impressed đi với giới từ gì

“Impressed” được dùng khá thịnh hành nhập văn phát biểu, và cả văn viết lách của những người học tập giờ đồng hồ Anh. Thế tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhân tố ngữ pháp, những bạn phải tóm và nắm rõ được “impressed” cút với giới kể từ gì, và ý nghĩa sâu sắc của bọn chúng thế nào. Chính vì như thế điều này, FLYER tiếp tục dò xét hiểu và tổ hợp những cấu tạo cơ phiên bản nhất với “impressed” sẽ giúp đỡ cho những người học tập rất có thể hiểu và ghi lưu giữ tăng nhiều mẹo hoặc khi dùng.

“Impressed” cút với giới kể từ gì nhập giờ đồng hồ Anh
“Impressed” cút với giới kể từ gì nhập giờ đồng hồ Anh

1. Nghĩa của kể từ “impressed” 

“Impressed” Tức là bị khiến cho tuyệt hảo, ngưỡng mộ vì chưng một đối tượng người tiêu dùng, sự khiếu nại, hiện tượng lạ rõ ràng nào là cơ. 

Bạn đang xem: impressed đi với giới từ gì

Ví dụ:

 • I was strongly impressed with her beautiful voice during the presentation.  
  Tôi bị tuyệt hảo mạnh mẽ và tự tin với hóa học giọng hoặc của cô ấy ấy nhập xuyên suốt buổi thuyết trình.     
 • She was impressed by his talent for the Mathematical field.
  Cô ấy bị tuyệt hảo vì chưng tài năng của anh ấy ấy về nghành nghề toán học tập. 

“Impressed” Tức là được đóng góp vệt, được in ấn vệt đồ vật gi vào trong 1 đối tượng người tiêu dùng rõ ràng. 

Ví dụ:

The wax was impressed a brand logo with a stamp .
Miếng sáp được đóng góp vệt logo Brand Name với con cái vệt.

Trong giờ đồng hồ Anh, “impressed” được dùng đi kèm theo với một số trong những giới kể từ thịnh hành gồm những: “with”, “by”, “upon” và “on”. Vì vậy, tùy vào cụ thể từng tình huống, thực trạng và ngữ nghĩa của câu tuy nhiên chúng ta nên vận dụng cấu tạo sao mang đến tương thích nhất. Cùng dò xét hiểu rõ ràng rộng lớn ở những phần sau nhé.

2. ”Impressed” cút với giới kể từ gì ?

Cấu trúc 1: Impressed with:

(be) impressed + with + Something

Ví dụ:

 • I’m impressed with her positive attitude toward work.  
  Tôi tuyệt hảo với thái chừng tích cực kỳ của cô ấy ấy so với việc làm.      
 • She was impressed with his watch.
  Cô ấy bị khiến cho tuyệt hảo với cái đồng hồ thời trang treo tay của anh ấy ấy.  

Cấu trúc 2: Impressed by:

Cấu trúc này cũng Tức là bị khiến cho tuyệt hảo với điều gì cơ, đồ vật gi cơ hoặc đối tượng người tiêu dùng nào là cơ. Tuy nhiên, “impressed + by” thông thường được dùng nhằm tế bào phỏng hành vi bị khiến cho tuyệt hảo vì chưng người. 

(be) impressed + with + Something

Ví dụ:

 • You’re impressed by Linda, aren’t you?
  Bạn sở hữu tuyệt hảo với Linda hoặc là không?     
 • He was impressed by the teacher during the lesson.
  Anh ấy bị khiến cho tuyệt hảo vì chưng nhà giáo nhập xuyên suốt tiết học.

3. Cấu trúc với động kể từ “impress” vẹn toàn thể

Bên cạnh vận dụng hoạt bát cấu tạo của “impressed” thì nên xem thêm những cơ hội dùng với “impress” vẹn toàn khuôn mẫu được liệt kê tiếp sau đây nhằm không ngừng mở rộng tăng kĩ năng ngữ pháp.

Cấu trúc 1: gây tuyệt hảo với ai bằng/với cái gì:

Impress + someone + with/by + something

Ví dụ:

 • He impressed bủ with his voice on the stage. 
  Anh ấy khiến cho tuyệt hảo với tôi vì chưng hóa học giọng của anh ấy ấy bên trên sảnh khấu.  

