học viện báo chí và tuyên truyền điểm chuẩn 2022

Nhiều năm vừa qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn luôn lọt vào trong TOP ngôi trường đem điểm chuẩn chỉnh cao.