imagine to v hay ving

Có thể chúng ta không biết tuy nhiên Imagine cũng là 1 trong trong mỗi động kể từ thông thường lầm lẫn cấu tạo Imagine ving hoặc đồ sộ v tê liệt. Việc xác lập Imagine + v gì còn tùy nằm trong vào cụ thể từng tình huống câu dùng là gì. Vì thế nhằm lần hiểu cụ thể những cấu tạo của Imagine, hãy nằm trong Langmaster trả lời Imagine đồ sộ v hoặc ving nhé!

1. Tìm hiểu Imagine là gì?

Imagine /ɪˈmædʒɪn/ vô giờ Anh là 1 trong động kể từ, đem ý tức là tưởng tượng hoặc tưởng tượng. Có nghĩa nếu như tớ tâm trí hoặc tưởng tượng về một chiếc gì tê liệt thì khối óc của tớ tự động không giống hiện thị lên tranh ảnh cụ thể vô tê liệt.

Bạn đang xem: imagine to v hay ving

Ví dụ: Imagine you are in a forest covered with green. (Hãy tưởng tượng chúng ta đang được ở vô một vùng đồi núi phủ đẫy sắc xanh xao.)

Nếu vô trường hợp Lúc ai tê liệt căn vặn chúng ta về một sự vật vụ việc sở hữu thiệt hay là không. Nếu tê liệt là việc thiệt thì chúng ta có thể vấn đáp vày cụm kể từ “I imagine so”.

2. Cấu trúc của Imagine: Imagine đồ sộ v hoặc ving

Nhiều bạn làm việc đề ra thắc mắc sau imagine là đồ sộ v hoặc ving hoặc imagine cút với đồ sộ v hoặc ving vẫn ko thể vấn đáp được. Thực hóa học Imagine chỉ phối kết hợp được với Ving hoặc danh động kể từ ở phía đằng sau nó tuy nhiên ko cút cùng theo với To v.

 • Cấu trúc: S + imagine + Ving

Imagine hoàn toàn có thể kết phù hợp với Ving tạo nên trở nên cấu tạo câu Imagine doing something với ý tức là tưởng tượng hoặc tưởng tượng về một yếu tố nào là tê liệt. Bên cạnh đó để thay thế thể cho tới Ving tớ hoàn toàn có thể dùng những danh động kể từ. Nếu ở dạng câu phủ ấn định thì tiếp tục thêm thắt not tức thì trước Ving/Noun phrase.

Ví dụ: When I'm feeling happy, I often imagine that I'm having a great trip in forest with full green trees. (Khi tôi cảm nhận thấy niềm hạnh phúc, tôi thông thường tưởng tượng bản thân sở hữu một chuyến du ngoạn vô rừng phủ đẫy cây cối.) 

null

Cấu trúc của Imagine: Imagine đồ sộ v hoặc ving

Xem thêm:

Langmaster - Phân biệt động kể từ cút với TO V, V-ING và V BARE [Học giờ Anh tiếp xúc cơ phiên bản #10]

 • Các cách sử dụng không giống của Imagine

Imagine còn được dùng trong số văn cảnh không giống nhau với sắc thái ý nghĩa sâu sắc không giống nhau. Tại bên dưới đó là một số trong những ví dụ về phong thái sử dụng của Imagine.

 • Dùng mô tả tình trạng “tôi nhận định rằng, tôi nghĩ…”

Ví dụ: 

 • I imagine she’d lượt thích đồ sộ think after her long journey. (Tôi nhận định rằng cô ấy là 1 trong người mến suy tư sau đó 1 chuyến du ngoạn dài)
 • I thought my son heard something, but perhaps he was imagining it. (Tôi cho rằng đàn ông tôi vẫn nghe được đồ vật gi tê liệt tuy nhiên có lẽ rằng cậu bé bỏng chỉ đang được tưởng tượng thôi.)

Lưu ý: Không sử dụng “Im imagine.

 • Dùng Lúc ham muốn dẫn đến hình hình ảnh tinh anh thần

Ví dụ:

 • Life must be difficult for him – I imagine sánh. (Cuộc sinh sống hẳn là trở ngại so với anh ấy lúc này. Tôi nghĩ rằng vậy.)
 • Imagine being stranded in Da lat without any friends! (Hãy tưởng tượng bị vứt rơi ở Đà Lạt tuy nhiên không tồn tại người chúng ta nào)

Lưu ý: Không sử dụng “I magine” “I imagine it” “imgaine đồ sộ be”

3. Nhóm kể từ đồng nghĩa tương quan và trái ngược nghĩa với Imagine

3.1. Nhóm kể từ đồng nghĩa tương quan với Imagine

Ngoài Imagine, chúng ta có thể không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ của tớ vày những kể từ sở hữu nghĩa tương đương bên dưới đây:

 • Fancy /ˈfænsi/: Tưởng tượng 
 • Fantasize /ˈfæntəsaɪz/:  Tưởng tượng viển vông, mơ màng
 • Feature /ˈfiːtʃə(r)/: Từ lóng tưởng tượng 
 • Figure /ˈfɪɡə(r)/: Suy nghĩ
 • Form /fɔːm/: Hình trở nên, nghĩ về ra
 • Brainstorm /ˈbreɪnstɔːm/: Động óc, tư duy
 • Conceptualize /kənˈseptʃuəlaɪz/: Khái niệm hóa 
 • Create /kriˈeɪt/: Sáng tạo 
 • Depict /dɪˈpɪkt/: Mô tả 
 • Devise /dɪˈvaɪz/: Phát minh, nghĩ về ra
 • Envisage /ɪnˈvɪzɪdʒ/: Dự tính 
 • Fabricate /ˈfæbrɪkeɪt/: Bịa đặt
 • Frame /freɪm/: Dàn xếp, tưởng tượng ra 
 • Harbor /hɑːbə(r)/: Nuôi chăm sóc (ý xấu) 
 • Invent /ɪnˈvent/: Phát minh ra 
 • Picture /ˈpɪktʃə(r)/: Hình dung ra 
 • Project /ˈprɒdʒekt/: Tưởng rằng 

null

Nhóm kể từ đồng nghĩa tương quan với Imagine

3.2. Nhóm kể từ trái ngược nghĩa với imagine

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt một số trong những group kể từ trái ngược nghĩa với Imagine bên dưới đây:

 • Ignore /ɪɡˈnɔː(r)/: Phớt lờ 
 • Neglect /nɪˈɡlekt/: Không chú ý
 • Tell the truth: Nói sự thật 
 • Know /nəʊ/: Nhận biết
 • Break /breɪk/: Làm đứt đoạn 
 • Destroy /dɪˈstrɔɪ/: Phá hủy 
 • Disregard /ˌdɪsrɪˈɡɑːd/: Không nhằm ý đến 

null

Nhóm kể từ trái ngược nghĩa với imagine

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC WANT - CẤU TRÚC WANT TO, WANT + N, WANT + V-ING

4. Bài tập luyện vận dụng

Bài tập luyện 1: Điền vô vị trí trống không kể từ mến thống nhất với câu vẫn cho

Các động từ: Have, drive, go, go, rain, win

Xem thêm: tranh vẽ phong cảnh quê hương

1. I often imagine … a great trip in forest with full green trees. 

2. She doesn't enjoy .... very much.

3. He don't want .... out tonight.He's too tired. 

4. She can't afford .... out tonight. She doesn't have enough money. 

5. Has it stopped .... yet?

6. My team was unlucky đồ sộ lose the game. I deserved .... 

Đáp án:

1. Having

2. Driving

3. To go

4. To go

5. Raining

6. To win

Bài tập luyện 2: Chia động kể từ mến phù hợp với câu vẫn cho

1. (Imagine) .... being stranded in Da lat without any friends

2. That team were talking very loudly, we couldn't help .... (overhear) what that team said.

3. Can your team help bủ .... (get) the launch ready

4. She looks sánh funny. I can't help .... when I see her(smile)

5. The bad weather helped .... (make) it a not good holiday.

Đáp án:

1. Imagine

2. Overhearing

3. Get or đồ sộ get

Xem thêm: lời bài hát thằng hầu

4. Smiling

5. Make or đồ sộ make

Như vậy, nội dung bài viết bên trên vẫn hỗ trợ cho mình học tập những vấn đề về Imagine đồ sộ v hoặc ving. Hy vọng với kiến thức và kỹ năng này sẽ hỗ trợ cho mình học tập dành được tầm nhìn rõ rệt nhất lúc dùng những cấu tạo nằm trong Imagine. Để hiểu rằng chuyên môn giờ Anh của tớ, hãy nhập cuộc tức thì bài xích test không tính phí bên trên phía trên. Đăng ký tức thì khóa huấn luyện và đào tạo nằm trong Langmaster để sở hữu thêm thắt nhiều bài học kinh nghiệm xẻ ích!