Cấu trúc 2: thực hiện mang đến ai hiểu hoặc thích nghi với giá chỉ trị/ vai trò của một chiếc gì:

Impress + something + upon/on + someone

Ví dụ:

 • She impressed on them the need for immediate action. 
  Cô ấy đã thử mang đến chúng ta nắm chắc về sự việc quan trọng cần hành vi ngay lập tức ngay lập tức.    
 • Mr Lan tried đồ sộ impress upon bủ the importance of this subject.
  Ông Lãn nỗ lực thực hiện mang đến tôi hiểu rằng vai trò của môn học tập này.  

Cấu trúc 3: tạo ra một cảm giác tuyệt hảo, quan trọng so với một người nào là cơ, hoặc một chiếc gì cơ.

Impress + something/itself + upon/on + someone 

Ví dụ:

His words impressed themselves on my memory.
Những câu nói. của anh ấy ấy khiến cho tuyệt hảo nhập trí lưu giữ của tôi. 

4. Một số trạng kể từ cút với “impressed”

Một số trạng kể từ thịnh hành đi kèm theo với “impressed”
Một số trạng kể từ thịnh hành đi kèm theo với “impressed”

Trong quy trình học tập giờ đồng hồ Anh, những các bạn sẽ để ý và nhận biết “impressed” thông thường cút với một số trong những trạng kể từ thông thườn như sau:

4.1 Trạng kể từ tế bào mô tả cường độ nhiều, hoặc vô nằm trong lớn

Các trạng kể từ nổi trội nhập group rất có thể nói đến như là: deeply, especially, extremely, enormously, overwhelmingly, greatly, much, very (much), particularly, mightily, profoundly, terribly, really.

Xem thêm: 120 mẩu chuyện về bác và bài học kinh nghiệm

Ví dụ:

 • She was extremely impressed with his performance at work
  Cô ấy vô cùng bị tuyệt hảo vì chưng biểu thị của anh ấy ấy bên trên điểm thao tác làm việc.    
 • I am really impressed by her – She has just overcome the entrance exam with an absolute mark.
  Tôi thiệt sự bị tuyệt hảo vì chưng cô ấy – Cô ấy vừa phải mới mẻ băng qua kỳ thi đua nguồn vào với số điểm cực kỳ cao.

4.2 Trạng kể từ tế bào mô tả cường độ không nhiều, hoặc không thật nhiều

Hai trạng kể từ thông thường đi kèm theo với “impressed” nhập tình huống này là not overly, hoặc less than thở.

Ví dụ:

 • She was not overly impressed with the proposals. 
  Cô ấy không thật tuyệt hảo với những biện pháp, lời khuyên được thể hiện.    . 

4.3 Trạng kể từ tế bào mô tả cường độ vừa phải đủ

5 trạng kể từ tế bào mô tả nấc hiệu suất cao, vừa phải đầy đủ đi kèm theo với “impressed”
5 trạng kể từ tế bào mô tả nấc hiệu suất cao, vừa phải đầy đủ đi kèm theo với “impressed”

Một số trạng kể từ tế bào mô tả thể hiện tại ý nghĩa sâu sắc “đủ”, được dùng nhằm bổ sung cập nhật tăng ý nghĩa sâu sắc mang đến “impressed” khi viết lách câu gồm những: fairly, enough, mildly, quite, và sufficiently. 

Ví dụ:

 • The King was impressed enough đồ sộ commission a portrait from the artist.
  Nhà vua bị khiến cho tuyệt hảo vừa phải đầy đủ để tại vị bức chân dung kể từ người người nghệ sỹ.    
 • I was fairly impressed with her talent đồ sộ evaluate her with a high mark.
  Tôi đầy đủ bị tuyệt hảo với tài năng của cô ấy ấy nhằm Đánh Giá cô ấy với số điểm trên cao. 

4.4 Trạng kể từ tế bào mô tả trường hợp tức thời, cường độ mạnh mẽ

Các trạng kể từ xác lập kỹ năng tương thích, hoặc sự cung cấp thiết của hành vi phát biểu rất có thể đi kèm theo với “impressed” như là: immediately, suitably, genuinely, instantly, và favourably. 

Ví dụ:

 • He was immediately impressed with the beauty of the girl.
  Anh ấy tiếp tục ngay lập tức ngay lập tức bị tuyệt hảo vì chưng vẻ đẹp nhất của cô nàng.     
 • When I talked with him, I was favorably impressed with his approach,
  Khi thủ thỉ với anh ấy, tôi cực kỳ tuyệt hảo với những lời khuyên của anh ấy ấy đưa ra.  

4.5 Trạng kể từ tế bào mô tả sự rõ rệt, cụ thể

Ba trạng kể từ được sử dụng tối đa với hàm nghĩa này khi đi kèm theo với “impressed” là clearly, apparently và obviously. 

Ví dụ:

He was clearly impressed with her behaviour during the buổi tiệc ngọt.
Anh ấy rõ rệt là bị tuyệt hảo với cơ hội đối xử của cô ấy ấy nhập xuyên suốt buổi tiệc.    

5. Từ đồng nghĩa tương quan với “impressed”

Các kể từ ngay gần nghĩa, đồng nghĩa tương quan với “impressed”
Các kể từ ngay gần nghĩa, đồng nghĩa tương quan với “impressed”

Khi học tập giờ đồng hồ Anh, những các bạn sẽ tiếp cận một số trong những kể từ đồng nghĩa tương quan hoặc ngay gần nghĩa với “impressed” nhằm rất có thể áp dụng và sắp xếp một cơ hội hoạt bát rộng lớn nhập câu. Cụ thể là:

5.1 Từ “inspired”

So với những cấu tạo “impressed đi với giới từ gì” thì “inspired” thông thường được cút cùng theo với “by” nhằm tế bào phỏng ý nghĩa sâu sắc bị khiến cho tuyệt hảo vì chưng một điều gì cơ (thường ám chỉ nhân tố tích cực). 

Ví dụ:

 • I was inspired by the picture that he gave bủ on my birthday. 
  Tôi bị khiến cho tuyệt hảo vì chưng hình ảnh tuy nhiên anh ấy tặng tôi vào trong ngày sinh nhật. 

5.2 Từ “excited”

“Excited” đi kèm theo với giới kể từ “by” nhằm tế bào mô tả hàm nghĩa tương tự động của “impressed”. 

Ví dụ:

 • He was excited by the special decoration of the ceremony held at the university. 
  Anh ấy trọn vẹn bị khiến cho tuyệt hảo vì chưng sự tô điểm quan trọng của sự kiện kỷ niệm được tổ chức triển khai bên trên ngôi trường ĐH.  

5.3 Từ “influenced”

“Influenced” cút với “by” Tức là bị tác động vì chưng, rất có thể bị khiến cho tuyệt hảo vì chưng điều gì và tế bào mô tả cường độ ý nghĩa sâu sắc tương đương, hoặc ngay gần nghĩa đối với “impressed”. 

Ví dụ:

 • She was influenced by the melody and rhythm of this song
  Cô ấy bị tuyệt hảo vì chưng nhạc điệu và giai điệu của bài bác hát này. 

5. Bài tập

Bài tập luyện áp dụng “impressed” và giới kể từ cụ thể
Bài tập luyện áp dụng “impressed” và giới kể từ cụ thể

Chọn đáp án chính điền nhập khu vực trống:

6. Kết luận

Bài viết lách bên trên trên đây tổ hợp toàn bộ những kỹ năng và kiến thức sở hữu tương quan cho tới yếu tố “impressed đi với giới từ gì”. Các chúng ta cũng có thể xem thêm cụ thể, rõ ràng nhằm thu thập được tăng những vấn đề có ích, tương hỗ mang đến quy trình tập luyện ngữ pháp, rưa rứa viết lách câu. Đồng thời, người xem nên hướng dẫn thêm một số trong những tìm hiểu thêm cho tới cơ hội dùng động kể từ vẹn toàn khuôn mẫu “impress” nhập học tập thuật, và tiếp xúc.

Phòng luyện thi đua ảo IELTS online khiến cho bạn ôn luyện “trúng & đúng”!!

✅ Truy cập kho đề thi đua test IELTS unique, tiết kiệm chi phí ngân sách mua sắm sách/ tư liệu đáng

✅ Trả điểm & thành quả tự động hóa, ngay lập tức sau thời điểm hoàn thiện bài

✅ Giúp học viên tiếp thu giờ đồng hồ Anh ngẫu nhiên & hiệu suất cao nhất với những tác dụng tế bào phỏng game: thách đấu đồng minh, bảng xếp thứ hạng,…

Xem thêm: quan niệm về tình yêu

Trải nghiệm ngay lập tức cách thức luyện thi đua IELTS không giống biệt!

DD

Để được tư vấn thêm, vui lòng tương tác FLYER qua chuyện hotline 0868793188.

 • “Surprised” cút với giới kể từ gì nhập giờ đồng hồ Anh?
 • Thông thạo với cơ hội dùng của “capable”
 • Worry cút với giới kể từ gì? Cách sử dụng hoặc của Worry/ Worried [Bài tập]