B. Axit lactic + CO2 + tích điện.

C. Rượu etylic + tích điện.

D. Rượu etylic + CO2

Câu 6:

Nhiệt phỏng ít nhất cây chính thức thở thay đổi thiên nhập khoảng?

A. (-5oC) - (5 oC), tùy từng loại cây ở những vùng sinh thái xanh không giống nhau.

B. (0 oC) - (10 oC), tùy từng loại cây ở những vùng sinh thái xanh không giống nhau.

C. (5 oC) - (10 oC), tùy từng loại cây ở những vùng sinh thái xanh không giống nhau.

D. (10 oC) - (20 oC), tùy từng loại cây ở những vùng sinh thái xanh không giống nhau.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK